СУЙИМА ҒАНИЕВА-доктор, профессор.

 

Тошкент Давлат Шарқшунослик Институти профессори. "Эрон адабиёти тарихи", "Алишер Навоий", "Илм балоғати", "Тазкирачилик анъаналари, "Форсий ва туркийдаги шеърият" ва бошқа фанлардан дарс беради.

Ўзбекистон ёзувчилари уюшмаси аъзоси; Ўзбекистон Давлат мукофотлари хайъати аъзоси; "Эл-юрт хурмати" нишони билан мукофотланган.

Москва, Петербург, Пекин, Нишопур, Теҳрон, Кермон, Прага, Анқара, Кобулда ўтказилган халқаро конференцияларда маърузалар қилган.

40 дан ортиқ китоб, рисолалари ва 400 дан зиёд мақолалари эълон қилинган.

 

 

 

 

 

 

 

Ўзбекистон Республикаси

Олий ва ўрта махсус таълим вазирлиги

Тошкент Давлат шарқшунослик институти

 

СУЙИМА   ҒАНИЕВА

 

БИБЛИОГРАФИЯ

 

Тошкент - 2007

 

ҒАНИЕВА СУЙИМА

 

«ЎЗБЕК НАВОИЙШУНОСЛАРИНИНГ МАЛИКАСИ»

Инсон қисмати ҳам мураккаб, ҳам сирлидир – у қанча яшамасин ва қандай иш билан машғул бўлмасин, тақдир асрорини ҳеч қачон тўла-тўкис англай олмайди. Яъни, вақт ўтиб нималардир равшанлашса, нималарнидир билишга ақлнинг кучи, идрокнинг имкониятлари етмай қолади. Эҳтимол, мана шунинг учун ҳам ўз мавжудлигини мушоҳада айлаш инсонни фикран фаоллаштирар, тўхтамай ва толиқмай илгарилашга рағбатлантирар. Илм ва ижод, олим ва ижодкор учун шахсиятда илдизланган ана шундай рағбат туйғуси ниҳоятда муҳим. Акс ҳолда ҳар қандай истеъдод ҳам ҳаётнинг ўткинчи рақобатларига аралашиб ё тўхташ, ё парчаланишга маҳкумдир. Илм ва ижод аҳли орасида дастлабки қадамларининг дадил ва ўктамлиги билан эътибор топиб, кейин бутунлай тўхтаб қолганлар қанчалик кўп бўлса, танлаган йўлининг қийинчилик ва машаққатларига дош беролмай илм ва ижодни тирикчилик воситасига айлантирганлар ҳам шунчалик бисёр эрур.

Олимни, энг аввало, ҳаёти илмдан, илми ҳаётидан ажралмаган киши деб биладилар. Фақат ана шундагина инсон ўзини илмга тўлиқ бағишлаши ва фан ривожига муносиб ҳисса қўшмоғи мумкин. Атоқли олима, истеъдодли ва заҳматкаш навоийшунос Суйима Ғаниева халқимизнинг ана шундай фарзандларидандир. Суйима Ғаниева ҳақида гапирганда, сўз ва таъриф ахтаришга асло ҳожат йўқ: сўз ҳам, таъриф ҳам ўз-ўзидан туғилаверади. Чунки XX аср ўзбек матншунослиги, навоийшунослиги ва мумтоз адабиётимиз матнлари нашр ишларини Суйима Ғаниева номи ва фаолиятисиз тасаввур этаб бўлмайди. Шунинг учун ҳам, зеҳну заковати юксак бу олимамизнинг ишлари фақат мамлакатамизда эмас, балки Россия, Туркия, Эрон, Тожикистон, Озарбайжон каби хорижий ўлкаларда ҳам яхши маълум.

Назаримизда, Суйима Ғаниева илм ва тадқиқотчилик фаолияти билан машғул бўлмаганда ҳам, барибир адабиётдан, айниқса, мумтоз шеъриятимиздан йироқ ҳолда кун кечира олмасди. Негаки, у табиатан гўзаллик ва нафосат мушоҳадасига қодир бўлиб дунёга келган. Шу боис у ҳаёт ва адабиёт ҳодисотларига кенг нигоҳ ташлайди, ҳеч вақт шахсий туйғуни тарихий, маърифий туйгудан олдинга чиқармайди. Илмий тадқиқотларида у доимо синчковлик билан, тасодифий факт ва маълумотларга ён бермасдан изланадики, бундаги завқ, билағонлик ва табиийлик ўқувчини асло бефарқ қолдирмайди.

Суйима Ғаниевада ҳақиқий олим – ўткир дидли, толмас тадқиқотчи учун зарур бўлган деярли барча фазилат ва хусусиятлар мавжуд десак, асло муболаға бўлмайди. У, аввало, тил билади. Форс ва рус тилларида ҳавас қиларли тарзда ўқиб, ёза олади. Бунинг энг эътиборли далили «Калила ва Димна» нинг ўзбек тилига ўгирилиши, Алишер Навоийнинг рус тилидаги ўн жилдлик асарлар тўпламида «Мажолис ун-нафоис», «Ҳолоти Саййид Ҳасан Ардашер», «Ҳолоти Паҳлавон Муҳаммад» асарларининг Суйима Ғаниева таржимасида чоп эттирилганвдир.

Суйима Ғаниеванинг ҳаёти – қадимий қўлёзмалар, ўтмишда яратилган мўътабар китобларга кўз нурларини бағишлаш, уларни халққа етказиш фароғати ила кечаётган бир ҳаётдир. Зеро, Гадоий, Ҳусайн Байқаро, Ҳувайдо, Баёний каби шоирларимиз шеърлар мажмуаларини нашрга тайёрловчи Суйима Ғаниева ҳисобланади.

Суйима Ғаниеванинг алоҳида эътибор ва таҳсинга лойиқ хизмати – бу Алишер Навоий асарларини нашрга тайёрлаши ҳисобланади. Олима «Мажолис ун-нафоис»нинг илмий-танқидий матнини чоп эттиргач, «Навоий дастхати» китобини ўқувчилар ҳукмига ҳавола этди. Алишер Навоий мукаммал асарлар тўплами (20 томлик)да у «Мажолис ун-нафоис», «Маҳбуб ул-қулуб», «Муншаот», «Вақфия», «Ҳамсат ул-мутаҳаййирин», «Ҳолоти Саййид Ҳасан Ардашер», «Ҳолоти Паҳлавон Муҳаммад», «Назм ул-жавохир», «Муҳокамат ул-луғатайн» каби асарларни изоҳ ва таржималар билан нашрга тайёрланганки, бу олиманинг заҳматкашлиги, шгокоати ва фидоийлигининг дахлсиз исботидир.

Кейинги йиллардаги машҳур нашрлардан Алишер Навоий 20 томлигининг бир неча ншлди Суйима Ғаниеванинг машаққатли меҳнати туфайли юзага келган. Олиманинг Навоий мероси юзасидан олиб борган кўп йиллик изланишлари натижаси бўлмиш «Навоий насри нафосати», «Навоий ёдга олган асарлар», Навоийнинг «Хамсат ул-мутахаййирин» асари (табдил матн, изоҳ, таржима ва сўзбоши билан) нашрлар матншунослар учун қўлланмалар сифатида тан олинди.

Суйима Ғаниева йигирмадан ортиқ китоб, рисолалар, уч юздан зиёд илмий ва илмий-оммабоп мақолаларнинг ижодкори. Буларни кўздан кечирганда, олима кўп вақти ва кучини Навоийнинг насрий асарлари тадқиқига бағишлаганлигига иқрор бўласиз. Ва Навоий насрининг ғоявий-бадиий оламига алоҳида бир нигоҳ ила назар ташлайсиз, тасаввур ва мушоҳадаларингизнинг бойишидан мамнуният сезасиз. Зеро, Навоийнинг насрий меросини ўрганиш – Суйима Ғаниева илмий фаолиятининг энг салмоқли, энг намунали қисмини ташкил этади. У яратган илмий мероснинг деярли 90 фоизи Алишер Навоий ижодига бағишланганлиги бизга уни «Ўзбек навоийшуносларининг маликаси» дейишимизга ҳуқуқ беради.

Беруний номидаги Республика Давлат мукофоти лауреати, Ўзбекистон Ёзувчилар уюшмасининг аъзоси, «Эл-юрт ҳурмати» ордени билан тақдирланган улкан салоҳиятли навоийшунос олима Суйима Ғаниева тўғрисида кўп гапириш мумкин. Унинг таржимонлиги, таржимашунослиги, мураббийлик фаолияти ҳам таҳсинга лойиқдир. Суйима Ғаниева устозларига қанчалар садоқатли бўлса, шогирдларига ҳам шунчалар эътиборли ва меҳрибон. Илмий фаолияти билан бир қаторда республикамиз олий ўқув юртлари, жумладан, Тошкентдаги Миллий университет, Тошкент Давлат шарқшунослик институти ва Тошкент Давлат консерваториясидаги кўп йиллик самарали меҳнатлари натижасида бу билим даргоҳларини битириб чиққан жуда кўп инсонларнинг кўнглидан жой олган. Сабаби, олима билим даргоҳларида илмий тажрибаларини ёшларга адабий мерос орқали, донишманд мутафаккирларимиз ва адибларимизнинг ибратли ҳаётлари орқали таъсир кўрсата олиш салоҳиятини ҳам намоён этиб келаётир. У маърузаларида тингловчини жуда тез мумтоз адабиётнинг сирли оламига олиб кириб кета олади. Шогирдлар қалбига йўл топиш учун билими ва иши билангина эмас, айни пайтда одоб-ахлоқи, маданияти, ростгўйлиги ва борингки, ширинсуханлиги-ю гапириш оҳанги билан ҳам кишини ром этади. Натижада, ҳар бир машғулотда таълим билан бир қаторда шарқона тарбия, миллий маънавият, миллий руҳ, умумбашарий қадриятларга осонгина йўл очила қолади. Шу боис улар оқила мураббийларининг 1999 йилда «Эл-юрт ҳурмати» ордени билан тақдирланганини мамнуният билан  қабул  қилдилар.  Суйима Ғаниева ҳозирги  кунда ҳам Навоий ижоди, мумтоз адабиёт, адабий манбашунослик, таржимашунослик билан боғлиқ бир қатор фанлардан талабаларга сабоқ бериб келмоқда. Мустақиллик йиллари таълим соҳасидаги барча ўзгаришларга муносабатини ҳозиржавоблик билан билдира олган мураббий сифатида, «Навоий асарлари матншунослиги», «Балоғат илми», «Иншо санъати», «Ғарб ва Шарқ адабий алоқалари», «Қўлёзмалар нашри» каби ўқув фанларига дастурлари тузиб, соҳа мутахассислари эътиборига ҳавола этди. Бу дастурларни замон талаблари даражасидаги фан бўлиб шаклланиш йўлида кўп саъй-ҳаракатлар қилди. Проф. Қосимжон Содиқов билан ҳаммуаллифликда яратган «Ёзув тарихи ва китобат санъати» ўқув қўлланмасида ўзининг қўлёзма манбалар устида ишлаш бўйича йиққан кўп йиллик тажрибаларини назарий умумлашмалар тарзида талабаларга тақцим этди. Тошкент Давлат шарқшунослик институтида бу фанларнинг кўпчилигидан Суйима Ғаниеванинг ўзи дарс бериб келмоқца. Бу ерда у кишини талабаларгина эмас, мударрислар ҳам ўзларининг устозлари деб биладилар.

Суйима Ғаниеванинг телевидение ва радиодаги чиқишлари ҳам кўпдан-кўп кишиларни ўзига ром этгандир. Чунки олима кўрсатув ва эшитгиришларида доимо зарур, адабиёт мухлислари учун қизиқарли фикр-мулоҳазаларни баён қилишни жуда яхши билади.

Азиз ўқувчи! Мана қўлингизда муҳтарама олимамизнинг асарлар рўйхати. Сиз уларни кўздан кечириш билан кифояланманг, албатта, топиб ўқишга ҳаракат қилинг! Ана шунда Суйима Ғаниеванинг кимлиги ва илмда қандай баланд мартабага кўтарила олганлигига тўла-тўкис ишонч ҳосил қиласиз. Ана шунда оддий бир ўзбек қизининг илм-фан ва инсоний камолотда қандай    юксак мақомларга кўтарила олганлигига қойил қоласиз!

 

ИБРОҲИМ Ҳаққул, филология фанлари доктори

АЛИМУЛЛА Ҳабибуллаев, филология фанлари номзоди


Суйима Ғаниева илмий асарларининг библиографияси

(хронология тартибида берилди)

I. Китоблар, рисолалар, тўпламларда ва вақтли матбуотда

нашр қилинган мақолалар

 

1956 иил

1.            "Мажолис ун-нафоис" Алишера Навои: [литературно-исторический анализ и критический текст III и IV маджлисов], АКД. //Ленинград, 1956. 1,0 п.л.

 

1959 йил

2.            Убайдий, Азизий, Бақоий: [шоирлар ҳақида қисқача маълумот]. / Ўзбек адабиёти, 4 томлик, 3-том. -Т.: Ўздавадабийнашр, 1959. -Б. 141-142.

3.            Гулханий: [шоир ҳақида маълумот]. / Ўзбек адабиёти, 4 томлик, 3- том. -Т.: Ўздавадабийнашр, 1959. -Б. 515.

4.            Мужрим Обид [шоир ҳақида қисқача маълумот]. /Ўзбек адабиёти, 4 томлик, 3-том. -Т.: Ўздавадабийнашр, 1959. -Б. 631-632.

5.            Огаҳий юбилейига тайёргарлик // Тошкент ҳақиқати, 1959, 15 сентябрь.

6.            Фурқат: //Ўзбекистони сурх, 1959, 25 сентябрь.

7.            Огаҳий юбилейига бағишланган илмий сессия // Ўзбекистон маданияти, 1959, 26сентябрь.

 

1960 йил

8.            Светлый, вдохновенный талант: [о Хамиде Алимджане] // Ташкентская правда, 1960, 6 январь.

9.            Певец дружбы народов: [о Хамзе] соавтор Л. Каюмов // Русский язык в школе, 1960, № 5.

10.        Шоира Меҳри // Ўзбекистон маданияти, 1960, 9 май.

11.        Улкан сўз санъаткори: [Тўғолоқ Мўлда] // Ўзбекистон маданияти, 1960, 11 июнь.

12.        Махтумқули ва ўзбек китобхонлари // Ўзбекистон маданияти, 1960, 25 ноябрь.

 

1961 йил

13.        Давр адабий ҳаёти кўзгуси: [археографик кириш] /Алишер Навоий "Мажолис ун-нафоис" асарининг илмий-танқидий матни. -Т.: Фан, 1961. -Б. 3-48.

14.        Навоий ижодида хотин-қизлар образи // Ўзбекистон маданияти, 1961, 8 февраль.

15.        Хотин-қизлар озодлиги куйчиси // Қизил Ўзбекистон, 1961, 9 февраль.

16.        Улуғ шоир ва мутафаккир // Ёш ленинчи, 1961, 9 февраль.

17.        Ўзбек халқининг доно фарзанди // Коммунизм туғи, 1961, 10
февраль.

18.        Умид тонгини култанлар // Ўзбекистон маданияти, 1961, 8 март.

19.        Қалб куйчиси // Ўзбекистон хотин-қизлари, 1961, № 3.

20.        Развитие Ўзбекской письменности и литературы // Индия, 1961. - март-апр. (англ. и хинди).

21.        Тагор // Ўзбекистон маданияти, 1961, 6 май.

22.        Ўзбекская советская поэзия // Япония, 1961.- июнь; // Индонезия, - 1961.- июнь.

23.        Ҳувайдо: сўз боши / Ҳувайдо. Ғазаллар. "Роҳати дил" /. - Т.: Ўздавадабийнашр, 1961.-Б. 3-4.

24.        Буюк олим ва санъаткор: [М.В.Ломоносов] // Ўзбекистон маданияти, 1961, 18 ноябрь.

 

1962    йил

25.        Алишер Навоий: ҳаёти ва ижоди. -Т.: Фан, 1962.

26.        Баёний: сўз боши / Баёний. Шеърлар. —Т., 1962.

27.        Пошшохўжа: сўз боши / Пошшохўжа. "Мифтоҳ ул-адл". "Гулзор". / Т.: Уздавадабийнашр, 1962. -Б. 3-10.

28.        Зулматда зиё излаб... //Ўзбекистон хотин-қизлари, 1962, №3.

29.        Шарқнинг улкан дўсти // Ўзбекистон маданияти, 1962, 7 февраль.

30.        Инсонпарвар шоир: [Собир ижоди] // Ўзбекистон маданияти, 1962, 30 май.

31.        Поэты и писатели Ўзбекского народа // News, 1962.- июнь. (англ.).

32.        Озарбайжон халқининг улкан исёнкор шоири: [Собир ижоди] // Ўзбекистонда ижтимоий фанлар, 1962, № 7.

33.        Дўстлик обидаси // Ўзбекистон маданияти, 1962, 16 август.

34.        Шоир Гадоий // Ўзбекистон маданияти, 1962, 1 сентябрь.

35.        Шоир ва мутафаккир: [Фатали Охундов ижоди]. // Ўзбекистон маданияти, 1962, 27 октябрь.

 

1963 йил

36.        Иккинчи ҳаёти билан яшаётган сиймо // Ўзбекистон маданияти, 1963, 9 февраль.

37.        "Мажолис ун-нафоис" таъсирида ёзилган тазкира // Ўзбек тили ва адабиёти, 1963, № 6.

38.        Халқлар мададкори ва ифтихори // Ўзбекистон маданияти, 1963, 13 октябрь.

1964йил

39.        "Мажолис ун-нафоис"нинг форсий таржималаридаги баъзи бир иловалар ҳақида // Ўзбек тили ва адабиёти, 1964, № 2.

40.        Дўстлар диёрида // Ўзбекистон маданияти, 1964, 15 февраль.

41.        Нур қўйнида, бахт оғушида // Ўқитувчилар газетаси, 1964. 5 март.

42.        Беқиёс оила ва авлод // Ўзбекистон маданияти, 1964, 18 январь.

43.        Ўзбек халқининг истеъдодли шоиралари // Озарбайжон гадини, 1964, №5.

44.        Абдураҳмон Жомий // Ўзбекистон хотин-қизлари, 1964, № 11.

45.        Улуғ сиймо: [Жомий]. //Ўзбекистон маданияти, 1964, 11 ноябрь.

 

1965 йил

46.        Шоир Гадоий: сўз боши / Гадоий. Шеърлар. —Т.: Бадиий адабиёт, 1965.-Б. 3-8.

 

1966 йил

47.        Алишер Навоий: [рисола]. -Т.: Билим, 1966. -1 б.т.

48.        "Мажолис ун-нафоис" ҳақида: сўнгсўз / Алишер Навоий. Асарлар. 15 томлик. 12 том. —Т.: Бадиий адабиёт, 1966. -Б. 211-214.

49.        Ноёб адабий ёдгорлик: сўнгсўз / Калила ва Димна —Т.: Бадиий адабиёт, 1966. -Б. 209-212.

50.        Абдураҳмон Жомий: сўнгсўз /Навоий ва Жомий. -Т.: 1966.

51.        Гадоий: сўнгсўз // Ўзбек адабиёти, 4 томликка илова = 5 том, 1-китоб.-Т.: - 1966.

52.        Навоий ва замонамиз // Ўзбек тили ва адабиёти, 1966, № 2.

53.        Великий Навои // Русский язык в школе, 1966. № 4.

54.        Ўлмас даҳо соҳиби // Совет мактаби, 1966, № 9.

55.        Ҳамиша барҳаёт //Саодат, 1966, №9.

56.        Буюк мутафаккир ва шоир // Ўзбекистон, 1966, № 12.

57.        Навоийшунослик равнақи // Ўзбекистон маданияти, 1966, 9 февраль.

58.        Виден здесь художник вечный: [о первых переводах на русский язык туюгов и кытъи Навои]. // Правда Востока, 1966, 9 февраль.

59.        Он лиру посвятил народу своему // Ташкентская правда, 1966, 9 февраль.

60.        Исёнкор шоир: [Абдулла Тўқай] // Ўзбекистон маданияти, 1966, 22июнь.

61.        Шарқ тасвирий санъатининг дурдонаси: ["Бобурнома" миниатюралари] // Ўзбекистонда ижтимоий фанлар, 1966, № 8.

62.        Икки халқ шоираси // Совет Ўзбекистони, 1966, 30 декабрь.

63.        Величие Навои // Правда Востока, 1966, 27 декабрь.

 

1967йил

64.        Навоий лирикаси. -Т.: Ўзбекистон, 1967.

65.        Навоий ҳаёти ва ижоди. Чехословакия ФА. Совет шарқи бўлими. Инглизча таржимаси билан. - Ориентал, 1967.

66.        Очилмаган саҳифа: [Навоийнинг "Ҳолоти Саййид Ҳасан Ардашер" ва "Ҳолоти Паҳлавон Муҳаммад" асарлари] // Шарқ юлдузи, 1967, № 1.

67.        Порсо Шамсиев // Ўзбек тили ва адабиёти, 1967, № 2.

68.        Севги ва дўстлик мадҳияси // Ўзбек тили ва адабиёти, 1967, № 6.

69.        "Малик ул-калом" // Янги йўл, 1967, 9 февраль.

70.        Алломанинг табаррук ёши: [Порсо Шамсиев]. // Совет Ўзбекистони, 1967, 11 февраль.

71.        "Ҳайрат ул-аброр" // Ҳақиқати Ўзбекистон, 1967, 8 март.

72.        "Маҳбуб ул-қулуб" ҳақида // Ўзбекистон маданияти, 1967, 18 март.

 

1968 йил

73.        Алишер Навои: [эпоха, жизнь, творчество и деятельность]. - Т.: 3нание, 1968, 1,5 п.л.

74.        Алишер Навоий: [ҳаёти ва ижоди]. -Т.: Фан, 1968, 9 б.т.

75.        Ҳусайн Бойқаро. Девон. Рисола: [нашрга тайёрловчилар: С.Ғаниева ва Ш.Абдуллаева]. -Т.: Адабиёт ва санъат, 1968.

76.        Гениальний поэт - Алишер Навои / предисловие и библиография: 1917-1966. -Т.: -1968.

77.        Навоий даҳоси: сўз боши / Алишер Навоий. Библиография. 1917-1966.-Т.: - 1968.

78.        Ҳусайн Бойқаро асарлари қўлёзма ва нашрлари тўғрисида: Навоий ва адабий таъсир масалалари. —Т.: Фан, 1968. -Б. 107-120.

79.        "Маҳбуб ул-қулуб" ҳакида // Ўзбек тили ва адабиёти, 1968, № 3.

80.        Кони ҳикмат // Муштум, 168, № 6.

81.        Уларни Навоий тилга олган // Саодат, 1968, № 9.

82.        Навоий тафаккури - дилларимиз ғурури // Саодат, 1968, № 9.

83.        Бир ғазал устидаги ўйлар // Саодат, 1968, № 9.

84.        Произведения Навои мемуарного характера // Общественные науки в Ўзбекистане, 1968, № 9.

85.        Навоий ўгитлари // Муштум, 1968, № 16.

86.        Ғоялар тарғиботчиси: ["Лисон ут-тайр" достони] // Ўзбекистон маданияти, 1968. -26 январь.

87.        Дўстлик обидаси // Ўзбекистон маданияти, 1968, 16 август.

88.        Нафосат ва гўзаллик куйчиси // Тошкент оқшоми, 1968, 14 сентябрь.

 

1969йил

89.        Ҳусайн Бойқаро асарларининг қўлёзма ва нашрлари // Ўзбек тили ва адабиёти, 1969, № 1.

 

1970    йил

90.        Алишер Навоийнинг «Мажолис ун-нафоис» тазкираси ва самарқандлик шоирлар // Ўзбек тили ва адабиёти, 1970, № 6.

 

1971    йил

91.        Алишер Навои - поэт, мыслитель-гуманист // Вечерний Ташкент, 1971, февраль.

92.        Навоийнинг мактублар мажмуаси // Ўзбекистон маданияти, 1971, 9 февраль.

93.        Навоий лирикаси // Тошкент оқшоми, 1971, 9 февраль.

94.        Шарқшунос олим: (Ш.Шомуҳамедов) // Ўзбек тили ва адабиёти, 1971, №4.

95.        Гуржистонлик олим туҳфаси: (Р. Кикнадзенинг «Улуғбек» асари) // Ўзбек тили ва адабиёти, 1971, № 6.

 

1972 йил

96.        Истеъдод қирралари: (С.Н.Иванов) // Ўзбекистон маданияти, 1972, 7 апрель.

97.        Яна Гадоийнинг қасидаси ва «Мажолис ун-нафоис»нинг ёзилиш таърихи // Ўзбек тили ва адабиёти, 1972, № 5.

 

1974    йил

98.        Алишер Навоийнинг Саййид Ҳасан Ардашер вафотига ёзган марсияси // Ўзбек тили ва адабиёти, 1974, № 1.

99.        Шонли 50 йилда навоийшунослик // Ўзбек тили ва адабиёти, 1974, №5.

100.   Юзинчи марта: («Шоҳ Эдип» спектакли) // Ўзбекистон маданияти, 1974, 27 апрель.

 

1975    йил

101.   Навоий насри // Ўзбекистон маданияти, 1975, 7 февраль.

102.   «Муншаот»даги ижтимоий-сиёсий мазмундаги хатлар // Ўзбек тили ва адабиёти, 1975, № 1.

103.   Асрлар билан ҳамнафас шеърият: (Ҳусрав Деҳлавий ижоди) // Совет Ўзбекистони, 1975, 20 сентябрь.

 

1976    йил

104.   Поэтика эпистолярного жанра / на материале «Муншаот» Навои; (Тезиси докладов и соободений Всесоюзной тюркологической конференции). -Алма-Ата, 1976.

105.   Алишер Навоийнинг «Вақфия» асари / Ўзбек адабиёти тарихи масалалари.-Т.: Фан, 1976. -Б. 17-22.

106.   Юбилейная сессия, посвященная 700 летию Хосрава Деҳлави // Общественные науки Ўзбекистана, 1976, № 8.

107.   Ҳассос санъаткор: (Хусрав Деҳлавий). // Хоразм ҳақиқати. 1976, 28 апрель.

108.   Азиз Қаюмов // Ўзбек тили ва адабиёти, 1976, № 4.

109.   Заҳматкаш олим: (А.Ҳайитметов) / ҳаммуаллиф. // Ўзбекистон маданияти, 1976, 9 май.

110.   Творец прекрасного: (о Камиле Хоразми). // Ташкентская
правда, 1976, 4 сентябрь.

 

1977йил

111.   Гадоий /Ўзбек адабиёти тарихи. 5 томлик. 1 том. -Т.: Фан, 1977.-Б. 291-296.

112.   Ҳусайн Бойқаро / Ўзбек адабиёти тарихи. 5 томлик. II том. -Т.:Фан, 1977. -Б. 30-38.

113.   Назм ул-жавоҳир / Ўзбек адабиёти тарихи. 5 томлик. II том. —Т.: Фан, 1977. —Б.195-201.

114.   Лисон ут-тайр / Ўзбек адабиёти тарихи. 5 томлик. II том. — Т.: Фан, 1977. —Б. 323-336.

115.   Алишер Навоийнинг прозаик ва илмий-прозаик асарлари / Ўзбек адабиёти тарихи. 5 томлик. II том. —Т.: Фан, 1977. — Б. 337-340.

116.   «Маҳбуб ул-қулуб» / Ўзбек адабиёти тарихи. 5 томлик. II том. —Т.: Фан, 1977. —Б. 341-356.

117.   Мажолис ун-нафоис / Ўзбек адабиёти тарихи. 5 томлик. II том. —Т.: Фан, 1977. —Б. 357-373.

118.   Ҳолоти Саййид Ҳасан Ардашер / Ўзбек адабиёти тарихи. 5 томлик. II том. —Т.: Фан, 1977. — 385-388.

119.   Ҳолоти Паҳлавон Муҳаммад / Ўзбек адабиёти тарихи. 5 томлик. II том.—Т.: Фан, 1977. —Б. 389-396.

120.   Вақфия / Ўзбек адабиёти тарихи. 5 томлик. II том. —Т.: Фан, 1977. —Б. 397-405.

121.   Муншаот / Ўзбек адабиёти тарихи. 5 томлик. II том. —Т.: Фан, 1977. —Б. 406-418.

122.   «Муҳокамат ул-луғатайн»: (Ҳаммуаллиф) / Ўзбек адабиёти тарихи. 5 томлик. II том. —Т.: Фан, 1977. —Б. 419-427.

123.   Иншо санъати ва «Муншаот» // Гулистон, 1977, 2.

124.   Ишқ достонининг икки талқини: («Тоҳир ва Зуҳра» операбалети). // Совет Ўзбекистони, 1977, 7 январь.

125.   Шоҳ байтлар мажмуаси: (Абдулжамил, «Туҳфат уссалотин») // Ўзбекистон маданияти, 1977, 8 февраль.

126.    Шоир насрида Инсон ва халқ: (Навоий). // Тошкент оқшоми, 1977, 9 февраль.

127.   Илм аҳлининг мураббийси // Наманган ҳақиқати, 1977, 9 февраль.

128.   Поэт и мыслитель // Рабочая честь, 1977, 9 февраль.

129.   Истеъдод жилоси // Совет Ўзбекистони, 1977, 20 апрель.

130.   Порсо Шамсиев: (Олимнинг 80 йиллик юбилейига) // Ўзбек тили ва адабиёти, 1977,1.

 

1978 йил

131.   Адабий мавзу ва лекторлик маҳорати. — Т.: Ўзбекистон, 1978.

132.   Навоийга замондош шоиралар // Ўзбекистон маданияти, 1978, 7 февраль.

133.   С.Н.Иванов — таржимон / Таржима санъати. —Т., 1978.

134.   «Эъжози Хусравий» ва иншо санъатининг баъзи масалалари / Амир Хосрав Дехлевий (научн. труды. ТашГУ 575) —Т.: ТаШГУ, 1978.

135.   «Маҳбуб ул-қулуб» Комил таржимасида: (Мирзо Бархудор асари). // Ўзбек тили ва адабиёти, 1978, 5.

 

1979 йил

136.   Алишер Навоий насрида назм ва унинг роли // Ўзбек тили ва адабиёти, 1979, 6.

137.   Аёл // Саодат, 1979, № 3.

138.   Насрдаги бадиият / «Хамсат ул-мутуҳаййирин» асосида // Ўзбекистон маданияти, 1979, 9 февраль.

139.   Наследие Навои // Андижанская правда, 1979, 8 февраль.

140.   Навоий ва навоийшунослар анжумани // Коммунист, 1979, 9 февраль.

141.   Ленинградлик олим: (А.Н.Болдырев) // Ўзбекистон маданияти, 1979, 29 май.

 

1980 йил

142.    Табаррук дастхат: (Навоий дастхати) (ҳаммуаллиф) // Совет Ўзбекистони, 1980, 8 февраль.

143.   Баркамол олим: (Л.Қаюмов) // Саодат, 1980, 5.

144.   Марҳабо, бастакор дугонам! (Ш.Охунова) // Тошкент оқшоми, 1980, 11 июнь.

 

1981 йил

145.   Наср ва бадиият: («Муншаот» асосида) / Навоий ва южод сабоқлари. —Т.: Фан, 1981.

146.   Навоийшуносларнинг анъанавий илмий анжумани / Навоий ва ижод сабоқлари. —Т.: Фан, 1981.

147.   Навоий биографиясига оид бир хужжат // Ўзбек тили ва адабиёти 1981,1.

148.   Тадқиқотлар ва самаралар (Навоий конф-25 й. Шоир таваллуд. 540 й. // Ўзбекистон маданияти, 1981, 10 февраль.

149.   Навоийномаи Садриддин Айний // Ҳақиқати Ўзбекистон, 1981, 10 февраль.

150.   Улуғ шоир ва мутафаккир //Ленин байроғи, 1981, 14 февраль.

151.   «Садоқат»: (Р.Абдуллаев операси) (ҳаммуаллиф). // Совет Ўзбекистони, 1981, 14 апрель.

 

1982    йил

152.   Алишер Навоий ижодиёти ва наср проблемалари / Ўзбек насри тарихидан. -Т.: Фан, 1982.

153.   Алишер Навоий «Хамса»сининг мукаммал нашрини тайёрлаш принциплари // Ўзбек тили ва адабиёти, 1982, № 1.

154.   Байрамхон: қисқача маълумот / Асрлар нидоси. -Т., 1982.

155.   С.Н.Иванов (ҳаммуаллиф) // Ўзбек тили ва адабиёти, 1982, №.2.

156.   Василий Яннинг тарихий романлари / рец. На книгу Т.Лобановой «Исторические романы Василия Яна» (ҳаммуаллиф) // Ўзбек тили ва адабиёти, 1982, № 5.

157.   Увайси // Звезда Востока, 1982, № 9.

158.   Мир Навои // Правда Востока, 1982, 9 февраль.

159.   «Занжирбанд шер» кечмиши // Ўзбекистон адабиёти ва санъати, 1982, 12февраль.

160.   Камолот. (Иванов С.Н. ҳақида) (ҳаммуаллиф) // Ўзбекистон адабиёти ва санъати, 1982,9 апрель.

161.   Устодлар устоди // Тошкент ҳақиқати, 1982, 12 май.

162.   Пушкинноманинг илк саҳифаси // Ўзбекистон адабиёти ва санъати, 1982, 11 июнь.

163.   Сўлим, сеҳргар ва даъваткор мусиқа / Р.Абдуллаев "Ҳижрон" ва "Хиросима" вокал туркумлари ҳақида. // Ёш ленинчи, 1982, 13октябрь.

164.   Матн типлари хусусида // Ўзбекистон адабиёти ва санъати, 1982,22 оетгябрь.

165.   Навоийнинг "Муҳокамат ул-луғатайн" асари // Юлдуз, Кобул, 1982.

 

1983    йил

166.   "Маҳбуб ул-қулуб" (сўз боши) / Алишер Навоий. "Маҳбуб ул-қулуб" (табдил матн). -Т.: Адабиёт ва санъат, 1983. -Б. 3-10.

167.   Теранлик // Ўзбекистон адабиёти ва санъати, 1983, 4 февраль.

168.   Звезда прекрасная: (Увайси – 200 лет) // Комсомолец Узбекистана, 1983,4 февраль.

169.   Джаханбиби Увайси // Ленин байроғи, 1983,28 июнь.

170.   Халқ дилининг куйчиси // Қишлоқ ҳақиқати, 1983,1 июнь.

 

1984иил

171.   Основные принципы изучения прозы Навои / Фольклор, литература и история Востока (материалы III всесоюзн. тюркологич. конф.). -Т.: Фан, 1984.

172.   Қуш тили ишорати билан: (сўз боши) / Алишер Навоий. "Лисон ут-тайр" (табдил матн). -Т.: 1984.

173.   Джаханбиби Увайси: (предисловие) / Увайси. Лирика. -Т.: 1984.

174.   Жомийнинг дастхат мактублари (ҳаммуаллиф) // Ўзбек тили ва адабиёти, 1984, № 1.

175.   Ёрқин замон умидида: (Аваз). // Саодат, 1984, № 9.

 

1985    йил

176.   Навоий даҳосининг олмос қирраси // Ёш ленинчи, 1985, 10 декабрь.

177.   Великий подвиг великого поэта // Сельская правда, 1985, 10 декабрь.

178.   "Зиҳи табъи ту, устоди сухан" // Ҳақиқати Ўзбекистон, 1985, 10 декабрь.

 

1986    йил

179.   Нафис характерлар талқини / Алишер Навоий "Хамса"си. - Т.: Фан, 1986.

180.   Улкан матншунос олим: (П.Шамсиев) /Ўзбек матншунослигига оид тадқиқотлар (ҳаммуаллиф). -Т.: Фан, 1986.

181.   Илк муҳаббат достони: ("Юсуф ва Зулайҳо" ҳақида) (сўз боши) /
Уч булбул гулшани. -Т.: Адабиёт ва санъат, 1986. -Б. 6.

182.   Шеърий инжулар: (сўз боши) / Рубоий сеҳри.-Т.: Ёш гвардия, 1986.

183.   Кўп томлик "Ўзбек адабиёти тарихи"ни яратиш тажрибасидан (ҳаммуаллиф) // Ўзбек тили ва адабиёти, 1986. -№ 4.

184.   Заҳматкаш олим: (А.Ҳайитметов) (ҳаммуаллиф) // Ўзбекистон адабиёти ва санъати, 1986, 13 июнь.

1987    йил

 

185.   Навоий хонадонига мансуб шоира (Офоқ бегим Жалойир)
//Совет Ўзбекистони, 1987, 6 февраль.

186.   Шоир вафотига Шарқ марсияси // Ўзбек адабиёти ва санъати, 1987, 6 февраль.

187.   Прозаическое наследие Навои / История Ўзбекской литературы, т. 1, -Т.: Фан, 1987.

188.   Алишер Навоийнинг "Мажолис ун-нафоис" тазкираси ва туркман адабий ҳаёти // Совет адабиёти, Ашхабад, 1987, № 6.

189.   Инқилоб куйчиси //Ўзбек тили ва адабиёти, 1987, № 6.

190.   Ҳамиша барҳаёт: (Навоий аёллар ҳақида) // Тошкент ҳақиқати, 1987, 7 февраль.

191.   Қасидаи таъзия // Ҳақиқати Ўзбекистон, 1987,10 февраль.

192.   Правде истории вопреки. Не согласны. (Соавтор) // Правда Востока, 1987, 1 март.

1988 йил

193.   Мангуликка дахлдор ёдгорлик: (сўнгсўз) / Калила ва Димна. -Т.: 1988.

194.   Художественное мастерство Навои в прозе /Тезисы V Всесоюзной туркологической конференции. -Фрунзе, 1988.

 

1989 йил

195.   Абдураҳмон Жомий (Рисола) -Т.: 1989.

196.   Дўстлик мадҳияси / Абдураҳмон Жомий (575 йиллигига) - Т.: 1989.

197.   Назми дилошуб, насри хўб // Ҳақиқати Ўзбекистон, 1989, 9 февраль.

198.   Алишер Навоий халқлар дўстлиги куйчиси // Ленин байроғи, 1989, 4 март.

199.   "Бўстонида юз гул эрди..." // Тошкент оқшоми, 1989, 22 март.

200.   Фидоий инсон // Хоразм ҳақиқати, 1989, 8 сентябрь.

201.   Навоий дастхати ва муҳри // Хоразм ҳақиқати, 1989, 17 ноябрь.

202.   Ҳаваснок дўстлик ва ҳамкорлик // Хоразм ҳақиқати, 1989, 13 декабрь.

 

1990 йил

203.   Взгляд в вечность: Предисловие к русскому переводу "Мунаджат" - (данное предисловие на франц. англ. испан. немец. урду, хинди, фарси, дари, арабск. язнках) // Советский Ўзбекистан, 1990, №11.

204.   "Алишер Навоий қомуси" саҳифаларида (Муҳаммад Али, Дарвеш Мақсуд Андижоний, Муҳаммад Бадахшоний, Бадиуззамон, Масеҳ Балхий, Пир Али Жомий) // Санъат, 1990, №11.

205.   Куюнчаклик (Мўмин Мирзо) // Ёш ленинчи, 1990, 16 август.

206.   Мангу жасорат // Ўзбекистон адабиёти ва санъати, 1990, 9 февраль.

207.   Все о великом поэте (об "Энциклопедии Навои") // Правда Востока, 1990, 10 февраль.

208.   Ватанга севги // Ленин байроғи, 1990, 13 февраль.

209.   Навоий тил ҳақида // Дўстлик байроғи, 1990, 22 февраль.

210.   «Диҳад аз шеъри ширин коми дилҳо" // Ҳақиқати Ўзбекистон, 1990, 9 февраль.

 

1991 йил

211.   Навоий дастхати ("Наводир ун-ниҳоя") (ўзбек, рус, инглиз, форс тилларида сўз боши) -Т.: Фан, 1991.

212.   Эзгу ғоялар куйчиси (Рисола) -Т.: Ўзбекистон, 1991.

213.   "Фарҳод ва Ширин"га шарҳ ва изоҳлар / Алишер Навоий. Мукаммал асарлар тўплами. 20 томлик, 8-том. -Т.: Фан, 1991.

214.   "Назм ул-жавоҳир" муқаддимаси ҳақида // Ўзбек тили ва адабиёти, 1991, № 1.

215.   The book into eterity: ("Муножот"нинг ўзбек, форс, инглиз, немис ва рус тилларидаги матнига сўз боши) / Муножот. -Т.: 1991.

216.   "Жамолингдин кўзум равшан": (сўз боши) / Ҳусайн Бойқаро. -Т.: 1991.

217.   Алишер Навоийнинг "Муножот" асари / Алишер Навоий. Ғазаллар. Шарҳлар. -Т.: Камалак, 1991.

218.   Теҳрон кутубхоналарида Навоий қўлёзмалари // Ўзбек тили ва адабиёти, 1991, № 4.

219.   "Тенгри паноҳ ўлсун анга" ("Назм ул-жавоҳир") // Саодат, 1991, №1.

220.   "Алишер Навоий қомуси" саҳифаларида (Мир Иброҳим, Али Кармол, Султон Масъуд Мирзо, Мўмин Мирзо) // Санъат, 1991, №1.

221.   «Алишер Навоий қомуси» саҳифаларида / (Устод Ҳасан Нойи, Офоқ бегим, Паҳлавон Абусаид, Мир Саид, Манучеҳр Самарқандий, Паҳлавон Ушшоқ Самарқандий) // Санъат, 1991, №2.

222.   «Алишер Навоий қомуси» саҳифаларида / (Солимий, Дўстмуҳаммад Удий, Огаҳий Хуросоний, Нагисойи Чангий, Қабулий) // Санъат, 1991, №3.

223.   «Алишер Навоий қомуси» саҳифаларида (Ҳофизи Қозоқ, Устод Қулмуҳаммад, Шайхий, Шоҳ Ғариб Мирзо) // Санъат, 1991, №4.

224.   Великий поэт и мыслитель узбекского народа. (Рисола), Мовароуннаҳр, 1991, №1.

225.   Навоийнинг табаррук дастхати // Саодат, 1991, № 2.

226.   «Навоий назмидин топғай навое»: (Сирож ул-муслимин» ҳақида) // Ёшлик, 1991, №11.

227.   Навоий муҳри // Сирли олам, 1991, № 11.

228.   Алишер Навоийнинг табаррук дастхати: (сўз боши) / Бадиий буклет,-Т.: 1991.

229.   Табаррук дастхат / Бадиий буклетга сўз боши. -Т.: 1991.

230.   Алишер Навоийнинг насрий мероси / Алишер Навоий. Юбилей конференция тезис материаллари. -Т.: 1991.

231.   «Ҳилолия» қасидаси: (Ҳаммуаллиф). // Санъат, 1991, № 11.

232.   Alisher Navoi’s heritage in prose /«Навоий» (пресс-бюллетень), 1991, № 1.

233.   Навоий дастхати // Навоий, 1991, № 2. (инглиз тилида).

234.   «Фарход ва Ширин»га изоҳ, шарҳлар / Алишер Навоий. Мукаммал асарлар тўплами. 20 томлик. 8-том. -Т: Фан, 1991.

235.   «Хўблар ўргансалар тонг йўқ Навоий назмини» // Ўзбекистон адабиёти ва санъати, 1991, 8 февраль.

236.   Ҳусайн Бойқаро // Совет Ўзбекистони, 1991,8 январь.

237.   Муносиб талқин: («Алишер Навоий»нинг янги саҳнавий талқини) (ҳаммуаллиф) // Ўзбекистон адабиёти ва санъати, 1991,5апрель.

238.   «Унинг нури билан кўнгул ёруғай» // Ўзбекистон адабиёти ва санъати, 1991, 31 май.

239.   Алишер Навоий. Муножат. / Обращение к богу / (Предисловие отдела критики) перевод С.Ганиевой. // Звезда Востока, 1991, №9.

240.   «Донолар суханин излаб жаҳон кез»: (Фирдавсий «Шоҳнома»си 1000 й. конгресси) // Халқ сўзи, 1991, 28 февраль.

241.   «Ишқ агар комил эрур» // Совет Ўзбекистони, 1991, 6 июнь.

242.   «Кўзумнинг мардуми одамдурур» // Ойдин, 1991,27 ноябрь.

243.   Возлюбленный сердец. Великий подвиг поэта. Бессмертен как народ // Правда Востока, 1991, 27 сентябрь.

244.   Взгляд в вечность (о «Мунаджат»е Навои) // Литературная газета, 1991, Досье-7.

245.   Написано собственноручно. // Правда Востока, 1991, 27 сентябрь.

246.   Табаррук издан // Тошкент оқшоми, 1991, 26 сентябрь.

247.   Шуҳратли ҳаёт шукуҳи // Ўзбекистон матбуоти, 1991, № 11.

248.   Алишердек ҳаёт кечиргил // Муштум, 1991, № 2.

249.   Абадиятга даҳлдор ёдгорлик: (сўз боши) / Калила ва Димна. -Т.: Ўзбекистон, 1991.

250.   Шоирнинг муҳри // Зарафшон (Самарқанд), 1991, 27 сентябрь.

251.   Алломанинг сўнгги асари /А.Н.Болдырев. Хожа Аҳрор. -Т.: 1991.

252.   Эрон сари қадамлар // Халқ сўзи, 1991, 9 декабрь.

253.   Навоий насри // Навоий. (Пресс-бюллетень) -1991, № 1.

254.   Мirada а la etenidad (на испанск. также на русск. узб. араб. индийск. урду, дари, англ. франц. немецком, фарси языках) // Uzbekistan Contact, 1991, № 8.

255.   «Ғариб ал-фақир Алишер» (ўзбек, рус, инглиз, олмон, испан, француз, урду, ҳинд, форс, араб ва дари тилларида) // Ўзбекистон-контакт. 1991, №8.

 

1992    йил

256.   «Олам аҳли билингизки...» // Тошкент оқшоми, 1992, 11 февраль.

257.   Дастхат ва муҳр // Ғунча, 1992, № 2.

258.   Санкт-Петербурглик туркшунос олим (ҳаммуаллиф) // Ўзбекистон адабиёти ва санъати, 1992, апрель.

 

1993    йил

259.   Навоий ғазалларида тасаввуф оҳанглари (ҳаммуаллиф) / Алишер Навоийнинг адабий маҳорати. -Т.: Фан, 1993.

260.   Мунинг нури билан кўнгул ёруғай / Алишер Навоий. «Сирож ул-муслимин». -Т.: Минҳож, 1993.

 

1994 йил

261.   «Хушо он дамки, бо ёрони меҳрибон гузарад // Овози тожик, 1994, 24 июль.

262.   Сўз боши ўрнида: (Гуржи олими Реваз Кикнадзе ҳақида) / Реваз Кикнадзе. Мирзо Улуғбек. -Т.: Камалак, 1994.

263.   Фирдавсий «Шоҳнома»си Ўзбекистонда / «Шоҳнома»нинг 1000 йиллигига бағишланган жаҳон конгресси – маърузалар тўплами. -Теҳрон, 1994. (форс тилида)

 

1995    йил

264.   Ҳофизнинг бир ғазали ва унга Фоний жавобияси // Ўзбек тили ва адабиёти, 1995, № 2.

265.   Навоий «танбеҳ»лари // Ўзбек тили ва адабиёти, 1995, № 5-6.

266.   Катта-кичикка баробар аллома (П.Шамсиев) // Ўзбекистон адабиёти ва санъати, 1995,4 август.

267.   Ўқ ва ёй рисоласи (ҳаммуаллиф) // Тафаккур, 1995, № 3-4.

268.   Великий во все времена // Голос Узбекистана, 1995, 5 февраль.

 

1996    йил

269.   Қўлда қалам дилда шижоат билан... (А.Ҳайитметов ҳақида) (ҳаммуаллиф) // Гулистон, 1996, № 4.

270.   "Гулнинг атри ва гулзор табиатиман" ёки Нуржаҳонбегим ҳақида // Саодат, 1996, № 6.

271.   «Табъи хўб, каломи марғуб»: (Шоҳ Ғариб Мирзо) // Ўзбекистон адабиёти ва санъати, 1996, № 6.

272.   «Етиб эл дардина ортуқ билиги»: (Бойсунғур Мирзо) // Ўзбекистон адабиёти ва санъати, 1996, 11 октябрь.

273.   Хазинадан баҳрадор: (Ш.Шомуҳамедов) (ҳаммуаллиф) // Миллий тикланиш, 1996, 23 апрель.

274.   Известный навоивед: (об А. Ҳайитметове) // Вечерний Ташкент, 1996, май.

275.   Навоий назарини англаган: (ҳаммуаллиф) // Ўзбекистон овози, 1996, 23 май.

1997 йил

276.   Алишер Навоий «Маҳбуб ул-қулуб»ида тариқат мақомлари талқини // Шарқшунослик. -Т.: ТошДШИ, 1997.

277.   «Мahbub ul-qulub»dagi yengi qaydlar // Turk lehceleri ve edibiyati dergisi/ Туркия, 1997, № 13.

278.   Алломанинг сўнгги асари (А.Н. Болдырев) / Хожа Аҳрор. - ТошДШИ, 1997.

279.   «Мажолис ун-нафоис»га изоҳ ва таржималар. Алишер Навоий. Мукаммал асарлар тўплами. 20 томлик. 13-том. Т.: Фан, 1997.

280.   Матншунос:  (Порсо Шамсиев) // Овози тожик, 1997, 26 апрель.

281.   Шифтаи ҳунари Шарқ буд: (Муҳйиддин Олимпур хотираси) // Овози тожик, 1997, август.

282.   «Мазори маро дар замин мажуй»: (Румий ҳақида) // Овози тожик, 1997, декабрь.

283.   Миллий тафаккурнинг шаклланишида Темур ва темурийлар / Амир Темур ва ватанпарварлик тарбияси. -Т.: 1997.

 

1998    йил

284.   Навоий даври ва ҳозирги замон // Инсон ва жамият. -Т.: 1998.

285.   «Маҳбуб ул-қулуб»нинг изоҳ, таржималари ва уларга сўз боши;  «Муншаот» ва «Вақфия»га изоҳ, таржима, қисқа шарҳлар / Алишер Навоий. Мукаммал асарлар. 20 томлик. 14-том. -Т.: Фан, 1998.

286.   Учинчи таржима: («Мажолис ун-нафоис»нинг форсча таржимаси») // Ўзбекистон адабиёти ва санъати, 1998, 6 февраль.

287.   Бобурнинг ботиний эътиқодлари // Соҳибқирон  юлдузи, 1998, 24март.

288.   Навоий армони // Ўзбекистон адабиёти ва санъати, 1998,27 март.

289.   Нусхаи «Мажолис ун-нафоис» аз музеи Британия // Овози тожик, 1998,30 май.

290.   Мумтоз режиссёр: (Е.Бобожон) // Гулистон, 1998, № 2.

291.   Светлый ум пожелал // Маяк Востока, 1998, № 1 -2.

 

1999    йил

292.   «Восточная поэма» Мирза Фатали. Сб. Пушкин в Узб. -Т: 1999.

293.   Фахрий Ҳиротий «Равзат ус-салотин» ва туркигўй шоирлар // Ўзбекистон адабиёти ва санъати, 1999, 5 март.

294.   Қасидаи дар сўгвории Пушкин // Овози тожик, 1999, 9 июнь.

295.   Истиқлол баҳралари // Ишонч, 1999, 3 сентябрь.

296.   Гавҳаршодбегим // Гулчеҳралар, 1999,22 октярь.

297.   Сароймулкхоним // Гулчеҳралар, 1999,6 ноябрь.

 

2000    йил

298.   Навоий насри нафосати / мақолалар тўплами. -Т.: 2000.

299.   Умар Хайём асарларининг ўзбек тилига таржималари / Умар Хайём вафотининг 900 йиллигига бағишланган халқаро конгресс. -Теҳрон, 2000.

300.   «Жавоҳир ул-ажойиб» - шоиралар ҳақидаги тазкира // Шарқ машъали, 2000, № 2.

301.   Дилда дард, руҳиятда ғурур билан // Ҳидоят сари, 2000, № 2.

302.   «Дилимнинг куйишин шамъга айтмоқчи бўлсам» // Саодат, 2000, № 8.

303.   Жавоҳир ул-ажойиб//Адабиёт ва санъат, 2000, 10 март.

304.   Навоий дарси даркор // Маърифат, 2000, 1 апрель.

305.   Мухаммаси Мўъмин Мирзо бар ғазали Жомий // Овози тожик, 2000, 2 февраль.

306.   Се қабри Умари Хайём // Овози тожик, 2000, 28 июнь; ва // Садои мардум, 2000, 12 август.

307.   «Чекмади нақши вафо...»: (ғазал шарҳи) // Тошкент оқшоми, 2000, 13 ноябрь.

308.   «Хўблар ўргансалар...»: (ғазал шарҳи) // Тошкент оқшоми, 2000, 18сентябрь.

309.   Нафис гуллар мажлиси // Гулчеҳралар, 2000, №11. ноябрь.

310.   «Мушк исин ёшурса бўлмас»: (ғазал шарҳи) // Ишонч, 2000, 1 декабрь.

 

2001 йил

311.   «Туҳфат ус-салотин» ёҳуд шоҳ байтлар мажмуаси // Имом ал-Буҳорий сабоқпари, 2001, № 2.

312.   У ажойиб инсон устод эди: (У. Маматохунов) / Ўзбекистон уйғурлари.-Т.:2001.

313.   «Ҳар бирин тўрт дурри гавҳар дегил» // Имом ал-Бухорий сабоқлари, 2001, № 3.

314.   Наследие поэта // Правда Востока, 2001,9 февраль.

315.   Дар Навоий ба ёди Навоий // Овози тожик, 2001,13 май.

316.   «Зи умри бенишон парҳезу парҳез» // Овози тожик, 2001, № 39.

317.   Алишер Навоий, бухоролик шоирлар ва уларнинг маънавий маданият ривожидаги ўрни / «Алишер Навоий ижоди ва маънавий тараққиёт масалалари» мавзуидаги Республика илмий-назарий конференцияси материаллари. - Навоий, 2001.

318.   Алишер Навоийнинг «Муножот» асари / «Қўлёзмала-дурдоналар». -Ал-Бухорий жамғармаси, 2001, апрель.

319.   «Камолот Каъбаси»: (Навоий боғи ҳақида) // Фидокор, 2001, 15 март.

320.   «Соф қилай хотирниким» // Шарқ машъали, 2001, № 3.

321.   Навоий насрининг жанр хусусиятлари / «Алишер Навоий ижоди ва унинг жаҳоншумул аҳамияти» мавзуидаги илмий-анжуман маърузалари тезислари. -Т.: Фан, 2001.

322.   Алишер Навоий ва ижодкор темурий шаҳзодалар / Навоийнинг ижод олами (Навоий 560 йиллигига). -Т.: Фан, 2001.

323.   Навоий ёдга олган асарлар // Шарқ машъали, 2001, № 1 -2.

324.   Навоийнинг шариф муҳри // Гулчеҳралар, 2001, январь.

325.   «Билса кўнгул ҳолатин» (ғазал шарҳи) // Тошкент оқшоми, 2001, 24январь.

326.   «Камолотан ўзидек бир жаҳон бил» (Ш.Шомуҳамедов 80 йиллигига) // Ўзбекистон адабиёти ва санъати, 2001, 13 апрель.

327.   Сержило ижод соҳиби: (ҳаммуаллиф) // Маърифат, 2001, 25 апрель.

328.   Ринд шоир: (Ҳофиз ҳақида) // Сино, 2001, № 3.

329.   Муҳаммад Ҳаким Мирзо // Ўзбек тили ва адабиёти, 2001, № 6.

 

2002    йил

330.   Дўст уйида (Эрон сафари) // Сино, 2002, №5.

331.   «Ҳар нуктага бир тарона» // Имом ал-Бухорий сабоқлари, 2002, №3.

332.   «Девони Фоний»га изоҳ, шархлар / Алишер Навоий. 18-том. -Т.: Фан, 2002.

333.   «Ҳар ки худро шинохт...» // Овози тожик, 2002, 18 сентябрь.

334.   Муҳаммад Доро Шукуҳ // Шарқ машъали, 2002, № 1.

335.   Анқарада навоийшунослар анжумани // Ўзбек тили ва адабиёти, 2002, № 6.

336.   «Мажолис ун-нафоис»нинг форсий таржималари / Алишер Навоий ва форс-тожик адабиёти конференцияси тезис материаллари. -2002,13 март.

337.   «Ишқ атворини ҳифз айлай деган» // Тошкент оқшоми, 2002, 30 январь.

338.   «Шўх табъ ва дақиқфаҳм жавоне» // Овози тожик, 2002,6 март.

339.   Миллий ғурур ва миллатпарвар шоир // Маърифат, 2002, 13 февраль.

 

2003    йил

340.   Мумтоз адабиёт тарихидан янги саҳифалар. // Янги юз йилликда. -Т.: 2003.

341.   Навоийнинг охирги дамлари // Маърифат, 2003, 7 май.

342.   Навоийнинг бунёдкорлик фаолияти // Маърифат, 2003, 8 февраль.

343.   Жаҳонгир Мирзо // Ўзбек тили ва адабиёти, 2003, № 5.

344.   «Мажолис ун-нафоис» ва «Замима» тазкиралар // Имом ал-Бухорий сабоқлари, 2003, № 1-2.

345.   Боқийлик. (Бобур) // Ўзбекистон  адабиёти  ва  санъати, 2003, 14 февраль.

346.   «Кимки ошиқлик асиридур» // Тошкент оқшоми, 2003, 8 февраль.

347.   «Кўзунг не бало қаро» // Тошкент оқшоми, 2003, 27 январь.

348.   Бобурнинг аржуманд ва саркаш фарзандлари // Тошкент оқшоми, 2003, 14 февраль.

349.   Главная цель – любовь к народу // Вечерний Ташкент, 2003, 7 февраль.

350.   «Даврон мени ўткарди сару сомондин» // Қишлоқ ҳаёти, 2003, 14 февраль.

351.   «Желанной цели должен ты добиться человек» // Вечерний Ташкент, 2003, 14 февраль.

352.   Сердце вселенной человек // Вечерний Ташкент, 2003, 9 сентябрь.

353.   Истиқлол шарофати ила қайта кашф этилган Навоий // Соғлом авлод, 2003, 13 февраль.

354.   Қадимий ва навқирон айём // Тошкент оқшоми, 2003, 22 март.

355.   Навоий  мақбараси. Президент таклифига  муносабат // Маърифат, 2003, 7 май. 

356.   «Да будет каждый твой день Наврузом» // Вечерний Ташкент, 2003, 10 март.

357.   Сарой Мулк Хоним // Соғлом авлод, 2003, 24 апрель.

 

2004 йил

358.   Хитой сафари ҳақида // Соғлом авлод, 2004, 12 август.

359.   Қақнус // Соғлом авлод, 2004, 18август.

360.   Оққуш қўшиғи // Соғлом авлод, 2004, 30 декабрь.

361.   Восхождение к истине // Вечерний Ташкент, 2004, 9 декабрь.

362.   Шоир ижодида Ватан туйғуси (Бобур) // Тошкент оқшоми, 2004,13 март.

363.   "Сўз анингдурки, талабгоридур" // Соғлом авлод, 2004, 11 февраль.

364.   Современник Навои и Джами // Народное слово, 2004, 24 сентябрь.         

365.   «Махбуб ул-қулуб»нинг форсча таржимаси // Ўзбек тили ва адабиёти, 2004.

366.   Навоий насрининг бош хусусиятлари / Аli Sir Nevayinin 560 dogum, 500. olum yil donumlerini anma toplantisi bildirileri. 25 eylur, 2001. Аnkara, 2004.

367.   «Навосиз улуснинг навосози бўл...» // Моҳият, 2004, 6 февраль.

368.   «Имоннинг ҳақиқати эҳсондур» // Ўзбекистон адабиёти ва санъати, 2004, 11 июнь.

369.   «Агар ишқинг ҳавосинда» // Тошкенг оқшоми, 2004, 9 март.

370.   Бежин-Пекинда 10 кун // Имом ал-Бухорий сабоқлари, 2004, № 3.

371.   Тазкира ва Замима тазкираларда Навоий сиймоси // Имом ал-Бухорий сабоқлари, 2004, № 1.

372.   «Донишу фазл гавҳарининг кони (Мавлоно Жомий ҳақида) / Абдураҳмон Жомий ва Алишер Навоий – азалий ва абадий ҳамкорлигимиз ибрати. Самарқанд, 2004.

373.   «Лисон ут-тайр»нинг баъзи ҳикоятлари / «Шайх Фаридуддин Аттор Нишобурий ҳаёти ва ижоди» мавзуидаги ҳалқаро анжуман тезислари материаллари. 2004,2 июль.

374.   Ўзбек мумтоз адабиётида асотир ва ривоятлар.  (Навоий асарларида) / Алтаистика. Мифологая мавзуидаги Пекин Марказий Миллатлар институти халқаро анжумани тезислари тўплами. Пекин, 2004,8 июль.

375.   Буюк девор пойида Навоий хаёли // Ўзбекистон адабиёти ва санъати, 2004,13 август.

376.   «Доғи ишқи ту маро» // Овози тожик, 2004,14 февраль.

377.   «Гулистон» ва «Бўстон» таржималаридаги баъзи носозликлар / «Шайх Саъдий ва ўзбек адабиёти» мавзуидаги анжуман материаллари тўплами. Эрон элчихонаси маданият ваколатхонаси. -Т.: 2004.

378.   «Умидим улки, аларнинг баракотидин бу ишнинг завқи ва талаби насиб бўлғай». А.Н.Болдырев. Хожа Аҳрор ҳақида. - Т.: 2004. -Б.24-30.

379.   «Ҳақиқат конининг гавҳари, маърифат денгизининг дурри». Сўзбоши. Навоий. Хамсат ул-мутаҳаййирин. (Табдил матн). - Т.: 2004.

380.   Фаридун Ҳусайн Мирзо // Навоийга армуғон, 2004, № 4.

 

2005 йил

381.   «Асрларнинг сўкиб чокини...» // Ўзбекистон овози, 2005, 15 март.

382.   Навоий асарлари – улуғ мерос // Маърифат, 2005,19 февраль.

383.   В мир поэзии войдя, он покорил его // Единство, 2005, 2 февраль.

384.   Навоийга эҳтиром намунаси // Правда Востока, 2005, 1 февраль.

385.   Хожа Аҳрор Вали // Соғлом авлод, 2005, 5 январь.

386.   Хожа Аҳрор аз назари Болдырев // Овози тожик, 2005, 6 июль.

387.   Навоий ҳар замонга замондош, ҳар авлодга ҳамнафас // Соғлом авлод, 2005, 10 март.

388.   Ҳаётлари мезони илм эди. (А.Ҳайитметов ҳақида) / Мумтоз адабиёт масалалари. -Т.: 2006.

389.   Зулфия бегимни ёдга олиб... / Тонгнинг ўзидай пок ва ёрқин. -Т.: 2006.

390.   Яна «Хамсат ул-мутаҳаййирин» ҳақида / Жомий ва ўзбек адабиёти. Фан- Ал Худо, 2005.

391.   Бедилнинг «Муҳити Аъзам» маснавийи / Имом ал-Бухорий сабоқлари, 2005, № 4.

392.   Бедилнинг «Ирфон» маснавийсидан бир ҳикоятнинг (Комде ва Мудан) русча таржимаси // Имом ал-Бухорий сабоқлари, 2005, № 4.

393.   Русские ученые о Навои и переводы на руский язык / Миллатлараро дўстлик ва бирдамлик. -Т.: 2005.

394.   Баркамол олим – дўстлар висолидан ортиқ саодат, дўстлардан жудоликдан ортиқ бахтсизлик йўқ / Лазиз Қаюмов. -Т.: 2005.

 

2006 йил

395.   Ҳофиз девони- нусхаи Халхолий / Мумтоз адабиёг масалалари. Т.: 2006.

396.   Комил инсон орзусида («Ҳайрат ул-аброр»ни ўқиб...) // Қалқон, 2006, № 2. -Б. 42-44.

397.   Бобурнинг эътиқоди ва ирфоний қарашлари // Имом ал-Бухорий сабоқлари, 2006, № 9. -Б. 21-23.

398.   Алишер Навоий - шеърият мулкининг султони // Постда, 2006, 4 февраль.

399.   Шукроналик // Ўзбекистон адабиёти ва санъати, 2006, 27 январь.

400.   «Я хочу, чтобы был счастливым мой народ» // Народное слово, 2006, 9 январь.

401.   «В мир поэзии войдя он покорил его» // Вечерний Ташкент, 2006,9 февраль.

402.   Эътиқод ва ирфоний талқинлар // Ўзбекистон адабиёти ва санъати, 2006,10 февраль.

403.   «Ҳар кимки мени сўрса...» (Бобур) // Тошкент оқшоми, 2006, 14 февраль.

404.   Его поэзия волнует умы и сердца людей // Вечерний Ташкент, 2006, 14 февраль.

405.   Бобур - шоири зуллисонайн // Овози тожик, 2006, 15 февраль.

406.   «Мажолис ун-нафоис»нинг Туркия нашри // Ўзбекистон адабиёти ва санъати, 2006, 3 март.

407.   «Руҳим агар қилса дуо бирла ёд», «Ҳайрат» // Мозийдан садо, 2006, №2.

408.   Ҳайём асарлари ўзбек тилида // Сино, 2006, №22. (форс тилида)

 

2007 йил

409.   Мажидийшшг армони // Халқ сўзи. 10.01.07.

410.   Улуғ мутафаккир фардлари // Тошкент оқшоми. 5.02.07.

411.   Эпистолярное наследие великого мыслителя // Вечерний Ташкент. 9.02.07

412.   «Суть жизни – чистота души и помыслов» (Бабур)// Вечерний Ташкент. 14.02.07

413.   Алишер Навоий. (страницы жизни) //Веllа Теrrа. Март.2007

414.   Шоираи қитъапардоз // Овози тожик. 3.03.07.

415.   "Киши айбинг деса..." //Ирмоқ.-№1. 2007.

416.   Жалолиддин Румий Навоий нигоҳида / Жалолиддин Румийнинг мангу маънавий мероси.- Т.:2007.

417.   Рахмат Мажидий // Ўзбек тили ва адабиёти. - № 1.2007.

418.   Низомийнинг муғаннийномалари / Низомий ва ўзбек адабиёти.- Т.: 2007.

419.   Огаҳийшунос // Филология масалалари. 2006.№ 4

420.   Навоий ва ислом. - Тезислар. тўплам. Ўзб. нинг Ислом цивилизацияси ривожига қўшган ҳиссаси Т. Имом Бур.Респ. Илмий-марказий нашр. 2007.

421.   Навоийнинг "Ёри азизи". Ўзб. Адаб. ва санъат. 2007. 7 сент.

422.   "Гул тўкилса бўйи қолса не ажаб ..." Ш. Шамуҳ. хотираси тўплам. 2007.

423.   Бир ғазал шарҳи. Жаннатмакон. Сент. Сони. "Эй муғанний, Суғд қуши торини черт..." Мозийдан садо. 4 сони 2007.

 

II. Матншунослик ва манбашуносликка оид илмий нашрлар

424.   «Мажолис ун-нафоис»дан / Ўзбек адабиёти, 4 томлик, 2-том. -Т.: Ўздавадабийнашр, 1959. -0.5 б.т.

425.   Гулханий. Зарбул-масал. ғазаллар / Ўзбек адабиёти, 4 томлик, 3-том. -Т.: Ўздавадабийнашр, 1959.

426.   Мужрим Обид. «Девон»дан: (ғазаллар, Навоий ғазалига мухаммас, маснавий) /Ўзбек адабиёти, 4 томлик, 3-том. - Т.: Ўздавадабийнашр, 1959.

427.   Убайдий. «Девон»дан / Ўзбек адабиёти, 4 томлик, 3-том. - Т.: Ўздавадабийнашр, 1959.

428.   Бақоий (шеърлардан намуналар) / Ўзбек адабиёти, 4 томлик, 3-том. -Т.: Ўздавадабийнашр, 1959.

429.   Азизий (шеърлардан намуналар) / Ўзбек адабиёти, 4 томлик, 3-том. —Т.: Ўздавадабийнашр, 1959.

430.   Фазлий «Девон»идан / Ўзбек адабиёти, 4 томлик, 3-том. - Т.: Ўздавадабийнашр, 1959.

431.   Восифий. Бадоеъ ул-вақоеъ: (Диловархўжа таржимаси) / Ўзбек адабиёти, 4 томлик, 4-том, 2-китоб. -Т.: Ўздавадабийнашр, 1960.

432.   Алишер Навоий «Мажолис ун-нафоис» илмий-танқидий матн. -Т.:Фан, 1961.

433.   Ҳувайдо: Девон. Роҳати дил (ҳаммуаллиф). -Т.: 1961.

434.   Баёний. ғазаллар (ҳаммуаллиф). -Т.: 1962.

435.   Пошшоҳўжа. «Мифтоҳ ул-адл» ва «Гулзор»дан. -Т.: Ўздавадабийнашр, 1962.

436.   Гадоий. Шеърлар. -Т.: Бадиий адабиёт, 1965.

437.   Гадоий. ғазаллар. Мустазод / Ўзбек адабиёти, 4 томлик, 5-том, 1-китоб. -Т.: Ўздавадабийнашр, 1966.

438.   Алишер Навоий. Мажолис ун-нафоис (изоҳ ва таржима, сўнгсўз) / Алишер Навоий. Асарлар, 15 томлик, 12-том. -Т.: Бадиий адабиёт, 1966.

439.   «Мажолис ун-нафоис». Илмий-танқидий матндан. 8-мажлис. -Кобул, 1967.

440.   Ҳусайн Байқаро: Девон. Рисола. -Т.: Бадиий адабиёт, 1968.

441.   Байрамхон. «Девон»дан: (шоир ҳақида) / Асрлар нидоси. -Т.: 1982.

442.   Маҳбуб ул-қулуб (асардаги байт, қитьа ва рубоийларнинг асл матни) /Алишер Навоий. Маҳбуб ул-қулуб (табдил матн). Т.: Адабиёт ва санъат, 1983.

443.   Рубоий сеҳри (форсий ва туркий рубоийлар) Т.: Ёш гвардия, 1986.

444.   Уч булбул гулшани (Ўзбек адабиёти бўстони) Дурбек: Юсуф ва Зулайхо. -Т.: Адабиёт ва санъат, 1986.

445.   Ҳаёт васфи (Ўзбек адабиёти бўстони) Атойи: Шеърлар. -Т.: Адабиёт ва санъат, 1988.

446.   Алишер Навоий. Муножот//Ёшлик. 1990, № 6.

447.   Алишер Навоий. Муножот: (асли, жорий алифбода, инглиз, испан, француз, ҳинд, урду, араб, форс ва рус тилларида) // Совет Ўзбекистони. -1990, № 11-12.

448.   Алишер Навоий. Муножот: (асли, жорий алифбода, инглиз, форс ва рус тилларида) -Т.: Шарқ, 1991.

449.   Алишер Навоий Муножот: (асли, жорий алифбода, инглиз, испан, француз, ҳинд, урду, араб, форс ва рус тилларида) —Т.: Мерос, 1991.

450.   Алишер Навоий. Муножот: (аслият ва жорий алифбода) -Т., 1991.

451.   Алишер Навоий. Сирож ул-муслимин. -Минхож, 1991.

452.   Пошшохўжа. «Мифтоҳ ул-адл» ва «Гулзор»дан / Аждодлар ўгити-Т.: Чўлпон, 1991.

453.   Алишер Навоий. Шоирнинг мансуравий меросидан. Муножот / Алишер Навоий. Ғазаллар. Шарҳлар. -Т.: Камалак, 1991.

454.   Алишер Навоий. Фарҳод ва Ширин / Алишер Навоий. Мукаммал асарлар, 20 жилдлик, 8-жидд. -Т.: Фан, 1991.

455.   Навоий-1. (Алишер Навоий 550 йиллигига бағишланган махсус журнал-бюллетень. Ўзбек, рус, инглиз тилларида) / Мерос, 1991.

456.   Навоий-2. (Алишер Навоий 550 йиллигига бағишланган махсус журнал-бюллетень. Ўзбек, рус, инглиз тилларида) / Мерос, 1991.

457.   Алишер Навоий. Назм ул-жавоҳир. -Т.: Мерос, 1991.

458.   Ҳусайн Бойқаро. Жамолингдин кўзум равшан. -Т., 1991.

459.   Алишер Навоийнинг табаррук дастхати (бадиий безакли буклет).-Т.:1991.

460.   Навоий дастхати (ўзбек, рус, форс тилларида сўз боши билан).-Т.: Фан, 1991.

461.   Алишер Навоий. Сирож ул-муслимин (изоҳ ва луғатлар билан). -Т.: 1992.

462.   «Калила ва Димна»дан парчалар // Ишонч, 1993, № 28,29, 30.

463.   Ниҳояси йўқ роҳат нима? («Калила ва Димнадан). // Тошкент оқшоми, 1995, 18январь.

464.   Алишер Навоий. Мажолис ун-нафоис / Алишер Навоий. Мукаммал асарлар тўплами, 20 томлик, 13-том. —Т.: Фан, 1997.

465.   Алишер Навоий. Маҳбуб ул-қулуб, Муншаот, Вақфия / Алишер Навоий. Мукаммал асарлар тўплами, 20 томлик, 14- том. -Т.:"Фан, 1998.

466.   Алишер Навоий. Хамсат ул-мутаҳаййирин, Ҳолоти Саййид Ҳасан Ардашер, Ҳолоти Паҳлавон Муҳаммад, Назм ул-жавоҳир: (матн, изоҳ, таржималар) / Алишер Навоий. Мукаммал асарлар тўплами, 20 томлик, 15-том. -Т.: Фан, 1999.

467.   Алишер Навоий. Муҳокамат ул-луғатайн, Арбаъин, Сирож ул-муслимин, Муножот, Рисолаи тийр андохтан: (матн, изоҳ, таржималар) / Алишер Навоий. Мукаммал асарлар тўплами, 20 жилдлик. -Т.: Фан, 2000

468.   Тоҳир Чиғатой. Миллий мафкура ва Алишер Навоий // Ҳидоят сари. -2000, № 2.

469.   Алишер Навоий. Насойим ул-муҳаббат: (ҳамкорликда матн) / Алишер *1авоий. Мукаммал асарлар тўплами, 20 томлик, 17-том.-Т.:Фан, 2001.

470.   Алишер Навоий. Ҳамсат ул-мутаҳаййирин (табдил матн, сўзбоши, изоҳ ва таржималар). -Т.: 2004. 80-51

 

III. Таржималар

471.   Этверк. Майхўрлик балоси (ҳикоя) (рус тилидан таржима) // Ўзбекистон маданияти, 1961,4 январь.

472.   «Зижи Кўрагоний»дан парчалар // Фан ва турмуш, 1970, № 1.

473.   Калила ва Димна. 1-нашр. -Т.: Бадиий адабий нашр, 1966.

474.   Собрание избранных. («Мажалис ун-нафаис») 9-том.

475.   Жизнеописание Пахлавана Мухаммеда / Алишер Навои. Сочинение в 10 томах. -Т.: 1970.

476.   Жизнеописание Саййида Хасана Ардашера. Алишер Наваи. Сочинение в 10 томах. Т.9. -Т.: 1970.

477.   Орасли. Насимий.-Т.: 1973.

478.   Ҳ.Орасли. Хоқоний Шервоний.-Т.: 1984.

479.   Калила ва Димна. 2-нашр. -Т.: Адабиёт ва санъат, 1977.

480.   Сўлмаз Мухтарова. Совчилар: (ҳикоя) (озарбайжон тилидан тарж.) / Тошкент оқшоми, 1977, 10 февраль.

481.   Калила ва Димна. 3-нашр. -Т.: Радуга, 1988.  

482.   Ўзбек адабиётидаги сиймолар (рус тилига тарж.) Кўргазмали нашр муаллифи Н.Комилов. —Т., 1989.

483.   Алишер Навои. Мунаджат. (перевод на русский язык). // Советский Ўзбекистан, 1990, №11,12.

484.   Алишер Наваи. Мунаджат // Литературная газета. Досье-7 «Коран».-1991.

485.   Мунаджат // Звезда Востока, 1991, № 3.

486.   Калила ва Димна. 4-нашр. -Т., 1992.

487.   Реваз Кикнадзе. Мирзо Улуғбек: (гуржи тилидан таржима. Нателла Цинцадзе билан). -Т.: Камалак, 1994.

488.   Калила ва Димна. 5-нашр. -Т.: Истиқлол, 1994.

489.   Болдырев. А.Н. Ходжа Аҳрор. -Т.: ТДШИ, 1997.

490.   Инсон ва жамият: ўқув қўлланма (русчадан тарж.) -Т.: «Қизил ҳож» ва «Қизил ярим ой» жамияти, 1998.

491.   Дебоча ба дебоча / Назм ул-жавоҳир муқаддимаси (форсчага). Т.Икромов билан биргаликда // Овози тожик, 1999, 27 ноябрь.

492.   Алишер Навои. Мунаджат. Суфии. Антология мыслей. Восхождение к истине. -М.: 2001.

 

IV. Тақризлар

493.   Совет шарқшунослигига қўшилган ҳисса (В.Зоҳидовнинг «Мир идей и образов Наваи» китобига) ҳаммуаллиф // Ўзбекистон маданияти, 1962, 7 февраль.

494.   Навоий лирикасининг илмий таҳлили (А.Ҳайитметовнинг «Навоий лирикаси» китобига) // Ўзбекистон маданияти, 1962,22 сентябрь.

495.   Навоийшуносликнинг муҳим ютуғи (А.Ҳайитметовнинг «Навоийнинг ижодий методи» тадқиқоти ҳақида). // Ўзбек тили ва адабиёти, 1966. № 2.

496.   Янги талқин: «Фарҳод ва Ширин» драмасининг янги саҳнавий талқини / Ҳаммуаллиф // Ўзбекистон маданияти, 1967, 18март.       

497.   Абдураззоқ Самарқандий ва унинг «Матлаъи саъдайин ва мажмаи баҳрайин» асари // Ўзбек тили ва адабиёти, 1970, № 6

498.   «Санъат – менинг ҳаётимдир» (Н.Алиеванинг китобига) // Адабиёт ва инж санъат. -Боку, 1976, 21 август.

499.   Нодир ҳаёт қиссаси: (А.Қаюмовнинг Алишер Навоий. Ажойиб кишилар ҳаёти рукнидан китобига тақриз) // Совет Ўзбекистони, 1977, 9 февраль.

500.   Ижодкор услуби ва таржима (ҳаммуаллиф) / З.Муллажонованинг «Стиль оригинала и перевод» (к проблеме изучения прозы С.Айния) китобига // Ўзбекистон маданияти, 1978, 7 март.

501.   «Ўқиғанға муборак...» (кн. Навои. Библ. Поэтов, Л.: 1983). // Шарқ юлдузи, 1984, № 2.

502.   Алишер Навоийга мактублар (А.Ўринбоевнинг «Письмы автографа Абдурахмана Джами из альбома Навои» китобига) // Ўзбекистон адабиёти ва санъати, 1984, 3 февраль.   

503.   Туҳфа. «Навоийнома» балети (ҳаммуаллиф Б.Қориева) // Совет Ўзбекистони, 1986, 25 январь.

504.   Жуманиёзов Р. Эски ўзбек ёзувини ўрганиш бўйича халқ университетлари учун намунавий дастур. -Т.: 1989.

505.   Амир Темур тарихига мурожаат (ҳаммуаллиф) // Ишонч, 1996, 13 июль.

506.   Мирзо Муҳаммад Ҳайдар ва унинг «Тарихи Рашидий» асари (ҳаммуаллиф) // Шарқ машъали, 1997, № 1-2.

507.   «Светлый ум пожелал...» (на книгу «Тарихи Рашидий» Мирза Хайдара) // Маяк Востока, 1998, № 1-2.

508.   Султонова М. Тарихий ҳақиқат ва бадиий образ. -Т.: 1998.

 

V. Энциклопедия

509.   Ўзбекистон совет энциклопедиясига -56 та мақола -Т.: 1971 -1980.

510.   Литературно энциклопедический словарь 27 мақола -М.: 1987.

511.   Туркия адабиёт қомусига -31 мақола (биринчи жилди нашр қилинди)- 2001.

 

VI. Муҳаррирлик

512.   Сайқалий. Баҳром ва Гуландом. —Т.: 1960, 12 б.т.

513.   Алишер Навоий. Фарҳод ва Ширин. Асарлар, 15 томлик, 7 том. (нашрга тайёрловчи П.Шамсиев) —Т.: Фан, 1964, 24 б.т.

514.   Алишер Навоий. Маҳбуб ул-қулуб, Муншаот, Вақфия (нашрга тайёрловчи П.Шамсиев) / Алишер Навоий, Асарлар, 15 томлик, 13-том. -Т.: Фан, 1966, 12 б.т.

515.   Алишер Навоий. Хамсат ул-мутаҳаййирин (нашрга тайёрловчи П.Шамсиев) / Алишер Навоий. Асарлар, 15 томлик, Нтом. Фан, 1967, 14б.т.

516.   Навоий ва Жомий. (тўплам, нашрга тайёрлови П.Шамсиев) -Т.:Фан, 1966, 9.5 б.т.

517.   Навоий ва адабий таъсир масалалари: тўплам, А.Абдуғафуров билан бирга. -Т.: Фан, 1968, 22 б.т.

518.   Эркинов С. Навоий «Фарход ва Ширин»и ва унинг қиёсий таҳлили. -Т.: Фан, 1975, 17 б.т.

519.   Ўзбек адабиёти масалалари: тўплам, А.Ҳайитметов, Ё.Исҳоқов билан бирга. -Т.: Фан. 1976, 10 б.т.

520.   Жалолов А. Ўзбек маърифатпарвар-демократик адабиёти. -Т.:Фан, 1978, 10 б.т.

521.   Асрлар нидоси: Октябрь революциясигача бўлган давр ўзбек адабиётидан намуналар: С.Эркинов, В.Раҳмоновлар билан бирга. -Т.: 1982, 28 б.т.

522.   Алишер Навоий. Маҳбуб ул-қулуб (табдил матн). -Т.: Адабиёт ва санъат, 1983, 8 б.т.

523.   Алишер Навоий. Лисон ут-тайр (табдил матн). -Т.: 1984,10.5 б.т.

524.   Султонова М. Зулфия. -Т.: 1985, 2 б.т.

525.   Аҳмедов Т. «Хамса» қаҳрамонларининг характеридаги жозибаси. -Т.: Фан, 1986, 4 б.т.

526.   Уч булбул гулшани. -Т.: Адабиёт ва санъат, 1986, 34 б.т.

527.   Алишер Навоий. Лайли ва Мажнун / Алишер Навоий. Мукаммал асарлар тўплами, 20 томлик, 9-том. -Т.: Фан, 1992, 18 б.т.

528.   Урфон Отажон. Устозлар хотираси. -Т.: Камолот, 1998, 12 б.т.

529.   Мутрибий Самарқандий. Ҳинд сафари: таржимон ҳамда муқаддима, сўнгги сўз ва изоҳлар муаллифи Исмоил Бекжон. -Т.: 2005.

530.   Ш.Хасанова. Мавлоно Хожа Кози Пайвандий Ризоийнинг «Куш тили» достони ва унинг киёсий текстологик тадкики. -Т.: Адабиёт музейи, 2006.

 

VII. Ўқув дастурлари

531.   Шарқ шеъриятига кириш: Консерватория талабалари учун. - ТДК, 1990.

532.   Ёзув тарихи ва китобат санъати. -ТДШИ, 1997.

533.   Иншо санъати.-ТДШИ, 1997.

534.   Қўлёзмалар матни ва нашрларини тайёрлаш. -ТДШИ, 1997.

535.   Илми балоғат. -ТДШИ, 1997.

536.   Навоий асарлари матни. -ТДШИ, 1997.

537.   Ғарб ва Шарқ адабий алоқалари. -ТДШИ, 1998.

538.   Таржима назарияси ва амалиёти (ҳаммуаллиф). -ТДШИ, 1998.

539.   Ўзбек мақомларидаги Навоий ғазалларининг шарҳи: Консерватория мақом бўлими учун қўлланма. -ТДК, 1999.

 

VIII. Жаҳон конгресслари ва бошқа конференциялар ҳамда илмий анжуманларда қилинган маърузалар

540.   Музайяна Алавия ҳақида / Ўз ФА, Ижтимоий фанлар бўлими ва Тил ва адабиёт институти (илмий сесия). -1959.

541.   «Мажолис ун-нафоис» / Навои, как источник ддя изучения литературы XV в. - Международный конгресс востоковедов. - М, 1960.

542.   Рабиндранат Тагор ҳақида. -Ўз ФА, Ижтимоий фанлар бўлими ва тил ва адабиёт институти (илмий сессия). 1962.

543.   Озарбайжон халқининг буюк исёнкор шоири Собир ҳақида / Ўз ФА Ижтимоий фанлар бўлими ва Тил ва адабиёт институти (илмий сессия). 1962.

544.   Ахундов в Ўзбекистане / Всемирный конгресс. - Баку, 1962.

545.   Текстологическое изучение прозы Навои. -Всесоюзная тюркологическая конференция.-Ташкент, 1962.

546.   Абдулла Тўқай ва ўзбек адабиёти. -Ўз ФА Ижтимоий фанлар бўлими ва Тил ва адабиёт институти (конференция). -1966.

547.   Навоий ва Ҳусайн Байқаро. / 525 й. Юбилей сессияси. -Самарқанд, 1968.

548.   Навои о Насими / 600 летию Насими -ЛГУ, Восточный факультет, (научн. Конференция), 1973.

549.   Прозаическое наследие Алишера Навои. -ТашГУ. Восточный факультет, (научн. Конференция), 1973.

550.   Особенности прозы Навои /ТашГУ, к 30 летию Восточного факультета (научн. конференция)-1974.

551.   Поэтика эпистолярного жанра «Муншаот» Навои – Всесоюзная конференция тюркологов. - Алма-Ата, 1976.

552.   «Эъжази Хусрави» и вопросы эпистолярного жанра / Юбил. Сессия к 700 летию Хусрава Дехлави. -Т., 1976.

553.   Мирзо Бархўрдор Фарохийнинг «Маҳбуб ул-қулуб»и Комил таржимасида / Комил 150 йиллиги (илмий конференция). - Урганч, 1976.

554.   Айни – навоивед / Научная сессия 100 летию Айни; (горком, «Знания», ИЯЛ.) -1978.

555.   Навоий «Хамса»сининг XVII асрда кўчирилган қўлёзмаси / ЎзФА Ижтимоий фанлар бўлими, Тил ва адабиёт институти, Қўлёзмалар институти -1979.

556.   Ҳамид Олимжон – адабиётшунос олим /Педагогика институти. -Ленинобод, 1980.

557.   Охундовнинг Пушкин вафотига марсияси / Ўз ФА Тил ва адабиёт институти, Ёзувчилар союзи, 1980.

558.   Лирические стихи Агахи на русском языке / ИЯЛ и Педагогический институт Хорезма (к 175 летиб Агахи) -Урганч, 1984.

559.   «Хамса» ва Навоий / «Хамса» 500 йиллиги. -Т., 1985.

560.   Художественное мастерство Навои в прозе / Всесоюзная конференция тюркологов. -Фрунзе, 1986.

561.   Мирзо Турсунзода шеърлари ўзбек тилида / Ўз ФА Тил ва адабиёт институти, Ёзувчилар союзи. -1987.

562.   Шарқда Пушкинга ёзилган биринчи қасидаи марсия / Ўз ФА Тил ва адабиёт институти, Ижтимоий фанлар бўлими, Ёзувчилар союзи (Пушкин вафотининг 150 йиллигига бағишланган юбилей сессияси). -1987.

563.   Лоҳутий лирикаси / Ўз ФА Тил ва адабиёт институти, Ижтимоий фанлар бўлими, Ёзувчилар союзи (Шоир 100 йиллигига бағишланган юбилей сессияси). -1987.

564.   Поэтическое мастерство Увайси / Союз писателей Узбекистана. -1988.

565.   Бир ғазалнинг юз сири / Огаҳий илмий-анъанавий конференцияси. Урганч, 1989.

566.   Навоий «Хамсат ул мутаҳаййирин»ида Жомий сиймоси (Жомий 575 йиллигига бағишланган илмий конференция) - ТошДУ, 1989.

567.   Фирдавсий «Шоҳнома»си Ўзбекистонда / «Шоҳнома»нинг 1000 йиллигига бағишланган жаҳон конгресси. -Теҳрон, 1990.

568.   Навоийнинг «Муножот» асари / Навоий 550 йиллигига бағишланган илмий конференция. -Душанбе, 1991.

569.   Жомийнинг «Нафаҳот ул-унс» асари / Эрон Ислом Жумҳурияти элчихонасида. -Т., 1996.

570.   Персидские мотивы у Есенина / Есенинские чтение посвяш. К 75 летию приезда в Ташкент. -1996.

571.   «Занжирбанд шер» миниатюраси ҳақида / Темур ва темурийлар даврида маданият ва санъат. Санъатшунослик институти. -1996.

572.   Нуржаҳон бегим - тадбиркор аёл, заковатли шоира / Амир Темур 660 йиллигига бағишланган илмий конференция. Ўзбекистон аёллари қўмитаси. -1996.

573.   Фитрат XV - XVII асрлар адабиёти ҳақида / Ўзбекистон маданият ишлари вазирлиги, Тошкент Давлат консерваторияси (Абдурауф Фитрат 110 йиллигига бағишланган илмий конференция)-1996.

574.   Бойсунғур Мирзонинг Фирдавсий «Шоҳнома»сига ёзган дебочаси / Марказий Осиё олимларининг Ўрта асрлар филологик илмлар ривожига қўшган ҳиссалари. ТошДШИ, 1996.

575.   Навоий - адабиётшунос / Марказий Осиё олимларининг Ўрта асрларда филология илмлари ривожига қўшган ҳиссалари. ТошДШИ, 1996.

576.   Туронзамин шоиралари / Турон маданияти; тарих, маънавий мерос ва санъат. Ўзбекистон Бадиий академияси - Саъатшунослик институти. -1996.

577.   Порсохон Шамсиев ҳаёти ва ижоди / Ўз ФА Ижтимоий фанлар бўлими, Тил ва адабиёт инсититути. -1997.

578.   Жалолиддин Румий Алишер Навоий талқинида / Мавлоно Румий илмий анжумани. -ТошДШИ, 1997.

579.   Юнус Ражабий – мумтоз шеърият билимдони / Юнус Ражабий 100 йиллигига бағишланган илмий анжуман. Киночилар уюшмаси, киноархив, ТДК. -1997.

580.   Миллий тафаккурнинг шаклланиши ва ривожида Темур ва темурийлар / Амир Темур ва ватанпарварлик тарбияси. ТДПУ, Маърифат ва маънавият маркази. -1997.

581.   Чўлпонга биз етишдик... / Шоир 100 йиллиги. ТошДШИ, 1997.

582.   Навоийнинг янги нашр қилинган асарлари ҳақида / Ўзбекистон президенти ҳузуридаги Давлат ва жамият қурилиши академияси. -1998.

583.   Бир ғазал тарихи / Муҳаммад Ризо Огаҳий. -Урганч, 1998.

584.   Алишер Навоийда ёшлар таҳсил-таълими ҳақида / Алишер Навоий давлат арбоби. -ЖИДУ, 1998.

585.   Фахрий Ҳиротийнинг «Жавоҳир ул-ажойиб» тазкираси. - ТошДШИ, 1999.

586.   Ҳазрати Фотимаи Заҳро сиймосига чизгилар (тазкиралардан). - Эрон Ислом Жумҳурияти Ўзбекистондаги элчихонаси, 1999.

587.   «Восточная поэма» на смерть Пушкина / Ўз ФА ижтимоий
фанлар бўлими, Тил ва адабиёт институти, 1999.

588.   Қуръон ва Пушкин / Пушкиннинг 200 йиллигига бағишланган илмий конференция. Ўз ФА ижтимоий фанлар бўлими, Тил ва адабиёт институти, 1999.

589.   Шоҳ Ғариб Мирзонинг янги топилган ғазали / Навоий ва Бобур.-ТошДШИ, 1999.

590.   Умар Хайём асарларининг ўзбек тилига таржимаси / олим ва шоир вафотининг 900 йиллигига бағишланган халқаро конгресс. Эрон-Нишопур, 2000.

591.   Алишер Навоий ва Заҳириддин Бобур: Ижод ва издошлик / Ўзбекистон ташқи ишлар вазирлиги ва ЖИДУ, 2000.

592.   Жалолиддин Румий Навоий нигоҳида / Шарқшуносларнинг Румийга бағишланган IV анжумани. -2000.         

593.   Жалолиддин Румий нигоҳида аёллар / Эроншунослар анжумани. -2000.

594.   Навоийнинг «Хамсат ул-мутаҳаййирин»ида Жомий мутасаввиф олим сифатида / Эроншунослар анжумани. -2000.

595.   Алишер Навоий насрий асарларидаги мавзуларнинг янги қирралари. -ТошДШИ, 2000.

596.   Навоий мусиқа ва мусиқачилар ҳақида / Маданият ишлари вазирлиги, Ўзбекистон Давлат Консерваторияси, 2001.

597.   Шарқ мумтоз адабиётида аёллар / Ўзбек аёлининг бахт-иқболи. -Аёллар қумитаси ва ТошДШИ, 2001.

598.   Тасаввуф фалсафаси курсининг асосий йўналишлари / ТДШИ. Ўқитувчилар конф. 2.02.2005.

599.   Навоийнинг рус тилига таржималари / Байналмилал маркази. 7.02.2005.

600.   Навоий насрида илм ва толиби илмлар / Жаҳон тиллари университети. 7.02.2005.

601.   Навоий насрининг назарий масалалари / ЎзМУ. 8.03.2005.

602.   Навоийда тасаввуф оҳанглари / Тасаввуф маркази, 9.02.2005.

603.   Навоий ижодида халқаро муносабатлар ва давлатни идора этиш масалалари / Давлат ва жамият қурилиши академияси, 14.02.2005.

604.   «Хамсат ул-мутуҳаййирин»га янгича назар / Халқаро конференция. ТДПУ. 4.03.2005.

605.   Навоий оиласи, устоз ва шогирдлари / Жаҳон иқтисодиёти ва дипломатияси университети, 18.02.2005.

606.   «Хазойин ул-маоний»да ғоялар ва бадиият / Иқтисодиёт Университети, 25.02.2005.

 

IX. Алишер Навоий ҳаёти ва ижодига бағишланган анъанавий илмий анжуманлардаги маърузалар

607.   "Мажолис ун-нафоис"ни текстологик ўрганиш. -1957.

608.   "Мажолис ун-нафоис"ни форсийга Қазвиний таржимаси. -1959.

609.   Навоийнинг катта замондоши шоира Меҳри Ҳиротий. -1960.

610.   Содиқ Китобдорнинг "Мажмаъ ул-ҳаввос" тазкираси. -1961.

611.   Соҳиб Доронинг Навоий вафотига таърих қасидаси. -1962.

612.   Шоир Гадоий ва Навоий. -1963.

613.   Навоийнинг "Ҳолоти Саййвд Ҳасан Ардашер" асари. -1965.

614.   Навоийнинг "Ҳолоти Паҳлавон Муҳаммад" асари. -1966.

615.   Навоий ва Ҳусайн Байқаро. (Самарқанд. Юбилей сессияси). -1968.

616.   "Маҳбуб ул-қулуб" бадиияти. -1969.

617.   Алишер Навоийнинг "Вақфия" асари. -1971.

618.   Гадоий қасидаси ва "Мажолис ун-нафоис"нинг ёзилган йили. -1972.

619.   Навоийнинг Саййид Ҳасан Ардашер вафотига ёзган марсияси. -1973.

620.   Навоий прозасининг баъзи масалари. -1974.

621.   Навоийнинг бир мактуби тарихи. -1975.

622.   Навоий прозаик асарларининг жанр хусусиятлари (Наманган). -1976.

623.   Порсо Шамсиев – навоийшунос олим. - 1977.

624.   Навоий насрида назм ва унинг ўрни. -1978.

625.   Навоий насрида муаллиф образи. -1979.

626.   Навоий биографиясига оид бир тарихий ҳужжат. -1980.

627.   Навоий шахсиятининг унинг насрий асарларида акс этиши. -1981.

628.   "Хамса"нинг мукаммал нашрини тайёрлаш принциплари. -1982.

629.   Навоийга замондош шоиралар.-1985.

630.   "Хамса" ва наср масалалари ("Хамса" 500 йиллигига юбилей конф). -1985.

631.   Навоийнинг "Мажолис ун-нафоис" таржималарида туркман адабий муҳити. -1986.

632.   "Навоий қомуси"да замондошларининг берилиши. -1987.

633.   Навоийнинг "Муножот" асари. -1988.

634.   "Навоий қомуси"нинг ўзига хослиги. -1990.

635.   Навоий асарларининг Теҳрон қўлёзмалари. -1991.

636.   Навоийнинг "Сирож ул-муслимин" асари. -1992.

637.   Ҳофизнинг бир ғазалига Фоний татаббуъи. -1993.

638.   Навоий "танбеҳ"лари. -1994.

639.   Навоийнинг "Рисолаи тийр андоҳтан" асари. -1995.

640.   "Маҳбуб ул-қулуб"да тасаввуф мақомлари талқини. -1996.

641.   Бойсунғур Мирзо Навоий талқинида. -1997.

642.   "Мажолис ун-нафоис"нинг учинчи форсий таржимаси. -1998.

643.   Фаҳрий Ҳиротийнинг "Равзат ус-салотин" тазкирасида туркгўй шоирлар. -1999.

644.   Фаҳрий Ҳиротийнинг "Жавоҳир ул-ажойиб" тазкираси. -2000.

645.   Алишер Навоий ва ижодкор темурий шаҳзодалар. -2001.

646.   "Мажолис ун-нафоис" анъаналарини давом этдирган икки тазкира. -2002.

647.   "Мажолис ун-нафоис" форсий таржималарида "замима" тазкиралар. -2003.

648.   Тазкира ва замима тазкираларда Навоий сиймоси. -2004.

649.   Навоий ва Яхъё Себак. -2005.

650.   "Маҳбуб ул-қулуб"нинг форсий таржимаси. -2006.

651.   Латифий тазкираси. 2007.

 

X. Илмий раҳбарлик: 9.

XI. Оппонентлик: 17.

XII. Суйима Ғаниеванинг ҳаёти ва илмий-ижодий фаолияти ҳақидаги асарлар

652.   Мирзамуҳамедова М. У ўз бахтини илмда топди // Тошкент ҳақиқати, 1959,4 август.

653.   Умарова 3. Суйима // Ёш Ленинчи, 1960, 5 ноябрь.

654.   Раҳмонов Р. Ҳувайдо // Совет Ўзбекистони, 1961.

655.   Алишер Навоий. "Мажолис ун-нафоис" (тақриз). / Илмий танқидий матн. Тайёрловчи С.Ғаниева -Т., 1961. (немисча матн): Irmgard Engelke. Berlin Oriental-istishe Tiferafurzeiting. - 1962.

656.   Тўйчиев Я., Нурматова Д. Алишер Навоий: (тақриз). // Ўзбекистон маданияти, 1962,28 август.

657.   Шукуров Ш. Навоий ҳақида асар: (С.Ғаниеванинг "Алишер Навоий" монографиясига тақриз) - // Ленин йўли, 1962, 28 август.

658.   Носов В. Дустлик натижасида туғилган кашфиёт (Навоийнинг "Мажолис ун-нафоис" тазкирасининг илмий-танқидий матни ҳақида). //Қизил Ўзбекистон, 1963, 24 январь.

659.   Носов В. Принадлежит самому Алишеру Навои // Правда Востока, 1963,27 январь.

660.   Муҳаммад Ёқуб Воҳидий Жузжоний. Жомий ва Навоий (тақриз) // Орёно, 1967, № 3.

661.   Мирзааҳмедова М. Совға (тақриз) // Ўзбекистон маданияти, 1968, 16август.

662.   Ёнғин Мирзо. Ҳикматнома ("Калила ва Димна" таржимасига тақриз) // Ўзбекистон маданияти, 1968, 18 февраль.

663.   Маҳмудов М. Ҳусайний ғазаллари // Ўзбекистон маданияти, 1969, 7 февраль.

664.   Милибанд С.Д. Суйима Ғаниева / Библиографический словарь. -М, 1975.

665.   Аҳмедов Т., Мирзааҳмедова М. "Навоийшунос олима" // Ўзбекистон адабиёти ва санъати, 1982, 5 март.

666.   Каримов Н. Суйима Ғаниева // Ўзбек тили ва адабиёти, 1982, №3.

667.   Рўпарамда буюк хазина бор // Ленин байроғи, 1991,18 апрель.  

668.   Навоийшунос олима: (суҳбатни Музаффар Аҳмедов олиб борди (Шоир дастхати - "Наводир ун-ниҳоя"дан 1 саҳифа намуна. 5 та ғазал) // Шарқ юлдузи, 1991, № 9.

669.   Умаров Э. Удачные командировки // Правда Востока, 1991, 19 июль.

670.   Ҳеч гоҳ чунин асар падид наояд (суҳбат) // Овози тожик, 1992, 2 июнь.

671.   Бекжонов И. Навоийнинг миниатюрадаги сиймоси // Ўзбекистон адабиёти ва санъати, 1993, 18 июнь.

672.   Великий во все времена: перевод "Мунаджат" // Голос Ўзбекистана, 1995, 5 май.

673.   Саъдинов Ж. Одамни одамга илинаман... // Тонг юлдузи, 1998, Имарт.

674.   Милушев С. И вечной мудрости печать // Учитель Ўзбекистана, 2001, № 5.

675.   Расулов С. Навоий изидан ёхуд ноёб топилма // Тонг юлдузи, 2001, №5.

676.   Акбаров Э. "Муножот"ни англаб (тақриз) // Моҳият, 2001, № 19.

677.   Парпиева Г. Женщина, дарящая людям Навои // Учитель Узбекистана, 2002,22 февраль.

678.   Навоийдан куч олган олима // Жаннат Макон, 2006, ноябрь.

679.   Самимий қутлов. Имом ал-Бухорий сабоқлари // 2007. №1.

680.   Ҳаққулов И. Улкан салоҳият соҳибаси. Имом ал-Бухорий сабоқлари // 2007. №1.

681.   Ҳайитметов А. Навоийшунос олима жасорати. Имом ал-Бухорий сабоқлари // 2007. №1.

682.   Ҳаққулов И. Ҳабибуллаев А. Ўзбек Навоийшунослигининг маликаси. Ғаниева С. Библиография. Сўзбоши. ТошДШИ, 2007.