САИДА ЗУННУНОВА

(1926 – 1977)

 

 

Истеъдодли шоира, жозибали насрий асарлар муаллифи Саида Зуннунова 1926 йили Андижон шаҳрида хизматчи оиласида дунёга келди. Отадан эрта етим  қолган Саида 1941—1943 йилларда Андижон педагогика институтида таҳсил олди. Андижон мактабларида муаллима, газета таҳририятларида адабий ходим бўлиб ишлади. Саида Зунннунованинг биринчи шеъри 1945 йили “Пахта фронти” газетасида босилган. Адабиётга муҳаббат ёш шоирани Ўрта Осиё давлат университети (ҳозирги Ўзбекистон Миллий университет)нинг филология факультетига етаклади. У ўқишни тамомлаб, “Гулхан” журнали, “Ўзбекистон маданияти” газетаси ва Бадиий адабиёт нашриётида, шунингдек, Ўзбекистон Ёзувчилар уюшмасида маслаҳатчи бўлиб хизмат қилди.

Шоиранинг ёшлик сурури, Ватан шукуҳи ва меҳнат нашидасини тараннум этувчи “Қизингиз ёзди” (1948), “Янги шеърлар” (1950), “Гуллар водийси” (1954), “Қизларжон”, “Бир йил ўйлари” (1967) шеърий тўпламлари китобхонлар томонидан катта қувонч билан қабул қилинди.

Саида Зуннунова насрда ҳам сермаҳсул ижод этган адибадир. Унинг “Гулбаҳор” ҳикоялар тўлламида (1956) ишчилар ҳати, оила ва муҳаббат мавзулари акс этган бўлса, “Гулхан” (1958) қиссасининг асосий қахрамони аёллар бўлиб, уларнинг йигирманчи йиллардаги кураши ўзига хос бадиий бўёқларда ифодаланган. Адиба ёзган “Олов” (1962), “Буйларингдан ўргилай” (1972), “Директор” каби асарларининг қахрамонлари ҳам аёллардир.

Сузга хасислик, бадиий сақиқлик, табиийлик, сунъий образлардан қочиш Саида Зуннунова хикояларига хос хусусиятлардир. Она Ватанга садоқат, меҳнатга муҳаббат, бахт ва муҳаббат туйғуларини куйлаган. Шоиранинг лирик шеърлари, жозибадор қўшиқлари, насрий асарлари адабиётимиз хазинасидан жой олган. Саида Зуннунова айни камолот ёшида 1977 йили оғир хасталикдан кейин вафот этган.

У ёзувчи Саид Аҳмаднинг севимли рафиқаси эди. Уларнинг ёлғиз қизлари ва набиралари бор.

 

Библиография

 

Саида Зуннунова асарлари

 

1.      Гуллар водийси. Шеърлар тўплами. – Т.: Уздавнашр. 1954. – 62 б.

2.      Гулбахор. Хикоялар. – Т.: – Уздавнашр, 1956. – 62 б.

3.      Повесть ва хикоялар. – Т.: Ўз. Дав. бадиий адабиёти нашр,1957 . – 208 б.

4.      Новый директор. Повесть и рассказы.  – Т,: Гос. изд. худ. лит-ры, 1958. – 176 с.

5.      Гулхан. Повесть. Т.: Ўз. Дав. бадиий адабиёти нашр, 1958. 171 б.

6.      Открой лицо. Повесть. Т.: Гос. Изд. худ. Лит-ры Уз ССР,1959. – 152 с.

7.      Дўстлик. Хикоялар. Т.: Ёш гвардия, 1960. 40 б.

8.       Қизларжон. Шеърлар. – Т.: Уз. Давл. Адабиёти нашр, 1962.70 б.

9.      Шеърлар. Шеърлар тўплами. Т.: 1964. 85 б.

10.  Кўчалар чароғон. Хикоялар. Повестлар. Т.: Ёш гвардия, 1965. 310 б.

11.  Қанот. Хикоялар. Т.: Ўз. Дав. бадиий адабиёти нашр,1967. 26 б.

12.  Саида Зуннунова бир йил ўйлари. Поэма ва шеърлар. Т,: Ғофур Ғулом, 1967.72 б.

13.  Қизпошша. Хикоялар. – Т.: Адабиёти ва санъат нашр, 1968. –  91 б.

14.  Қўшниларим. Достон ва шеърлар. Т.: Адабиёти ва санъат нашр, 1970. 54 б.

15.  Бўйларингдан ўргилай. Повесть ва хикоялар. Т.: Адабиёти ва санъат нашр, 1972.204б.

16.  Нилуфар. Шеърлар. Т.: Адабиёти ва санъат нашр, 1972.223 б.

17.  Солнечная гроздь. Стихи, поэмы, баллады. М.: -  Сов.писатель,. 1975.177 с.

18.  Дыхание века. Стихи. – М.: Сов. писатель,1976. – 79 с.

19.  Танланган асарлар. Уч томлик. Т.: Адабиёти ва санъат нашр, 1976.

                 а) 1том. Шеърлар ва достонлар. Т.: 1976. 366 б.

                 б) 2том. Хикоялар. Т.: 1977. 446 б.

                 в) 3том. Қиссалар ва драмалар. – Т,: 1978. – 468 б.

21. Кўк чироқлар. Хикоялар. – Т.: Адабиёти ва санъат нашр. – 1977. – 446 б.

22. Олов. Қиссалар. Драмалар. – Т.: Адабиёти ва санъат нашр. – 1978.469 б.

23. Жалын. Повесть. – Нукус.: Қорақалпоқистон, 1978.74 б.

24. Гўдак хиди. Ёдгорлик. Хикоялар. – Т.: Адабиёти ва санъат нашр. –  1986. – 206 б.

25. Танланган асарлар. Шеърлар. Достонлар. Хикоялар. – Т.: Шарқ. – 2001. – 478 б.

26. Uzbekistan speaks.  The first step. Short stories. – Moskow: Forein languages publishing

house. - p. 143-153.            

 

Саида Зуннунованинг рўзнома ва ойномаларда

нашр этилган асарлари

 

1. Санъатчи қизга. Шеър. // Коммуна. – 1940. – 23 февр.

2. Ўқитувчи. Шеър. // Қизил Ўзбекистон. – 1948. – 31 окт.

3. Мирмухсиннинг “Фарғона” шеърлар тўплами хақида. // Қизил Ўзбекистон. – 1950. – 31 янв.

4. Шукруллонинг “Қалб қўшиқлари” тўплами хақида.  // Қизил Ўзбекистон. – 1950. – 1 апр.

5. Мактаб. Шеър. // Ленин учқуни. – 1950. – 7 апр.

6. Мичуринчи бўламан. Шеър. // Ленин учқуни. 1953.11 окт.

7. Қиш оқшоми. Шеър. // Ёш ленинчи. 1953. 10 дек.

8. Менинг опам иккита. Хикоя. // Ленин  учқуни. 1954. 17янв.

9. Каптар. Хикоя. // Ленин учқуни. 1954. 28 апр.

10. Улуғ партиямга. Шеър. // Ёш ленинчи. 1954.5июнь.

11. Гулхан атрофида. Шеър. // Тошкент хақиқати. – 1954. – 3июль.

12. Теримчи қизга. Шеър. // Тошкент хақиқати. – 1954. – 17 ноябрь.

13. Алла. Шеър. // Пионер. 1954. – №12.

14. Иккинчи хотин. Хикоя. // Қизил Ўзбекистон. – 1955. – 29 июль.

15. Сарқит. Хикоя. // Қизил Ўзбекистон. 1955. 23 окт.

16. Вторая жена. Рассказ. // Сталинское знамя. 1955.14, 15, 16 декабря.

17. Рашк. Хикоя. // Ўзбекистон хотин-қизлари. – 1955. –  №12.

18. Кўнгил. Хикоя. // Совет Ўзбекистони маданияти. 1956. 9 февр.

19. Янги директор.(Повестдан парча). // Ўзбекистон хотин-қизлари. 1956. 6. 20б.

20. Қалдирғоч. Хикоя. //Қизил Ўзбекистон. 1956. -  25 июнь.

21. Қон-қариндошлар. Хикоя. // Қизил Ўзбекистон. 1956. 2сент.

22. Янги директор.(Повестдан парча). // Ўқитувчилар газетаси. 1956.26 авг-20 сент.

23. Лирика. // Совет Ўзбекистони маданияти. 1956. 14 ноябрь.

24. Чиннигул. Хикоя. // Совет Ўзбекистони маданияти. 1956. 26 дек.

25. Сени ўйлаганда. Шеърлар. // Тошкент хақиқати. 1957. 14 апр.

26. Гулхан. ( Повестдан парча) // Ўзбекистон хотин-қизлари. 1957.  №5.

27. Гулхан. (Повестдан парча) // Ўқитувчилар газетаси. 1957.6 авг.

28. Гулхан. (Повестдан парча.) // Қизил Ўзбекистон. 1957.28 июль.

29. Гулхан. (Повестдан парча.) // Тошкент хақиқати. 1957.15 сент.

30. Тирик жон эмиш. Хикоя. // Қизил Ўзбекистон. – 1957. – 17 окт.

31. Гулхан.(Повестдан парча.) // Ўзбекистон маданияти. 1957. 27, 30 ноябрь, 14; 18 дек.; 1958. 1, 8, 15, 22 янв.; 1, 8 февр.; 1, 19, 26 март; 5апр.

32. Комсомолга. Шеър. // Қизил Ўзбекистон. 1958. 31 окт.

33. Лирик шеърлар. // Ўзбекистон маданияти. 1958. 22ноябрь.

34. Лирик шеърлар. // Ўзбекистон маданияти. – 1959. –  № 316.

35. Сўқмоқлар. (Повестдан парча.)  // Ўзбекистон маданияти.1959. 10 июнь.

36. Гуллар. Шеър. // Қизил Ўзбекистон. – 1959. -  14 июнь.

37. Фарзанд тақдири.( “Сўқмоқлар”повестдан парча). // Тошкент хақиқати. – 1959. – 16 авг.

38. Сўқмоқлар. Повесть. // Шарқ  юлдузи. 1959. №10. Б. 25 .

39. Бахт. Хикоя. // Ўзбекистон маданияти. 1960. 25 май.

40. Қизим Нодирага. Шеър. // Ўзбекистон маданияти. 1960.  26 октябрь.

41. Қўллар. Хикоя. // Қизил Ўзбекистон. – 1961. – 3феврал.

42. Қайтиш. Хикоя. // Ўзбекистон маданияти.  1961.  1март.

43. Қанот. Хикоя. // Қизил Ўзбекистон.  1961.  8март.                                      

44. Встречая весну.  Стихи. // Звезда Востока. 1961.  3. с.83.   

45. Бахор кунларида. // Қизил Ўзбекистон. 1961. 17 май.

46. Арғувон гуллабди. Шеърлар. // Ўзбекистон маданияти. 1961.  6 сент.

47. Партии коммунистов. Стихи. // Звезда Востока. 1961. –  №10.

48. Олов./Повестдандан парча/. // Ўзбекистон хотин-қизлари. 1961.  №12. -  Б. 14.

49. Олов./Повестдан парча/. // – Ёш ленинчи. 1961.  19 дек.

50. Мана шундай бошланди бу шеър. Шеърлар. //Ўзбекистон маданияти. 1962.  24 февр.

51. Олов. Повесть. // Шарқ  юлдузи. – 1962. –  №3. – Б. 44.

52. Лирик шеърлар. //Шарқ юлдузи. №7. -  1962. -  87 бет.

53. Янги шеърлар. // Ўзбекистон маданияти. 1962. 12 дек.

54. Депутат. Хикоя. // Ўзбекистон маданияти.   1963. 13 февр.

55. Янги шеърлар. // Ўзбекистон маданияти. 1963.  6 март.

56. Бахор. Нилуфар. Шеърлар. // Ўзбекистон маданияти. 1963. 18 май.

57. Олов қиз. Хикоя. //Тошкент хақиқати. – 1963. –  12 июнь.

58. Куз. Ёмғир шовуллайди. Шеърлар. //Совет Ўзбекистони. – 1963. –  21 ноябрь.

59. Одамлар орасида. (Повестдан дан парча.) // Тошкент хақиқати. 1964. 26 янв.

60. Лирик шеърлар. // Қизил Ўзбекистон. – 1964. –  4 февр.

61. Янги шеърлар. // Ўзбекистон маданияти. 1964. 1май.

62. Отам хотираси. Қалб. Шеърлар. // Совет Ўзбекистони. 1964.  9май.

63. Шеърларим. Шеърлар. // Ўзбекистон маданияти. 1964.  19 авг.

64. Сўнгги йўл. Ишонч. Янги шеърлар. // Совет Ўзбекистони. – 1964. –  27 сент.

65. Бўстон бўлай. Шеър. // Ўзбекистон маданияти. – 1965. – 13 январь.

66. Йўллар. Шеър. // Ўзбекистон маданияти. 1965.  6февр.

67. Лирик шеърлар. // Совет Ўзбекистони. 1965. 17 февр.

68. Лирик шеърлар. // Совет Ўзбекистони . 1965.   1май.

69. Янги шеърлар. // Совет Ўзбекистони . 1965. 5 июнь.

70. Қуш. Қўшиқ.. Янги шеърлар. // Совет Ўзбекистони. – 1965. – 15 авг.

71. Лирик шеърлар. // Совет Ўзбекистони . 1965. 6 окт.

72. Хатлар ва мулохазалар. // Совет Ўзбекистони . 1965. 12 октябрь.

73. Тууысканлар. Хикоя. // Жеткиншек. – 1965. –  23 окт. (ҚҚАССР).

74. Янги шеърлар. // Совет Ўзбекистони . 1966. 5 янв.

75. Рух билан сухбат. Денгиз бўйида. // Коммунист. 1966.   15 апр.

76. Сурат билан сухбат. Достон. // Шарқ юлдузи. 1966. №5. 17 бет.

77. Янги шеърлар. // Совет Ўзбекистони . 1966. 19 июнь.

78. Ступени. Восьмистишия. // Дружба народов. 1966.  №8. С.10-11.

79. Пьеса. // Шарқ юлдузи. – 1966. –   №12. – Б. 71.

80. Вафо. Хикоя. // Тошкент хақиқати. 1967. 16 апр.

81. Она бағри. Хикоя. // Саодат. – 1967. – №4. – 23 бет.

82. Саiда Зунунава. Дожд i  снег. Верш. // Полымя. 1967.   №5.  С. 85./белорус/.

83. Мехр. Хикоя. // Совет Ўзбекистони. 1967.   4июнь.

84. Мехр. Хикоя. // Ўзбекистон маданияти. 1967.  7 июнь.

85. Эрка. Хикоя. // Ўзбекистон маданияти. 1967.  28 июнь.

86. Гўдак хиди. Хикоя. // Совет Ўзбекистони. 1968.   28 янв.

87. Янги шеърлар. // Ўзбекистон маданияти. 1968. 30 янв.

88. Мехр ташнаси. Хикоя. //Совет Ўзбекистони .1968. -  8март.

89. Қўшниларим. Достон./4та боб/. // Коммунист. 1968.   23 март.

90. Қўшниларим. Достон. // Коммунист. 1968.  26 март.

91. Соғиниш. Янги шеърлар. // Ўзбекистон маданияти. 1968.  5июль.

92. Доғи дил. Хикоя. // Садои шарқ.. 1968.   №8. – С.35.

93. Қўшиқ.. Мехр истаб. Шеърлар. // Совет Тожикистони. 1968.  18 авг.

94. Руки. Рассказ. Абрешимчии пешқадам. // Ленинабад. 1968. 5сент.

95. Ангуштарин. Хикоя. // Точикистони Совети. 1968. – 6 сент.

96. Қалам. Шеър.  // Бо рохи Ленини. 1968.  7 сент.

97. Янги шеърлар. // Ўзбекистон маданияти. 1968.   3 дек.

98. Умр хисоби. Хикоя. // Совет Ўзбекистони. 1968.  31 дек.

99. Пул. Хикоя. // Ўзбекистон маданияти. 1969.  17 янв.

100. Янги шеърлар. // Совет Ўзбекистони . 1969.  8 март.

101. Янги шеърлар. // Ўзбекистон маданияти. 1969.  27 май.

102. Қўшниларим. /Достондан парча./ // Совет Ўзбекистони. 1969. 9июнь.

103. Вафо. Хикоя. // Ўзбекистон маданияти. 1969.  16 сент.

104. Ака. Хикоя. // Ўзбекистон маданияти. 1969.  10 октябрь.

105. Қизим қўшиқ куйлайди. Янги шеърлар. // Совет Ўзбекистони. – 1969. –  22 окт.

106. Бахор. Қасам. Шеърлар. // Ўзбекистон маданияти. 1969.   24 окт.

107. Мухаббат. Хикоя. // Тошк. хақиқати. – 1969. – 1 ноябрь.

108. Инсоф. Ғафлатни қувғум. Шеърлар. // Ўзбекистон маданияти. – 1970. – 12июнь.

109. Лайлак қизиқ қуш экан. Шеър. // Ленин учқуни. – 1970. –  4июль.

110. Янги шеърлар. // Гулистон. 1970.  №11.

111. Ошнолардан бири. Хикоя. // Ўзбекистон маданияти. 1970. 20 ноябрь.

112. Ўшанда хам куз эди. Хикоя. // Саодат. 1970.  №12. Б. 11-13.                          

113. Янги шеърлар. // Ўзбек. маданияти. 1971.  19 март.

114. Шу уйнинг бекаси. (Биринчи хикоя.) // Ўзбекистон маданияти. 1971. 20 апр.

115. Ижоднинг камоли. (Мирмухсин хақида). // Саодат. 1971.  №5. Б. 13.

116. Онаизор. (Иккинчи хикоя). // Ўзбекистон маданияти. 1971. 14 май.

117. Шеърлар. // Гулистон. 1971.  №8. Б. 8.

118. Куз ўйлари. Янги шеърлар. // Совет Ўзбекистони. 1971.  28 окт.

119. Янги шеърлар. // Ўзбекистон маданияти. 1971.  3 дек.

120. Шеърлар. // Ўзбекистон маданияти. – 1972. –  4февр.

121. Стихи. // Аврора. – 1972. –  №3. С.55.

122. Уч хикоя. // Шарқ юлдузи. – 1972. –  №5. –  С.18.

123. Гунох. Хикоя. // Ўзбекистон маданияти. 1973.  23 янв.

124. Колыбельная. // Звезда Востока. 1973.  С.5.

125. Йўл бошида. Хикоя. // Коммунист. 1973.  14 авг.

126. Мажнунтол сояси. Шеърлар. // Коммунист. 1973. 14 авг.

127. Хужум. ( Мақола.) // Совет Ўзбекистони. 1973. 24 авг.

128. Шеърият бўстонида. // Ўзбекистон маданияти. – 1973. – 27 ноябрь ( №95).

129. Қарз. Хикоя. // Саодат. 1974. №2. Б.10.

130. Бесконечные дороги. // Звезда Востока. – 1974. –   №3. –   стр.5.

131. Лирик нутқ.. (Достондан парча.) // Коммунист.  1974. 19 июль.

132. Янги секретарь. (Хикоя). // Ўзбекистон маданияти. 1974. 26 июль.

133. Хисларим. (Достондан парча.) // Совет Ўзбекистони. 1974. 20 ноябрь.

134. Лирик нутқ.. (Достондан парчалар). Ўзбекистон маданияти. 1974. -  26 ноябрь.

135. Бир нурли оламсан. Шеър. // Совет Ўзбекистони . 1975. 1 март.

136. Весенняя песня. Стихи. // Правда Востока. 1975. -  16 марта.

137. Олма гуллади. Хикоя. // Саодат. 1976.  №2. Б. 9.

138. Мавзолейда. Шеърлар. // Шарқ юлдузи. – 1976. –  №3. –  79 бет.

139. Дороги, дороги, вам нету конца. Из новой книги. // Звезда Востока. 1976.  №3. С. 19.

140. Сўнгги йўл. Шеърлар. // Ленин йўли. – 1976. – 9апр. (Самарқанд).

141. Ёмон қилиқ.. // Ғунча. 1976. – №4. – Б. 10.

142. Луқма. Шеър. // Совет Ўзбекистони . 1976. 14 май.

143. Тўхтаб қлоган лахзалар. Хикоя. // Ўзбекистон маданияти. – 1976. – 14 май.

144. Дафтардаги дардлар. Хикоя. // Тошкент хақиқати. 1976. 14 май.

145. Менинг Ватаним. Шеърлар. // Пахтакор. (“ Избоскан”).  1976. 22май.

146. Янги шеърлар. // Ўзбекистон маданияти. 1976. 14 сент.

147. Ташналик. Хикоя. // Мехнат ва турмуш. 1977.  №1. 22 бет.

148. Бир ўйлаб кўрайлик. // Ўзбекистон маданияти. – 1977. – 4 февр.

149. Алла. Шеър. // Саодат. – 1977. –  №7. –  29 бет.

150. Бир ўзбекнинг қизиман… // Саодат. – 1977. –  №11. – 23 бет.

151. И вновь пришла весна. Дождь. Рассказы. // Звезда Востока. 1978. –  №3. С. 85.

152. Гўдак хиди. Хикоя. // Саодат. – 1978. –  №6. – Б. 10.

153. Қўллар. Хикоя. // Саодат. – 1985. –  №3. – Б.10.

154. Зиналар. Шеърлар. // Қишлоқ хақиқати. – 1986. – 13 февр.

155. Саодатни куйлади ёниб. // Қишлоқ хақиқати. – 1986. – 13 февр.

156. Дафтарда қолган сатрлар.Шеърлар. // Совет Ўзбекистони. – 1986. – 16 февр.

157.Шеърлар. // Ёшлик. – 1986. –  №2. –  60 бет.

158. Янги директор.(Қиссадан боблар). // Саодат. – 1986. –  №2. – Б. 11.

159. Бахор. Шеърлар. // Ёш ленинчи. 1986. 25 апр.

160. Шеърлар. // Тошкент оқшоми. 1986.   25 апр.

161. Умрим мезони. Шеър. // Совет Ўзбекистони. 1990.  8март.

162. Пайванд. Севармикан. Шеърлар. // Ёш ленинчи. 1991. 19 февр.

163. Шеърларим. Шеърлар. // Фарғона хақиқати. – 1996. –  4 май.

164. Гўдак хиди. Хикоя. // Андижоннома. 1996.  7 май.

165. Кўп осуда эди бу олам бир вақт. Шеър. // Ўзбекистон адабиёти ва санъати. – 1996. –

17 май.

166. Дастурхондаги доғ. Хикоя. // Андижоннома. 2002. 19 июнь.

 

                      Саида  Зуннунова хақида  адабиётлар

                                                                                                                                          

1.     Қўшжонов М. Аттанг. // Ўзбекистон маданияти. 1960. 30 январ.

2.     Ғофур Ғулом. Адабий оила. // Совет Ўзбекистони . 1965. 15 август.

3.     Бобоходжаев Н.. Нафис илхом тароналари. // Ўқитувчилар газетаси. 1966. 6 янв.

4.     Ғафуров И. Табиат қошида ўйлар. // Ўзбекистон маданияти. 1973.  13 март.

5.     Хасанова Х. Саида Зуннунова. // Адабий портрет. Т.: Адабиёти ва санъат нашр, 1975. 116 б.

6.     Норматов У. Ба лоғат палласи. // Саодат.   1976.  №2. Б. 9.

7.     Жалолов Т. Саиданинг саодати. // Мехнат ва турмуш.  1976.  №2. 20 бет.

8.     Султонова Ч.,  Эшимов Ф. Таниқли адиба. // Қашқадарё хақиқати. – 1976. – 14 феврал

9.     Хасанова Х. Гўзалликни куйлаб. // Ленин йўли. 1976. 9апрел. (Самарқанд).

10.  Велиев А. Бахтли омюр йырджысы. // Ленин байрагъы. – 1976. 13 май.

11.  Аминова М. Хассос адиба. // Ўзбекистон маданияти. 1976. 14 май.

12.  Хамдамов Ў. Аёл қалбининг тўлқинлари. // Тошкент оқшоми. – 1976. – 14май.

13.  Хожиева О. Мени шоир қилган мухаббатингиз. // Ўзбекистон маданияти. 1976. 14май.

14.  Мирмухсин. Истеъдод сохибаси. // Ўзбекистон маданияти. 1976. 14май.

15.  Охунова Э. Бахт куйчиси. // Совет Ўзбекистони . 1976. 14 май.

16.  Назир Х. Ижодкор толеи. // Ўзбекистон маданияти. 1976. 14 май.

17.  Нурматов А. // Инсонни куйлаган шоира. Пахтакор. 1976. 22 май.

18.  Раззоқов Х. Тўлаков И. Нозик туйғулар сохибаси. // Коммунист. 1976. 22май.

19.  Обидов З. Ўтдиму.Шеър.(С.Зуннунова хотирасига). // Тошкент оқшоми. – 1977. –  4апрел.

20.   Хайдар М. Садаф соз. Шеър. // Ўзбекистон маданияти. 1977.   25 ноябр.

21.  Муродова М. Дарвоза.(С. Зуннунова хотирасига). // Ўзбекистон маданияти. 1978. 8авг.

22.  Зуннунова Сайёра  Вафо куйчиси. // Коммунист. 1980. 15 феврал.

23.  Яркая насыщенная жизнь. // Сельская правда. 1986. 13 февраля.

24.  Ашурова М. Саидахонни эслаб. // Коммунист. 1986. 14 феврал.

25.  Муродова М. Шеър ўқигим келар. // Ўзбекистон адабиёти ва санъати. – 1986. – 14 феврал.

26.  Хасанова Х. Гўзаллик шайдоси. // Ўзбекистон адабиёти ва санъати  – 1986. – 15 феврал.

27.  Тўлаков И. Туйғулари тиниқ адиба. // Коммунист. 1986. 14 феврал

28. Носирова Х. Садоқат куйчиси. // Совет Ўзбекистони . – 1986. – 16 феврал

29.  Ахмад С. Яхшиларга хавас билан яшади.(С.Зуннуновава хақида). // Саодат. –  №2. – Б.10.

30.  Хасанова Х. Услышь биенье сердца. // Ленинский путь. 1986. 21 февраля.

31.  Жабборов Ж. Шеърларида яшайди мангу. // Тошкент оқшоми. –1986. – 25 апрел.

32.  Юсуф М. Оддийлик ва бадийлик. // Тошкент оқшоми. – 1986. – 25 апрел.

33.  Эркатош Шукурова. Бахор соғинчи. Шеър. // Қишлоқ хақиқати. –1986. – 25 апрел.

34.  Жабборов Ж. Она живёт в своих стихах. // Вечерний Ташкент. –1986. – 25апр.

35.  ОхуноваЭ. Шеърларимдан бирин аста ўқигин. // Ёш ленинчи. – 1986. – 25апрел.

36.  Ғофуров И. Эътиқоднинг тоза чашмаси // Тошкент хақиқати. – 1986. – 25апрел.

37.  Валиев Б. Қалб тўридан жой олган. // Тошкент хақиқати. –1986. – 25 апрел.

38.  Худойбердиева.Х. Абад қуримас булоқ.. // Ўзбекитон адабиёти ва санъати. – 1986. –

25 апрел.

39.  Балтабаев Х. Жизнь простого слова. // Андижанская правда. 1986. – 17 мая.

40.  Йўлдошева Г. Фаришта аёл эди. // Тошкент хақиқати. – 1991. – 15 феврал.

41.  Эгамбердиева З. Гул хам, мухаббат хам тирикка керак. // Ёш ленинчи. –1991. – 19 феврал.

42.  Улуғ қизи М. Саида зор ўтдиму. // Ўзбекистон адабиёти ва санъати. –1991. – 22 феврал.

43.  Хожиева О. Гул хам, мухаббат хам тирикка керак. // Халқ сўзи. – 1991. – 20март.

44.  Зуннуновалар Сайёра, Зиёда, Самида. Мехрда опамиз танхо эдилар. // Андижоннома.

1996. -  13 феврал

45.  Мурод қизи.М. Биллур пилапоя. // Ўзбекистон адабиёти ва санъати. – 1996. – 16феврал.

46.  Мурод қизи М. Бахорни севган шоира. // Саодат. 1996. – №2. – Б. 8.

47.  Махмуд И. Хассос қалб сохибаси. // Фарғона хақиқати. –1996. – 4май.

48.  Низом Т. Оқ гул. Лирик қисса. // Андижоннома. – 1996. – 4май.

49.  Ёқуббекова М. Оналикни шарафлаб. // Андижоннома. –1996. – 7май.

50.  Болтабоев Х. Шеърда чизилган суратлар. // Андижоннома. –1996. – 7май.

51.  Ёкуббекова М. Воспевая материнство. О женских образах в творчестве С. Зуннуновой. // Андижанская правда. – 1996. – 7мая.

52.  Рахимбоева К. Водийда Саидахонлик. // Миллий тикланиш. – 1996. – 14 май.

53.  Вохидов Э. Ёруғ юлдузлардан бири. Ёднома. // Холис. – 1996. – 17 май.

54.  Содиқова Т. Хамшахарим, андижонлигим. Шеър. // Ўзбекистон адабиёти ва санъати. –1996. – 17 май.

55.  Вохидов Э. Жасоратли ижодкор. // Ўзбекистон адабиёти ва санъати. – 1996. – 17 май.

56.  Содиқова Т. Муаттар шеърият. // Ўзбиёти адабиёти ва санъати. – 1996. – 17 май.

57.  Қутлибека. Кўнгилнинг нозиклиги шунча бўлурми хай-хай... // Тошкент хақиқати. – 1996. –  18 май.

58.  Мурод қизи М. Саида Зуннуновани излаб.// Туркистон. – 1996. – 18май.

59.  Тошбоева Л. Вафо суврати. Шеър. // Туркистон. – 1996. – 18май.

60.  Бойхон қизи Қ. Юлдузлар орасидан боқаётган юлдуз. // Ўзбекистон овози. – 1996. – 18 май.

61.  Низом Т. Оқ гул. Лирик қисса. // Андижон. – 1996. – Б.36.  

62.  Дилбар Бону. Дилларда мангу бархаёт. // Мулкдор. – 1996. – 18-24 май.

63.  ҚаюмовЛ. Бирга ўқиган эдик. // Одам ва Олам. – 1996. –  21 май.

64.  Йўлдошева Г. Нафис бир дунё эди. // Халқ сўзи. – 1996. –  22 май.

65.  Орипов А. Мен буларнинг барига гувохман... // Ватан. – 1996. –  №9.

66.  Худойбердиева Х. Сиз яшашда давом этасиз. // Ватан. – 1996. –  №9.

67.  Ахророва Х. Айтилмаган сўзлар. // Ўзбекистон адабиёти ва санъати. – 1998. – 3 апр.

68.  Ахмад С. Феруза осмон эди. // Ўзбекистон овози. – 2000. – 8 март.

69.  Хошимов Ў. Қаноатда Саида... // Гулчехралар. –  2001. – 23 февр.

70.  Худойбердиева Х. Абад қуримас булоқ.. // Ўзбекистон адабиёти ва санъати. – 2001. – 9 окт.

71.  Хожиева О. Бир умр садоқатда. // Оила ва жамият. – 2001. –  24-30 окт.

72.  Хожиева О. Курашларда қалби қоядек. // Ўзбекистон овози. – 2001. – 25 окт.

73.  Али Т. Кўзларида ижод нури. // Хуррият. – 2001. – 24-30 окт.

74.  Ахмад С. Қаноатда Саида филча бўлурми хай-хай. // Қишлоқ хаёти. – 2001. – 25окт.

75.  Ахмад С. Шоиранинг феруза олами. // Андижоннома. –  2002. – 19 июнь.

76.  Қосимова М. Нафосат булоғи. // Андижоннома. – 2002. – 19 июнь.

77.  Рўзиева З. Хаммамизнинг устозимиз. // Андижоннома. – 2002. – 19 июнь.

78.  Ғаниева Х. Опамнинг нурли чехраси хамиша кўзим ўнгида.( Сайёра Зуннунова билан сухбат.) // Андижоннома. – 2002. – 19 июнь.

79.  Саидова Д. Умрбоқий мухаббат. // Оила ва жамият. – 2002. – 16 июль.

80.  Ахмад С. Шоиранинг феруза олами. // Саодат. – №2. – Б. 8.

81.  Ғофуров И. Аёл назокати. // Гулчехралар. – 2006. – феврал.

82.  Эргашева Ш. Кўнгилнинг мохпайкари. – Т.: Университет, 2006. –  56 б.

83.  Эргашева Ш. Саида Зуннунова шеъриятида ижодкор шахсияти ва лирик қахрамон муаммоси. Диссертация.  Т.: Ўзбек адабиёти, Университет. – 2008.

                     

                                 

 

 

Библиографияни   архив материаллари  асосида Нодира  Саид  Ахмад  Қизи тайёрлаган.