САИД АҲМАД

(1920-2007)

 

 

 

Ўзбек насрининг пешқадам арбобларидан бири Саид Аҳмад (Ҳусанхўжаев) 1920 йили Тошкентнинг Самарқанд дарвоза маҳалласида дунёга келди.

1939 йили ўрта мактабни, 1941 йили эса олий ўқув юртини тугатди. Адабиёт  дарслари ва тўгаракларида ижодга бўлган ҳаваси ортиб, қўлига қалам ушлаган, вақтли матбуот унинг ижод дорилфунуни бўлган.

Саид Аҳмад дастлаб «Муштум» журналида, Ўзбекистон радиокомитетида (1942—1943), собиқ «Қизил Ўзбекистон» (ҳозирги «Ўзбекистон овози» газетасида) (1942—1947), «Шарқ юлдузи» журналида (1948—1950) ишлаган. Унинғ биринчи ҳикоялар тўплами «Тортиқ» 1940 йилда нашр этилади. Уруш ва урушдан сўнгги йилларда Саид Аҳмад кўплаб фелъетон, очерк ва ҳикоялар ёзган. Унинг «Эр юрак» (1942), «Фарғона ҳикоялари» (1948), «Муҳаббат» (1949) каби тўпламлари нашр этилган. У «Хазина», «Ҳайқириқ», «Раҳмат, азизларим» каби ҳикояларида иккинчи жаҳон урушининг даҳшатли оқибатларини ҳаяжонли тадсвирлайди, уруш қаҳрамонларини улуғлайди.

Саид Аҳмаднинг барча ҳикоялари замонавий мавзуда ёзилган. У ҳикояларида тасвирлайдиган ҳар бир воқеадан фалсафий умумлашма чиқаришга, воқеаларни лирик таъсирчанлик билан ифодалашга, бадиий тасвирларнинг хилма-хиллигига эришишга интилади. «Чўл бургути», «Ўрик домла», «Лочин», «Одам ва бўри», «Бўстон», «Тўйбоши» каби қатор асарлари Саид Аҳмад ижодида ҳам, ўзбек насрида ҳам янгилик бўлган.

Адиб ҳикояларининг бош қаҳрамони ички дунёси бой замондошларимиздир. Ёзувчи «Тоғ афсонаси», «Зумрад», «Муҳаббатнинг туғилиши», «Кўзларингда ўт бор эди», «Пойқадам», «Алла», «Иқбол чироқлари» асарларида ҳаётий характерлар яратган.

Саид Аҳмад ўзининг ҳажвий ҳикояларида тараққиётимизга тўсиқ бўлаётган ярамас урф-одатлар устидан кулади, муҳим маънавий масалаларни ўртага қўяди. Унинг «Ханка ва Танка», «Лампа шиша» каби ўнлаб ҳажвиялари фикримизнинг далилидир.

Саид Аҳмад кичик ҳажвий асарлари билан ўзбек радио ва телевидениесидаги миниатюралар театрига асос солган.

Саид Аҳмад ҳикоялардан аста-секин йирик полотнолар яратишга ўтди. 1949 йилда чоп этилган «Қадрдон далалар» ва «Ҳукм» (1958) қиссаларидан кейин яратган «Уфқ» (1964) трилогиясида урушдан олдинги ва кейинги давр муаммолари ҳақида баҳс юритади. «Жимжитлик» (1988) романида турғунлик даври иллатлари фош этилади.

Сўнгги йилларда унинг «Хандон писта» (1994), «Бир ўпичнинг баҳоси» (1995) каби ҳажвий ҳикоялар тўпламлари чоп этилди. Шунингдек, у Ойбек, Ғ. Ғулом, А. Қаҳдор, М. Шайхзода, Шуҳрат, Миртемир ва С. Зуннуновалар ҳақида хотиралар яратган.

Саид Аҳмад драматург сифатида ҳам танилган. У «Келинлар қўзғолони», «Куёв» каби саҳна асарларининг муаллифидир.

Саид Аҳмад ҳам қатағон даврининг иккинчи тўлқинига дучор бўлган, қамоқ азобларини тортган ижодкордир.

У «аксилшўравий миллатчилар гуруҳи аъзоси, зарарли ғоялар тарғиботчиси» сифатида айбланиб, Қозоғистоннинг Қарағанда вилояти Жезқазған лагерида бўлади. Унинг «Қоракўз мажнун» (2002) ҳикоялар тўплами бу ҳақдаги аччиқ ҳақиқатни рўй-рост ифодалайди.

Саид Аҳмаднинг «Йўқотганларим ва топганларим», 3 жилдлик «Сайланма»си, «Қарокўз мажнун» ва «Киприкдаги тонг» тўпламига кирган бир қатор қисса ва ҳикоялари унинг истиқлол йилларида завқ-шавқ билан ижод этганидан шаҳодат беради. Адибнинг кўпгина асарлари қардош ва хорижий тилларга ағдарилган.

У Ўзбекистон халқ ёзувчиси, Давлат мукофотига сазовор бўлган. «Буюк хизматлари учун» ва «Дўстлик» орденлари билан тақцирланган.

Ва, ниҳоят, «Ўзбекистон Қаҳрамони» деган юксак шарафли унвонга ҳам эгадир.

Саид Аҳмад 2007 йилда вафот этган.

 

САИД    АХМАД   АСАРЛАРИ БИБЛИОГРАФИЯСИ

1.      Тортиқ. Ҳикоялар. – Т., 1940.

2.      Фарғона ҳикоялари. – Т.: Қизил Ўзбекистон ,  Правда Востока , 1948. –  100 б.

3.      Қадрдон далалар. Повесть. – Т.: Ўзбекистон Давлат бадиий адабиёт нашр., 1949. –  137 б.

4.      Қадрдон далаларовесть ва ҳикоялар. – Т.: Ўзбекистон Давлат бадиий адабиёт нашр., 1957. – 298  б.

5.      Хукм. Повесть ва ҳикоялар. – Т.: Ўзбекистон Давлат бадиий адабиёт нашр., 1958. –     228 б.

6.      Чўл бургути. Ҳикоялар. – Т.: Ўзбекистон Давлат бадиий адабиёт нашр., 1960. – 101 б.

7.      Алла. Ҳикоялар. – Т.: Ўқувпеддавнашр, 1960. – 42 б.

8.      Тюльпаны на речной глади: рассказы. Т.: Государственное издательство художественной литературы, 1961.55 с.                           

9.      Ойдин кечалар.  Ҳикоялар. – Т.: Ўзбекистон Давлат бадиий адабиёт нашр., 1961. – 171 б.

10.  Онажонлар.Ҳикоялар. – Т.: Ўзбекистон Давлат бадиий адабиёт нашр., 1962. – 56 б.

11.  Вирок. Повесть /”Ҳукм” повестнинг таржимаси. Таржимон В.Муха/ – Киев, 1963.

12.   Хазина. Ҳикоялар.  – Т.: Ўзбекистон Давлат бадиий адабиёт нашр, 1963. – 343 б.

13.  Уфқ.Роман. – Т.: Тошкент, 1965. – 223 б.

14.  Уфқ. Роман. – Т.:  Адабиёт ва санъат, 1966. – 227 б.

15.  Лаъли бадахшон. Ҳажвий ҳикоялар. – Т.: Ком. Парт. Марк. Комитети нашр., 1966. –     45 б.

16.  Таъзим. Ҳикоялар. – Т.: Тошкент, 1966. – 220 б.

17.  Горизонт. Роман / Рус тилига Н. Владимирова таржимаси/ – М.: Сов. писатель, 1968. – 255 б.

18.  Қисса ва ҳикоялар. – Т.: Ёш гвардия, 1968. – 386 б.

19.  Танланган асарлар: ҳикоялар. Т. 1. – Т: Адабиёт ва санъат, 1971. – 390  б.

20.  Танланган асарлар: повестлар, хажвий хикоялар, миниатюралар. Т. 2 – Т.: Адабиёт ва санъат, 1972. – 390  б.

21.  Танланган асарлар. Уфқ: роман. Т. 3. – Т.: Адабиёт ва санъат, 1970. – 439 б.

22.  Ҳикоялар. – Т.: Адабиёт ва санъат, 1971. – 390 б.

23.  Келинлар қўзғолони. Повестлар, хажвий ҳикоялар. – Т.: Адабиёт ва санъат, 1972. –     392 б.

24.  Горизонт. Роман. /Эмиль Амит таржимаси. Рус тилида/ – Москва: Сов. писатель, 1973. – 358 с.

25.  Горизонт. Роман. 1- 2-чи  китоблар. – Москва: Сов. писатель, 1974. – 448  б.                   /Н. Владимирова ва Э. Амит таржималари/.

26.  Қирқ беш кун.Роман. – Т.: Адабиёт ва санъат, 1975. – 254 б.

27.   Пора  возвращения аистов. Повесть ва  рассказы. – Т.: Адабиёт ва санъат, 1979. – 247 б.                 

28.  Сорок пять дней . Роман  / К. Хакимов таржимаси/. – Москва.: Сов. писатель, 1979. –

248 б.                 

29.  Уфқ. Трилогия. 1-чи, 2-чи, 3-чи китоблар. – Т.: Адабиёт ва санъат, 1979. –  687 б.

30.  Saidas Achmadas. Horizontas. Роман. /Литва тилига  Г. Кобецкайте таржимаси/. – Вильнюс: Vaga, 1980. – 262 б.

31.  Кокжиек. Роман. /Қозоқ  тилида.  Нигмат Келимбетов таржимаси/. – Олма-Ота: Жазушы, 1981. – 441 б.

32.  Назм чоррахасида. Ғофур Ғулом ҳақида хикоялар. – Т.: Ёш гвардия, 1982. – 80 б.

33.  На перекрёстке поэзии [Ғофур Ғулом ҳақида ҳикоялар] /Рус тилида. Зоя Туманова таржимаси/.– Т.:  Ёш гвардия, 1983. –   70 б. 

34.  Юлдуз. Ҳикоялар, очерклар, ҳажвий ҳикоялар ва пьеса. – Т.: Адабиёт ва санъат, 1986. – 222 б.

35.  Жимжитлик. Роман. – Т.: Адабиёт ва санъат, 1989. – 319 б.

36.  Хандон писта. Ҳажвий ҳикоялар. – Т.: Адабиёт ва санъат, 1994.-95 б.

37.  Бир ўпичнинг баҳоси.  Ҳажвий ҳикоялар. – Т.: Адабиёт ва санъат, 1995. – 271 б.

38.  Йўқотганларим ва топганларим. Хотиралар, адабий ўйлар. – Т.: Шарқ, 1998. – 298 б.

39.  Танланган асарлар. Ҳикоялар. Т. 1. – Т.: Шарқ, 2000. – 303 б.

40.  Танланган асарлар. Ҳажвий ҳикоялар, пьесалар.  Т. 2. – Т.: Шарқ, 2000. – 279 б.

41.  Танланган асарлар. Хотиралар, адабий ўйлар. Т. 3. – Т.: Шарқ, 2000. – 334 б.

42.  Қоракўз мажнун. Ҳикоялар. – Т.: Ўзбекистон, 2001. – 239 б.

43.  Киприкда қолган тонг. Повестлар, ҳикоялар, хотиралар. – Т.: Шарқ, 2003. – 318 б.

44.  Qorakoz majnun.Ҳикоялар. – Т.: Энциклопедия, 2004. – 158 б.

45.  Зилзила.Эссе ва ҳикоялар. – Т.: Ўзбекистон, 2005. – 110 б.

46.  Жимжитлик. Роман. – Т.: Ўзбекистон, 2006. – 279 б.

47.  Тошларда қотган хайрат. Адабий ўйлар, хотиралар. – Т.: Адабиёт ва санъат, 2006. –      207 б.

48.  Киприкда қолган тонг. Қиссалар, хотиралар, ҳикоялар. – Т.: Шарқ, 2008. – 317 б.

49.  Jimjitlik. Роман / Қайта ишланган нашри. – Т.: Ўзбекистон, 2008. – 280 б.

                                      

       

САИД   АХМАДНИНГ   БАДИИЙ ФИЛЬМЛАРГА   ЁЗГАН   СЦЕНАРИЙЛАРИ

 

  1. “Муҳаббат можороси”. Ўзбекфильм. 1971 йил.
  2. “Тўйлар муборак”. Ўзбекфильм. 1978 йил.
  3. “Келинлар қўзғолони”. Саид Ахмаднинг “Келинлар қўзғолони” номли пьесаси асосида  Эдуард Акопов яратган сценарий бўйича суратга олинган фильм.  Ўзбекфильм.

 

 

                    САИД  АХМАДНИНГ РЎЗНОМА  ВА ОЙНОМАЛАРДА  БОСИЛГАН       

АСАРЛАРИ  БИБЛИОГРАФИЯСИ             

 

1. Василий Яковлевич Емцов // Ленин учқуни. 1937. – 24 нояб.

2. Кичик танк // Ленин учқуни. 1938. – 18 сент.

3. Пахлавон чоллар. Ҳикоя // Янги ҳаёт. 1940.26 апр.

4. Ўғил муборак. Ҳикоя // Ёш ленинчи. 1940.5 дек.

5. Мард ўғил. Ҳикоя // Ёш ленинчи. 1941.13 июль.

6. Мастонбиби. Биринчи ҳикоя // Қизил Ўзбекистон. 1944.13 февр.

7. Муҳаббат қўшиғи. Повестдан парчалар // Қизил Ўзбекистон. 1945.­3 окт.

8. Ота ва ўғил. Учинчи ҳикоя // Ёш ленинчи. 1945.2 ноябрь.

9. Бахт [Муҳаббат қўшиғи номли повестдан парча] // Қизил Ўзбекистон. 1946.1янв.

10.  Баядера [Театр ҳақида] // Қизил Ўзбекистон. 1946. 9 янв.

11.  Атоқли санъаткор [Туроб Тўла билан бирга ёзилган. Сора Эшонтўраева хақида] // Қизил Ўзбекистон. 1946.16 янв.

12.  Президентимиз // Қизил Ўзбекистон. 1946.19 янв.

13.  Пошша Махмудова // Қизил Ўзбекистон. 1946.2 февр.

14.  Унутилмас кун // Қизил Ўзбекистон. 1946. – 11 февр.

15.  Хурматли она // Қизил Ўзбекистон. 1946.8 март.

16.  Мармар лавха. [Келажак ҳақида ўйлар] // Ёш ленинчи. 1946. 1 май.

17.  Хоразмда кўклам дала ишлари кечикмоқда [Мансур Юсуфий ва А. Рахмон-

қулов билан бирга ёзилган] // Қизил Ўзбекистон. 1946.6 апр.

18.  Келажак хақида ўйлар // Қизил Ўзбекистон. 1946.1 май.  

19.  Заррин лавхалар [Н. Хабиб билан бирга] // Қизил Ўзбекистон. 1946.  29 май.  

20.  Насриддин Афанди [Фильм ҳақида] // Қизил Ўзбекистон. 1946.7 июль.

21.  Арафа кечаси // Ленин йўли . – Самарқанд, 1946.6 ноябрь.

22.  Алижон. Ҳикоя. // Қизил Ўзбекистон. 1948.1 февр.

23.  Ипак шахрининг чевар қизи [Т.Тўла билан бирга] // Қизил Ўзбекистон. 1948.7 март.

24.  Ҳақиқатга айланган афсона [Т.Тўла билан бирга] // Қизил Ўзбекистон. 1948.15 май.

25.  Орият. Ҳикоя // Қизил Ўзбекистон. 1948.9 июнь.

26.  Куёв. Ҳикоя // Қизил Ўзбекистон. 1948.16 июнь.

27.  Сўнгги нусха. Ҳикоя  // Қизил Ўзбекистон. 1948.27 июнь.

28.  Қасам [“Қадрдон далалар” повестдан парча] // Қизил Ўзбекистон. 1948. –  31 окт.

29.  Болтабой. Ҳикоя // Қизил Ўзбекистон. 1948.28 ноябрь.

30.  Йигит сўзи. Ҳикоя // Коммуна.- Фарғона,  1949. 28 янв.

31.  Улуғ масалчи [Крылов ҳақида] // Сталин хақиқати.- Наманган,  1949.13 февр.

32.  Қўшни болалар. Ҳикоя // Ленин учқуни. 1949.24 март.

33.  Оқ йўл. Ҳикоя // Қизил Ўзбекистон. 1955.24 авг.

34.  Бир танқид тарихи [Сатира]  // Тошкент хақиқати. 1955.23 окт.

35.  Бурилиш  // Қизил Ўзбекистон. 1955.11 ноябрь.

36.  Музикали воқеа // Қизил Ўзбекистон. 1946.11 сент.

37.  Бўстон. Мақола [Аббос Мухиддин билан] // Совет Ўзбекистони маданияти. 1956. –       15 февр.

38.  Колхоз баҳори // Коммуна. – Фарғона, 1956.13 апр.

39.  Иқбол чироқлари.Ҳикоя // Қизил Ўзбекистон. 1956.4май.

40.  Бегона. Ҳикоя // Тошкент ҳақиқати. 1956.  – 27 май.

41.  Қизғин кунларда // Андижон. 1956.25 авг.

42.  Кўклам чечаклари. Ҳикоя // Тошкент ҳақиқати. 1957.9 март.

43.  Чироқлар [”Ҳукм” номли повестдан парча] // Қизил Ўзбекистон. 1957.4 июль.

44.  Қашқир [”Ҳукм” номли повестдан парча] // Ўзбекистон маданияти. – 1957. – 31 июль.

45.  Талабчан мураббий [А.Қаххор 50 ёшда] // Ўзбекистон маданияти. – 1957. – 12 окт.

46.  Қасос. Ҳикоя // Ленин учқуни.  – 1957. – 29 окт.

47.  Кўклам тароналари. Насрий достон // Ўзбекистон маданияти. – 1958. – 1янв.

48.  Женщины. Рассказ // Прав. вост. 1958.16 марта. 

49.  Тарих хукми аёвсиздир // Ўзбекистон маданияти. – 1958. – 19 июль.

50.  Хукм [Повестдан парча] // Тошкент хақиқати. – 1958. – 21 сент.

51.  Нур ва гул шахри // Ўзбекистон маданияти . – 1958. – 7 окт.

52.  Чўл бургути // Ўзбекистон маданияти. – 1958. – 17 дек.

53.  Огни. Рассказ // Комсомол. прав. – 1959. – 8 марта.

54.  Мактуб хусусинда [“Наштар Саид Ахмад Чилонзорий] // Қизил Ўзбекистон. - 1959. –     12 апр.

55.  Севгинга содиқман. Ҳикоя  // Ўзбекистон маданияти. – 1959. – 19 авг.

56.  Ходивой. Ҳикоя // Қизил  Ўзбекистон. – 1959. – 23авг.

57.  Леонид Ленч. Таниш башара. Ҳикоя [Саид Ахмад таржимаси] // Қизил Ўзбекистон. 1959. – 20 сент.

58.  Тўлқинлар. Ҳикоя // Ўзбекистон маданияти. – 1960. – 20 февр.

59.  Коммунист. Ҳикоя // Қизил Ўзбекистон. – 1960. – 8 март.

60.  Илхом париси. Ҳикоя // Тошкент хақиқати. – 1960. – 20 март.

61.  Ойдин кечалар. Ҳикоя // Ўзбекистон маданияти. – 1960. – 1май.

62.  Тоғларда. Лавха // Қизил Ўзбекистон. – 1960. – 21 июнь.

63.  Ханка билан Танка. Ҳикоя // Ўзбекистон маданияти. – 1960. – 16 июль.

64.  Чинор. Ҳикоя // Қизил Ўзбекистон. – 1960. – 23 июль.

65.  Саргузашт. [Бир куннинг Ҳикояси] // Тошкент хақиқати. – 1960. – 29 июль.

66.  Колбаса қори. [”Наштар”] // Қизил Ўзбекистон. – 1960. – 7 авг.

67.  Сахарларда. Ҳикоя // Ўзбекистон маданияти. – 1960. – 17 авг.

68.  Луқмон. Ҳикоя // Ўзбекистон маданияти. – 1960. – 12 окт.

69.  Турналар. Ҳикоя // Қизил Ўзбекистон. – 1961. – 1 янв.

70.  Рахмат. Мақола // Қизил Ўзбекистон. – 1961. – 26 февр.

71.  Булоқлар. Манзара // Чуст хақиқати. – 1961. – 23 март.

72.  Чайхана под чинарой. Рассказ [Перевод Р. Бородиной] // Прав.вост. – 1961. – 25 марта. 

73.  Одам ва бўрон. [“Чўл шамоллари” китобидан] // Қизил Ўзбекистон. – 1961. – 9апр.

74.  Қасида. Лавха. [Ю.Гагарин хақида] // Қизил Ўзбекистон. – 1961. – 14 апр.

75.  Сени излаб. [Чўл шамоллари” китобидан] // Қизил Ўзбекистон. – 1961. – 19 июль.

76.  Китобхон билан юзма-юз // Ўзбекистон маданияти. – 1961. – 20 сент.

77.  Энди шеърга навбат // Тошкент хақиқати. – 1961. – 10 окт.

78.  Ишонч. Ҳикоя // Қизил Ўзбекистон. – 1961. – 12 ноябрь.

79.  Кичкинтойларга ҳикоячалар // Ленин учқуни. – 1961. – 26 дек.

80.  Биз ҳам машъалларга тенглашайлик // Ўзбекистон маданияти. – 1962. – 17 февр.

81.  Қойил [Саид Ахмад Чилонзорий] // Қизил Ўзбекистон. – 1962. – 14 апр.

82.  Юк. Хажвия // Ўзбекистон маданияти. – 1962. – 21 июль.

83.  Ўғри. Ҳикоя // Коммуна. – 1962. – 7 авг.

84.  Ҳар қайсингиз бир китоб, ҳар қайсингиз бир достон [М. Исмоилий, Л. Қаюмов,                 А. Хамдам, Ж. Жабборов, М. Махкамов билан биргаликда] // Ўзбекистон маданияти. – 1962. – 11авг.

      85. Маъшуқаларга. [Хазил] // Ўзбекистон маданияти. – 1962. – 15 авг.

86. Чевара. Ҳикоя // Ўзбекистон маданияти. – 1962. – 13 окт.

87. Рахмат, азизларим. Ҳикоя // Қизил Ўзбекистон. – 1962. – 21 окт.

      88. Аксакал-апа. Рассказ // Коммунист. – 1962. – 25 окт.

      89. Парахорын олуми. Ҳекая // Коммунизм ёли.Дашховуз,  1962.25 ноябрь.

90. Журавли. Рассказ // Гракан терт. 1962. 26 дек. /На армянском языке/.

91. Елпуғич // Коммуна. – 1963. – янв.

92. Чўл оқшомлари. Биринчи ҳикоя // Ўзбекистон маданияти. – 1963. –27 март.

      93. Чўл оқшомлари. Иккинчи ҳикоя // Ўзбекистон маданияти. – 1963. – 1 май.

      94. Кузывай и Шер. Юмореска  [Перевод М. Мирзамухамедова] // Прав. Вост. 1963. 5 май.

      95. Елим. Иқрор. Хажвиялар // Тошкент хақиқати. 1963.9 июнь.

      96. Ўн саккиз ёшинг. Ҳикоя // Тошкент хақиқати. 1963. – 2 август.

      97. Тоғ афсонаси. Ҳикоя // Ўзбекистон маданияти. – 1963. – 11 сент.

      98. Бывший. Юмористический рассказ [Перевод  Х. Таджибаева] // Прав. Вост. 1963. 2 окт.

      99. Машъаллар порлайди. Очерк. Акмал Пўлат ва Мирмухсин билан // Қизил Ўзбекистон. – 1963. – 8 октябрь.

     100. Туйнук. Ҳикоя // Қизил Ўзбекистон. – 1963. – 1 дек.

     101. Имтихон олдидан. Лавха // Ўзбекистон маданияти. – 1963. – 21 дек.

     102. Гул хақида ҳикоялар // Қизил Ўзбекистон. – 1964. – 1 янв.

     103. Зумрад. Ҳикоя // Ўзбекистон маданияти. – 1964. – 8 янв.

     104. Жажжи ҳикоялар // Тошкент хақиқати. 1964.12 янв.

     105. Кони зар // Коммуна. – Фарғона, 1964.19 февр.

     106. Тоғ хавоси // Коммуна. – Фарғона,  1964.20 февр.

107.  Қимирлаган  қир ошар // Коммуна. – Фарғона, 1964.23 февр.

108.                         Хамал кирди. Лавха [Адхам Хамдам билан биргаликда] // Қизил Ўзбекистон. 1964 . –    15 март.

109.  Марги порахўр [Ҳикояи хачви] // Машъали коммунизм. 1964. 27 июнь. /Тожик тилида/.

110.                         Ят адам [Икяе] // Ленин байрагъы. – 1964.2 авг.

111.                         Қочоқ. [”Уфқ”дан парча] // Ўзбекистон маданияти. – 1964. – 12 авг.

112.                         Соғиниш // Ўқитувчилар газетаси. 1964.1 сент.

113.                         Уфқ. [Романдан боблар] // Коммуна  – 164.13 сент.

114.                         Уфқ. [Романдан боблар] // Совет Ўзбекистони. 1964.3 окт.

115.                         Хосил қозони тошяпти // Совет Ўзбекистони. 1964. – 11 окт.

116.                         Жасорат. Ҳикоя // Ўзбекистон маданияти. – 1964. – 7 ноябрь.

117.                         Суд. Саргузашт қисса // Тошкент хақиқати. 1964.19 дек.

118.                         Суд. Саргузашт қисса // Тошкент хақиқати. 1964. – 20 дек.

119.                         Суд. Саргузашт қисса // Тошкент хақиқати. 1964. – 22 дек.

120.                         Суд. Саргузашт қисса // Тошкент хақиқати. 1964. 25; 26 дек.

121.                         Яна Ёзёвон чўлларини кўряпман // Тошкент хақиқати. 1964.13 янв.

122.                         Тюльпани. Оповiдання // Лiтературна Украiна. 1965.18 травня

123.                         Оқ сут ва оппоқ нур . Хотиралар // Ёш ленинчи. 1965.25 апрель.

124.                         Тўй кечасида. Катайса. Ҳажвий ҳикоялар // Совет Ўзбекистони. 1965.15 авг.

125.                         Онажоним. Ҳикоя // Ўзбекистон маданияти. – 1965. – 28 авг.

126.                         Дала донишманди // Коммуна. – Фарғона, 1965.3 сент.

127.                         Ялпиз хиди: ҳикоя // Коммуна. 1965. – 7 сент.

 

128.                         Ўйлар.[”Сурхон” Ҳикояларидан] // Совет Ўзбекистони.  – 1965.4 дек.

129.                         Ялпиз хиди. Ҳикоя // Ўзбекистон маданияти. – 1965. – 18 дек.

130.                         Гувала. Ҳазил // Ўқитувчилар газетаси. 1965.30 дек.

131.                         Лайлак келди. Ҳикоя // Ўзбекистон маданияти. – 1966. – 1 янв.

132.                         Ҳажвиялар // Совет Ўзбекистони. 1966.1 янв.

133.                         Ветка чинары. Рассказ // Ферганская правда. – 1966. – 20 марта

134.                         Тўй. Ҳикоя. [Бачки Ҳикоялар] // Коммунист. Андижон, 1966. 15 апр.

135.                         Сумбул. [“Сурхон” ҳикояларидан] // Ленин йўли. 1966.13 май

136.                         Пайпоқ. Ҳажвия // Тошкент оқшоми. 1966.1 июль.

137.                         Оқшом хандалари // Тошкент оқшоми. 1966. – 7 июль.

138.                         Кичик ҳикоялар // Совет Ўзбекистони. 1966.24 июль

139.                         Лахтак ҳикоялар // Ўзбекистон маданияти. – 1966. – 30 июль.

140.                         Шингил ҳикоялар // Тошкент хақиқати. 196631 июль.

141.                         Қайсар. Ҳажвия // Шонли мехнат. 1966.6 авг.

142.                         Пичинг ҳикоялар // Коммунист. 1966.14 авг.

143.                         Сатанглар. Ҳажвия // Коммуна. 1966. – 16 авг.

144.                         Тухматнинг қуруғи. Музикали драма // Совет Ўзбекистони. 1966.27 ноябрь.

145.                         Уфқ. Романдан боблар // Ўзбекистон маданияти. – 1966. – 31 дек.

146.                         Тамошо. Тақриз // Харпуштак. 1966. –  №14. /Тожик тилида/.

147.                         Лахтак ҳикоялар // Коммунист. Андижон, 1967. 3 янв.

148.                         Бозори зинфурўши [Мазхака] // Хақиқати Ўзбекистон. 1967. 13 янв. /Тожик тилида/.

149.                         Енг шимариб. Тақриз // Ўзбекистон маданияти. – 1967. – 22 март.

150.                         Юморески [Перевод. Р. Самойлова] // Андиж. прав. 1967. 1 апр.

151.                         Горизонт. [Главы из романа] // Прав. Вост. – 1967. – 25 апр.

152.                         Ёгын депе. Хекая // Эдебият ва сунгат. 1967. – 5 май. /Туркман тилида/.

153.                         Озалкы суружи-механик. Хекая // Совет Туркменистаны.- 1967. – 5 май. /Туркман тилида/.

154.                         Гутарды, довамы ёк // Яш коммунист. – 1967. – 11 май. /Туркман тилида/.

155.                         Сунбулсай. Хекая // Совет Туркменистаны. 1967.– 1967. – 13 май. /Туркман тилида/.

156.                         Бывший вор. Рассказ // Веч.Ташк. – 1967. – 19 июня.

157.                         Қаххорона ижод // Совет Ўзбекистони. 1967.8 сент.

158.                         Дехқон бахти [Яшин, Уйғун, Н. Сафаров,   Хаким Назир, Мирмухсин, Эркин Носиров билан биргаликда] // Совет Ўзбекистони. 1967. 6 окт.

159.                         Уфқ. [Романдан парча] // Совет Ўзбекистони. 1967.28 ноябрь.

160.                         Нужный человек // Вечерний Ташкент. – 1967. – 2 дек. /Пер. К. Хакимова/.

161.                         Таъзим. [Ўқитувчи Азиз Вахобовнинг  60 йиллик юбилейига] //Совет Ўзбекистони. 1968. 10 янв.

162.                         Тасалли [А. Қаххорга бағишланган] // Тошкент оқшоми. 1968. 7 июнь.

163.                         Иккинчи фронт // Совет Ўзбекистони. 1968.21 июнь.

164.                         Памятник нерукотворный. Рассказ [Пер. О. Сидельникова] // Веч. Ташк. – 1968. – 22 июня.

165.                         Чонмодарон. Ҳикоя. [«Маориф ва маданият”  “Ўзб. маданияти” мехмони] // Ўзбекистон маданияти. – 1968. – 3 авг. /Тожик тилида/.

166.                         Сағона // Точикистони Совети. 1968. 16 авг. /Тожик тилида/.

167.                         Ялпиз хиди. Томоша: Ҳикоялар // Совет Тожикистони. 1968.18 авг.

168.                         Муҳаббат. Ҳикоя // Точикистони Совети. 1968. 21 авг. /Тожик тилида/.

169.                         Дружба - пароль миллионов // Коммунист Таджикистана. 1968.6 сент.

170.                         Муҳаббат. Ҳикоя // Бо рохи Ленини. 1968. 7 сент. /Тожик тилида/.

171.                         Аз кулўх қарздор.Ҳикояи хачви // Маориф ва маданият. 1968. -12 сент.                             /Тожик тилида/.

172.                         Ханка жана Танка // Ленин жолу. 1968.20 сент./Қирғиз тилида/.

173.                         Бахорнинг бир куни.Лавха // Совет Ўзбекистони. 1969.7 май.

174.                         “Вақт”нинг туғилиши. [Бир шеър тарихи] // Ўзбекистон маданияти. 1969. – 9 май.

175.                         Халқ хашари.Очерк  // Совет Ўзбекистони. 1969.12 авг.

176.                         Айдин кечилар. Хекайе // Коммунизм туғи.1969. 4 сент. /Қозоқ тилида/.

177.                         Уфқ. [Романдан парча] // Совет Ўзбекистони. 1969.12 сент.

178.                         Уфқ [Романдан парча] // Ўзбекистон маданияти. 1969. – 26 сент.

179.                         Уфқ. [Романдан парча] // Тошкент хақиқати. 1969.27 сент.

180.                         Тошкент таронаси [Ғ.Ғулом хақида] // Ўзбекистон маданияти. 1969. – 21 ноябрь.

181.                         Уфқ [Романдан парча] // Тошкент оқшоми. 1970.5 янв.

182.                         Теран томирлар [Рассом А. Абдуллаев хақида] // Ўзбекистон маданияти. 1970. –20 март.

183.                         Чол куёв билан кампир келин. Ҳикоя  // Пахтакор. Избоскан, 1970. 13 май.

184.                         Тўлқинлар. Ҳикоя // Коммуна. Фарғона, 1970. 13 май.

185.                         Бош оғриғи. Хажвия Тўлқинлар. Ҳикоя // Коммуна. 1970.13 май

186.                         Гугурт. Ҳикоя // Коммунист. Андижон, 1970 . 13 май.

187.                         Заговорил. Юмористический рассказ // Ферган. прав. 1970.13 мая.

188.                         Чевара. Ҳикоя // Наманган хақиқати. 1970.23 май.

189.                         Кўклам тароналари. Насрий достон // Совет Тожикистони. 1970.9 июнь.

190.                         Турналар. Ҳикоя // Сирдарё хақиқати. 1970.9 июнь.

191.                         “Йигитлар” туғилган тонг. Хотира [Ғ.Ғулом хақида] // Сирдарё. 1970. 9 июнь.

192.                         Пойқадам. Ҳикоя // Ўзбекистон маданияти. 1970. – 18 июнь.

193.                         Хайкал. Тансиқ. Жажи ҳикоялар //  Ёш ленинчи. 1970.19 июнь.

194.                         Жимжитлик. Ҳикоя // Совет Ўзбекистони. 1970. – 19 июнь.

195.                         Катайса. Хажвия // Тошкент хақиқати. – 1970. – 19 июнь.

196.                         Пойқадам Ҳикоя [Давоми] // Ўзбекистон маданияти. 1970. – 19 июнь.

197.                         Муҳаббатнинг туғилиши. // Ленин йўли. – Самарқанд, 1970. – 23 июнь.

198.                         Счастливая семья. Юмористический рассказ [Пер. В. Шуваева] // Веч. Ташк. – 1970. –      6 июля.

199.                         Файз-барака [Мирмухсин билан бирга] // Совет Ўзбекистони. 1970. – 11 окт.

200.                         Ижодий режалар // Ўзбекистон маданияти. 1971. – 19 янв.

201.                         Андан бери коп жылдар етту. Ангеме. [Қирғиз тилидан Мухтор Жўраев таржимаси] // Кыргызстан маданияты. 1971.20 янв.

202.                         Бобо дехқон // Совет Ўзбекистони. 1971. – 20 февр.

203.                         Укамга хат [Асқад Мухторга хазил] // Ўзбекистон маданияти. 1971. – 16 апр.

204.                         Земле – цвести // Ком. Узб. – 1971. – 23 апр.

205.                         Ўртоғимнинг тўйига [Мирмухсин хақида] // Ўзбекистон маданияти. 1971. – 28май.

206.                         Фаттоххон куйлаганда // Ўзбекистон маданияти. 1971. – 13 июль.

207.                         Тўй мавсуми // Совет Ўзбекистони. 1971. – 9 сент.

208.                         Ариза. Автобиография. Қойилман: Ҳажвиялар // Колхоз хақиқати. – Ғиждувон, 1971. –   18 дек..

209.                         Сизни ўйлайман // Совет Ўзбекистони. – 1972. – 5 март.

210.                         Парвоз. Мақола // Совет Ўзбекистони. 1972. – 2 окт.

211.                         Чўл лочинлари [А. Орипов, Шукрулло билан] // Совет Ўзбекистони. 1972. – 24 окт.

212.                         Ота. Ҳикоя // Совет Ўзбекистони. – 1972. – 12 ноябрь.

213.                         Тержимехалым. Хекая // Эдебият ве сунгат. 1973.21 март

214.                         Дўстимнинг тўйи // Ўзбекистон маданияти. 1973. – 27 апр.

215.                         Қирқ беш кун. Романдан парча // Коммунист. – 1973. – 26 июль.

216.                         Горизонт. Отрывки из романа // Ферган. прав. – 1973. 11, 14, 15, 16, 17, 21, 22, 23, 24,   25 авг.

217.                         Жангчи шоир. Жахонгашта [З.Обидов ҳақида] // Ўзбекистон маданияти. 1973. – 25 дек.

218.                         Қирқ беш кун. Романдан парча // Қишлоқ хақиқати. – 1974. – 1 янв.

219.                         Мени кечиринг. Интермедия // Қишлоқ хақиқати. – 1974. – 14 февр.

220.                         Қирқ беш кун. Романдан парча // Совет Ўзбекистони. 1974. – 12 май.

221.                         Қирқ беш кун. Романдан парча // Ўзбекистон маданияти. 1974. –17 май.

222.                         Қирқ беш кун. Романдан парчалар // Коммунист. – 1974. – 19, 27, 31 июль,                                          1, 2, 3 авг.

223.                         Қирқ беш кун. Романдан парча // Қишлоқ хақиқати. – 1974. – 20 июль.

224.                         Бахор хиди. Тўёна  // Ёш ленинчи 50 ёшда. – 1975. – Февраль.

225.                         Давр нафаси [Мирмухсиннинг “Умид” романи ҳақида] // Ўзбекистон маданияти. 1975. – 19 окт.

226.                         Первый шаг. Дед, ребёнок и роза. Тюльпан. Рассказы. [Пер. на рус. яз.                               Н. Хусанходжаевой] // Веч.Ташк. – 1976.12 апр.

227.                         Бургутлар мадхи [М. Пирматовнинг “Бургутлар ошёни” китоби хақида] // Ёш                         ленинчи.  – 1977. – 26 окт.

228.                         “Шум бола”нинг давоми [Ғ.Ғулом хақида] // Ўзбекистон маданияти. 1978. – 9 май.

229.                         Хонтахтага терганда. [П. Қодировга қутлов] // Ўзбекистон маданияти. 1979. – 2 февр.

230.                         Водийдан мактублар // Совет Ўзбекистони. 1979. – 16, 17, 20, 23 июнь.

231.                         Райком таянчи // Совет Ўзбекистони. 1979. – 10 авг.

232.                         Ойдин кечалар  // Совет Ўзбекистони. 1979. – 21 авг.

233.                         Кулги сехри [У. Норматов билан суҳбат] Ўзбекистон маданияти. 1979. – 18 сент.

234.                         Инсон қўллари // Совет Ўзбекистони. 1980. – 22 март.

235.                         Бахор сувлари. Ҳикоя // Коммуна. – 1980. – 8 май.

236.                         Қўшиқ сехри [Таваккал Қодиров ҳақида] // Совет Ўзбекистони. 1980. – 8 июнь.

237.                         Ошқовоқ 2. Чучвара. Хажвиялар // Бухоро хақиқати. – 1980. – 14 июнь.

238.                         Оқ далалар // Совет Ўзбекистони. 1980. – 17 сент.

239.                         Марварид бошоқлар // Совет Ўзбекистони. – 1980. – 17 окт.

240.                         Ўзбекистон манзаралари. Қасида. // Совет Ўзбекистони. – 1980. – 16 ноябрь.

241.                         Асқад билан ёнма-ён // Совет Ўзбекистони. – 1980. – 23 дек.

242.                         Хурматли босмахона редакторига хат [Асартарошлик] // Ўзбекистон адабиёти ва санъати. – 1981. – 3, 10 апр.

243.                         Асартарошлик // Ўзбекистон адабиёти ва санъати. – 1981. – 17 апр.

244.                         Чўл шайдоси // Совет Ўзбекистони. – 1981. – 22 апр.

245.                         Асартарошлик // Ўзбекистон адабиёти ва санъати. – 1981. – 24 апр.

246.                         Кўпик. Фельетон // Совет Ўзбекистони. – 1981. – 29 апр.

247.                         Асартарошлик // Ўзбекистон адабиёти ва санъати. – 1981. – 1, 29 май.

248.                         Дар ошёни турнахо. Очерк [ Тожик тилига Мутеулло Начмиддинов таржимаси] // Точикистони Совети. – 1981. – 7 май.

249.                         Асартарошлик // Ўзбекистон адабиёти ва санъати. – 1981. – 5; 19 июнь.

250.                         Безовта кеча. Шаддод қизлар сардори. Тонг нафаси. Коммунистлар ҳақида очерклар // Совет Ўзбекистони. – 1981. – 7 июнь.

251.                         Юлдузлар // Совет Ўзбекистони. – 1981. – 23 июнь.

252.                         Асартарошлик // Ўзбекистон адабиёти ва санъати. – 1981. – 3 июль.

253.                         Ер қадри. Очерк // Совет Ўзбекистони. – 1981. – 4 авг.

254.                         Хом сут эмган танқидчи. Хажвия // Байрақы ленинизм. 1981.17 сент.

255.                         Қўриқхона. Тайёр ҳикоя // Совет Точикистони. – 1981. – 18 сент.

256.                         Тарчимаи хол. Хажвия [С. Юсуфов таржимаси] // Ленин йўли. – 1981. – 18 сент.

257.                         Боғбон қўллари . [З. Фахриддинов ҳақида] // Совет Ўзбекистони. – 1982. – 5 февр

258.                         Тишина. Рассказ.  [Перевод Н. Владимировой] // Литературная Россия. – 1982. –10 сент.   

259.                         Дилкашлар гурунги // Ўзбекистон адабиёти ва санъати. – 1983. – 1 янв.

260.                         Рождение времени [О Г. Гуляме] // Веч. Ташк. – 1983. – 11 янв.

261.                         Боғ. Ҳикоя // Совет Ўзбекистони. – 1983. – 30 янв.

262.                         Жимжитлик. Романдан боб // Ўзбекистон адабиёти ва санъати. – 1983. – 25 февр.

263.                         Юлдуз. Ҳикоя // Совет Ўзбекистони. – 1983. – 13 март.

264.                         Шынжырланган  қоян / К. Реимов таржимаси [Ғ. Ғулом ҳақида] // Совет Каракалпакстаны. – 1983. – 13 апрель.

265.                         Дил май. каш суҳбатлар // Ўзбекистон адабиёти ва санъати. – 1983. – 1 июль.

266.                         Асартарошлик // Ўзбекистон адабиёти ва санъати. – 1983. – 2 сент.

267.                         Асартарошлик // Ўзбекистон адабиёти ва санъати. – 1983. – 7, 14, 21 окт.

268.                         Шиддат // Совет Ўзбекистони. – 1983. – 28 окт.

269.                         Сирли ғишт. Ҳажвиялар // Ўзбекистон адабиёти ва санъати. – 1983. –11, 25 ноябрь.

270.                          Асартарошлик // Ўзбекистон адабиёти ва санъати. – 1983. – 9 дек.

271.                         Асартарошлик. Бинт нега оёққа боғланган?  // Ўзбекистон адабиёти ва санъати. – 1984. –   1 янв.

272.                         Сахна сехргари [Ғ. Аъзамов ҳақида] // Ўзбекистон адабиёти ва санъати. – 1984. – 6 янв.

273.                         Сирли ғишт. Иккинчи серия // Ўзбекистон адабиёти ва санъати. – 1984. – 13 янв.

274.                         Асартарошлик // Ўзбекистон адабиёти ва санъати. – 1984. – 16 март.

275.                         Асартарошлик. Супакор. Сўнгги йўл // Ўзбекистон адабиёти ва санъати. – 1984. – 30 март.

276.                         Сирли ғишт. Учинчи серия // Ўзбекистон адабиёти ва санъати. – 1984. – 20 апр.

277.                         Куёв. Комедиядан парча // Ўзбекистон адабиёти ва санъати. – 1984. – 17 авг.

278.                         Милые матушки.  Рассказ / Перевод  Ш. Каххаровой // Веч. Ташк. 1984. 20 авг.

279.                         Шам шынысы. [Лампа шиша] : Телеминиатюра // Қазақ адебиети. – 1984. – 12окт.

280.                         Икки дарё орасида // Совет Ўзбекистони. – 1984. – 21 окт.

281.                         Излар // Совет Ўзбекистони. – 1984. – 6 дек.

282.                         Асартарошлик. Баёнот // Ўзбекистон адабиёти ва санъати. – 1984. – 28 дек.

283.                         Думи хуржунда // Ўзбекистон адабиёти ва санъати. – 1985. – 4 январь, 1 февраль.

284.                         Устоз мактаби [А.П.Чехов хақида]  // Совет Ўзбекистони. – 1985. –  29 янв.

285.                         Икир-фикрлар // Ўзбекистон адабиёти ва санъати. – 1985. – 22 февр.

286.                         Чўғлар. Ҳикоя // Совет Ўзбекистони. – 1985. – 17 март. 

287.                         Тил қисқалиққа интилмайди // Ўзбекистон адабиёти ва санъати. – 1985. –29 март.

288.                         Заповедник // Вечерний Ташкент. – 1985. – 2 апр.

289.                         Шолохов манбалари // Совет Ўзбекистони. – 1985. – 24  май.

290.                         Дастурхонда қуёш акс // Совет Ўзбекистони. – 1985. – 30 май.

291.                         Бир латифа айтайми? Хажвий фожиа // Совет Ўзбекистони. – 1985. – 2 июнь.

292.                         Отни қамчилайлик // Ўзбекистон адабиёти ва санъати. – 1985. – 11 окт.

293.                         Қадрдонларим [Қишлоқ хўжалиги ҳақида] // Совет Ўзбекистони. – 1985. –18 окт.

294.                         Юзинг ёруғ бўлсин, Бухоро! // Совет Ўзбекистони. – 1985. – 27 окт.

295.                         Нурли тақдир // Совет Ўзбекистони. – 1987. – 25 апр.

296.                         Учитель, пред именем твоим [Об А. Каххаре] // Прав. Вост. – 1987 – 28 авг.

297.                         Минг бир жон [А. Қаххор ҳақида] // Совет Ўзбекистони. – 1987. – 22 сент.

298.                         Ўз оғамиз эди. [Мухтор Авезов ҳақида] // Совет Ўзбекистони. – 1987. – 24 сент.

299.                         Пахтакор дўстларимга // Ўзбекистон адабиёти ва санъати. – 1987. – 25 сент.

300.                         Ўйларим // Ўзбекистон адабиёти ва санъати. – 1988. – 13 май.

301.                         Сени севаман, хаёт [Шухрат ҳақида] // Совет Ўзбекистони. – 1988. – 29 май.

302.                         Саид Ахмад билан суҳбат // Ўзбекистон адабиёти ва санъати. – 1988. – 3июнь.

303.                         Менинг дорилфунуним // Совет Ўзбекистони. – 1988. – 21 июнь.

304.                         Сендан миннатдорман, бардошим! // Мушохада /Тошкент оқшомига илова/. – 28 март.

305.                         Тиниқлик: манзара // Совет Ўзбекистони. – 1989. – 1 май.

306.                         Кулги сехргари [Ғ. Аъзамов ҳақида] // Совет Ўзбекистони. – 1989. – 26 авг.

307.                         ХХI аср хофизи. Ҳажвий ҳикоя // Шофиркон хақиқати. 9июнь 1990.

308.                         Мухаббатнинг туғилиши. Ҳикоя // Ёш ленинчи. – 1990. – 19 июнь.

309.                         Тонгда туғилган китоблар [Ў. Хошимов - 50 ёшда] // Ўзбекистон овози. – 1991. – 13сент.

310.                         Қизиқнинг қизиқчи отдоши [Юсуфжон қизиқ ҳақида] // Халқ сўзи. – 1991. – 20дек.

311.                         Шум боланинг чойхонаси // Ўзбекистон адабиёти ва санъати. – 1991. – 27 дек.

312.                         Биз юрган йўллар // Халқ сўзи. – 1991. – 31 дек.

313.                         Шум боланинг чойхонаси // Ўзбекистон адабиёти ва санъати. – 1992. – 17 янв.

314.                         Хиндча қўшиқ  // Халқ сўзи. – 1992. – 7 март.

315.                         Бир сиқим хандон писта. Ҳикоя // Ўзбекистон овози. – 1992. – 20 май.

316.                         Дунёга азоб чеккани келганман [С. Зуннунова ҳақида] // Ўзбекистон адабиёти ва санъати. – 1992. – 5 июнь.

317.                         Учинчи минора. Ҳикоя // Ўзбекистон овози. – 1992. – 20июнь.

318.                         Қандай ёзувчи эканлигимни биламан // Оила ва жамият. – 1992. –  № 39.

319.                         Суянадиган чинорларим бор // Туркистон. – 1993. – 1апр.

320.                         Ёзёвон ва ёзёвонликлар // Ҳамроҳ. – 1993. –  № 3/18.

321.                         Заминга қасида // Тошкент хақиқати. – 1994. – 31 дек.

322.                         Ижод ва жасорат [Ў. Хошимов ҳақида] // Ўзбекистон адабиёти ва санъати. – 1995. –        24 февр.

323.                         3001-суварак [Н. Аминов ҳақида] // Халқ сўзи. – 1995. – 14март.

324.                         Мени кечиринг. Азиз ва Бонопарт: Ҳажвиялар // Савдогар. – 1995. – 16май.

325.                         Сахна томон 70 сўқмоқ  [Б. Йўлдошев ҳақида] // Ўзбекистон овози. – 1995. – 7 сент.

326.                         Кўчамдан жонон ўтганда. Каркидонлик ростгўй. Ҳаммага етади [Наманган сафари ҳақида] // Халқ сўзи. – 1995. – 25 окт.

327.                         Намангандан бошланур сайхун // Халқ сўзи. – 1996. – 10 янв.

328.                         Сув оғаси // Ўзбекистон овози. – 1996. – 10 февр.

329.                         Шу газета сахифаларида болалигим яшайди // Тонг юлдузи. – 1996. – 21 сент.

330.                         Дилбар шоир эди у [Шайхзода ҳақида] // Ёзувчи. – 1996. – 31 окт

331.                         Уйғоқ шеър [Миртемир ҳақида] // Ёзувчи. – 1996. – 7 дек.

332.                         Шуъла [Ойбек ҳақида] // Ёзувчи. – 1997. – 15, 29 янв.

333.                         Уйқудаги маликалар [Миртемир ҳақида] // Ишонч. – 1997. – 28, 30 янв.

334.                         Елкасини пайғамбарлар силаган шоир // Ўзбекистон адабиёти ва санъати. – 1997. –

31янв, 7февр.

335.                         Уч мунгли қўшиқ [Шухрат ҳақида] // Халқ сўзи. – 1997. – 21 февр.

336.                         Қаноатда Саида филча бўлурми, хай-хай // Ёзувчи. – 1997. – 26февр, 12март.

337.                         Таъзим. Ўйлар // Ўзбекистон адабиёти ва санъати. – 1997. – 12 дек.

338.                         Шогирдимнинг сурати [Анвар Эшонов ҳақида] // Халқ сўзи. – 1997. – 13 май.

339.                         Тарихнинг тирик шохиди // Халқ сўзи. – 1997. – 21 июнь.

340.                         Хаётим битта харф устида. Дилнома [Мақсуд Қориев ҳақида] // Ўзбекистон овози. – 1997. – 14 авг.

341.                         Шеър вулқондек отилса. [Махмуд Тоиров ҳақида] // Ўзбекистон овози. – 1997. –  13 дек.

342.                         Инсон мехрга мухтож // Меҳригиёх. – 1998. – 1 янв.

343.                         От билан сухбат. [Хотира дафтаридан] // Ўзбекистон адабиёти ва санъати. – 1998. –         30 янв.

344.                         Ростгўй посбон // Меҳригиёх. – 1998. – 3, 20 февр.

345.                         Буқаламун билан учрашув. Ҳикоя // Ўзбекистон овози. – 1998. – 28 июль.

346.                         Гирдибод жавлон урган чўлларда // Ўзбекистон овози. – 1998. – 19 сент.

347.                         Азоб. ҳикоя // Ўзбекистон овози – 1998. – 17 окт.

348.                         Шогирдларимга суянаман // Республика. – 1998. – 27 ноябрь.

349.                         Қишдан қолган қарғалар. Ҳикоя // Меҳригиёх. – 1998. – 19 дек.

350.                         Қишдан қолган қарғалар. Ҳикоя // Ўзбекистон адабиёти ва санъати. – 1999. – 8  янв.

351.                         Қоракўз мажнун. Ҳикоя // Ўзбекистон овози. – 1999. – 2 февр.

352.                         Ватан сотилмайди, хоинлар сотилади [16 февраль 1999 й. воқеалари тўғрисида] // Халқ сўзи. – 1999. – 23 февр.

353.                         Падаркушлар // Афанди. 1999.10 март.

354.                         Тоққа чиққан чумолилар [16 февраль 1999 й. воқеалари туғрисида] // Фидокор. – 1999. – 11 март.

355.                         Китобсуяр ва китобсўярлар тўғрисида достон [О. Шарафиддинов ҳақида] // Ўзбекистон адабиёти ва санъати. – 1999. – 12 март.

356.                         Жомдан чиққан ёзувчи [Мурод Мухаммад Дўст ҳақида] // Ўзбекистон адабиёти ва санъати. – 1999. – 9 апр.

357.                         Азроил ўтган чўлларда. Ҳикоя // Ўзбекистон овози. – 1999. – 13, 15,18 май.

358.                         Жануб офтоби. Мақола // Халқ сўзи. – 1999. – 22 май.

359.                         Сароб. Ҳикоя // Халқ сўзи. – 1999. – 22 июнь.

360.                         Кўзингизни очинг, эсингизни йиғинг // Халқ сўзи. – 1999. – 22 июнь.

361.                          Мустақиллик ўзликни англаш демакдир. [Суҳбат. Мусулмон Номоз ёзиб олган] // Халқ сўзи. – 1999. – 15 июль.

362.                         С верой в завтрашний день. [Беседовал М. Намоз] // Нар. слов. – 1999 года. – 15 июля.                                           

363.                         С верой в завтрашний день [Беседовал М. Намоз] // Прав.Вост. – 1999. – 15 июля.

364.                         Said Akhmad. With firm belief in the morrow. Business partner // Ҳамкор. – 1999. –                                   22 июль.

365.                          Мереке кутты болсын. Нурлы жол 1999.1 сент.  /Қозоқ тилида/.

366.                         Оқ йўл сенга, Хошимжон! [Х. Тўхтабоев ҳақида] // Халқ сўзи. – 2000. – 22 февр.

367.                         Феруза осмон эди [С. Зуннунова ҳақида] // Ўзбекистон овози. – 2000. – 8 март.

368.                         Кўчангдан яна жонон ўтяпти // Халқ сўзи. – 2000. – 15 март.

369.                         Фарғонада биттагина [Анвар Обиджон ҳақида] // Халқ сўзи. – 2000. – 19 апр.

370.                         Борса келмас дарвозаси. Ўйлар // Ўзбекистон овози. – 2000. – 9 май.

371.                         Тақдир, тақдир, мунча шафқатсизсан? Ҳикоя // Халқ сўзи. – 2000. – 1 июнь.

372.                         Великое будущее создают великие люди // Ватанпарвар . 2000.10 июня.

373.                         Ялпиз хиди. Ҳикоя // Халқ сўзи. – 2000. – 10 июнь.

374.                         Минг йиллик жанжал. Лиро-хажвий ҳикоя]  // Ватанпарвар. – 2000. – 10 июнь.

375.                         Восемнадцатилетние. Рассказ // Нар. слов. – 2000. – 10 июня.

376.                         Китобхоннинг қулоғига айтадиган гапларим // Афанди. – 2000. – 13 июнь.

377.                         Худо берадиган бўлса, қариликда берсин экан // Марказий Осиё. – 2000. –  № 22.                                              

378.                         Офтоб ойим. Ҳикоя // Халқ сўзи. – 2001. – 26 янв.

379.                         Солнечная красавица. Рассказ / Перевод З. Тумановой // Культура Центральной Азии. – 2001. – №2.                   

380.                         Умрим баёни. Автобиографик ҳикоя // Халқ сўзи. – 2001. – 18, 20 апрель.

381.                         Қадрини билган- қаддини эгмас // Янги аср газетаси. – 2001. – 29 май - 4 июнь.

382.                         Бу кунларга етганлар бор // Халқ сўзи. – 2001. – 24 июль.

383.                         Элнинг суюкли адиби  [Ў.Хошимов ҳақида] // Халқ сўзи. – 2001. – 27 июль.

384.                         Фармонбиби қалъасига штурм // Ҳуррият.  – 2001. – 15-21 авг.

385.                         Тут пишиғи: ҳикоя. // Қишлоқ хаёти. – 2001. – 28 авг.

386.                         Қаторда норинг бўлса // Зарафшон. – 2001. – 4 дек.

387.                         Томга чиқсанг олам кўринур // Қишлоқ хаёти. – 2002. – 21 март.

388.                         Мукаммал инсон суврати. [Асқад Мухтор ҳақида] // Халқ сўзи. – 2002. – 22 ноябрь.

389.                         Биллур сиёхдон [Ғ.Ғулом ҳақида] // Халқ сўзи. – 2002. – 20 дек.

390.                         Босган изим, айтган сўзим қолади  [Шухрат ҳақида] // Халқ сўзи. – 2003. – 10 янв.

391.                         Қўшиқда қолган умр [Маъруф Қориев ҳақида] // Тошкент оқшоми. – 2003. – 9 июль.

392.                         Нажот фариштаси [Хамшира Жумагул ҳақида] // Ўзбекистон адабиёти ва санъати. – 2003. – 25 июль.

393.                         Хаёт ва инсон мухофазаси // Қишлоқ хаёти. – 2004. – 11 июнь.

394.                         Юлдузлар мангу ёнади [Тоғай Мурод ҳақида] // Ўзбекистон овози. – 2004. – 18 сент.

395.                         Неъматнинг нурли излари [Н. Аминов ҳақида] // Ўзбекистон адабиёти ва санъати. – 2005. – 21 октябрь.

396.                         Сўнгги шогирдини бағрига босолмади [А. Қаххор ва Н. Аминов ҳақида] // Хаёт. –                              2005. – 3 ноябрь.

397.                         Мўтти. Ҳикоя // Халқ сўзи. – 2005. – 5 ноябрь.

398.                         Куз манзаралари // Қишлоқ хаёти. – 2005. – 8 ноябрь.

399.                         Шавкат Рахмоннинг сўнгги нафаси // Хаёт. – 2005. – 24 ноябрь.

400.                         Тўзғиб кетган умидлар. Ҳикоя // Ўзбекистон адабиёти ва санъати. – 2205. – 30 дек.

 

 

 

САИД   АХМАД   ИЖОДИ   ҲАҚИДА   асарлар

 

1. Норматов У. Саид Ахмад: Адабий портрет. – Т.: Адабиёт ва санъат, 1971. – 90 б.

2. Пирматов К. Саид Ахмад махорати. Автореферат. – Т.: ТашГУ, 1973. – 19 б.

3. Йўлдошев Б. Саид Ахмад. Библиография. – Самарқанд: Самарқанд Университети. – 1977. – 65 б.

4. Ғофуров И. Прозанинг шоири. Ижодий очерк. – Т.: Адабиёт ва санъат, 1981. – 156 б.

5. Ахмедова Ш. Юмор жилолари. – Т.: Фан, 1998. – 49 б.

6. Фозилов Н. Саид Ахмад номинг баланд. Қувноқ хикоялар. – Т.: Адабиёт ва санъат, 1999. – 32 б.

7. Норматов У. Уфқларнинг чин ошиғи [Саид Ахмаднинг ижодий йўли, адиб билан суҳбатлар] – Т .: Юрист медиа нашриёти, 2008. – 96 б.

 

 

 

 

 

 

САИД  АХМАД  ҲАҚИДА  РЎЗНОМА ВА ОЙНОМАЛАРДА

БОСИЛГАН МАҚОЛАЛАР

 

1.      Проза секциясида [Саид Ахмад ҳикояларининг муҳокамаси] // Ўзбекистон маданияти.1956. – 9 май.

2.      Шарофиддинов О. Тарихнинг қудратли қадами [”Ҳукм” повести ҳақида] //                         Ўзбекистон маданияти.1959. – 11 февр.

3.      Норматов У. Ҳикояда ритм // Ўзбекистон маданияти.1961. – 4 март.

4.      Норматов У. Ҳикоянавис ижодида  юмор // Ўзбекистон маданияти.1961. – 8 июль.

5.      Яшин К. Замон ва адабиёт // Қизил Ўзбекистон. 1961.8 окт.

6.      Рахимов Н. Монументал образлар яратайлик // Ўзбекистон маданияти.1962. – 14март.

7.      Норматов У. Ҳикояда драматизм // Ўзбекистон маданияти.1962. – 18 март.

8.      Норматов У. Ҳикояда характерлар эволюцияси // Ўзбекистон маданияти.1962. –           11 июль.

9.      Норматов У. Прозада лиризм // Ўзбекистон маданияти.1963. – 30 март

10.  “Ҳукм” повести украин тилида // Ўзбекистон маданияти.1963. – 9 май. 29 июнь.

11.   Владимирова Н., Султонова М. Кўп йиллик ижод мевалари // Ўзбекистон маданияти.1964. – 8 апр.

12.   Норматов У. Кулгининг кучи // Ўзбекистон маданияти.1964. – 23 май.

13.   Султонова М. Ўлмас мавзу ва ижобий қахрамон // Ўзбекистон маданияти.1965. –          13 янв.

14.   Олимов М. Романда инсон ва жамият // Ўзбекистон маданияти.1965. – 20 янв.

15.  “Уфқ” романи муҳокамада // Ўқитувчилар газетаси. 1965.31 янв.

16.   Расулов А. Қахрамоннинг активлиги ҳақида // Ўзбекистон маданияти.1965. – 10 февр.

17.   Норматов У. Мусибат ва матонат // Совет Ўзбекистони. 1965.8май.

18.   Қаҳҳор А. Илҳом ва маҳорат самараси // Ўзбекистон маданияти.1965. – 16 окт.

19.   Музаффаров В. Йўллар ва сўқмоқлар // Коммуна. Фарғона, 1965. 27 окт.

20.   Йўлдошев М. Уфққа интилганлар хақида роман // Коммунизм йўли. Фарғона, 1965. –    2 ноябрь.

21.   Файзибоева Р. Ёзувчилар билан учрашув // Коммунист. 1967.8 февр.

22.   Насриддинов Ф. Таъзим ва таъзир [”Таъзим” ҳикоялар тўплами ҳақида] // Совет Ўзбекистони. 1967. 19 февр.

23.   Норматов У. Лаъли бадахшон // Ўзбекистон маданияти.1967. – 24 окт.

24.   Разыков Э. Там, за горизонтом – жизнь // Ферган. прав. 1968.24 окт.

25.   Мамлакат ойнаи жахонида. “Уфқ” романи асосида ишланган пьеса Марказий                      Телевидение  Москва экранида // Ўзбекистон маданияти.1969. – 28 окт.

26.   Махмудов М. “Одамнинг изи”дан “Уфқ”қача // Ўзбекистон маданияти.1970. – 3 февр.

27.   Норматов У. Наймандаги ташвиш ва қувончлар // Ўзбекистон маданияти.1970. –          17 февр.   

28.   Насреддинов Ф. Уфқдан уфққа // Тошкент ҳақиқати. – 1970. – 19 март.

29.   Адиб хақида устодлар фикри // Коммуна. – 1970. – 13 май.

30.   Саъдулла В. Сўз қадри // Коммунист. – Андижон, 1970. – 15 май.

31.   Адиб хақида. Чўлқуварларнинг севимли ёзувчиси // Сирдарё ҳақиқати. – 1970 – 9  июнь.

32.   Файзий Р. Барака топган санъаткор // Ўқитувчилар газетаси. – 1970. – 18 июнь.

33.   Обидов З. Уфқлар: Шеър // Ўзбекистон маданияти.1970. – 18 июнь.

34.   Норматов У. Табиат куйчиси // Ўзбекистон маданияти.1970. – 18 июнь.

35.   Умарбеков Ў. Ёшлик қўри аримасин // Ўзбекистон маданияти.1970. – 18 июнь.

36.   Ғофуров И. Бойлик // Ўзбекистон маданияти.1970. – 18 июнь.

37.   Пора расцвета // Комсомолец Узбекистана. – 1970. – 19 июня.

38.   Творческая молодость // Прав. Вост. – 1970. – 19 июня.

39.   Уйғун. Ёзувчи Саид Ахмад 50 ёшга тўлди // Совет Ўзбекистони. – 1970. – 19 июнь.

40.   Каримов Ғ. Ижод ва садоқат // Тошкент ҳақиқати. – 1970. – 19 июнь.

41.   Ғулом Ғ. Адиб ҳақида // Ёш ленинчи. – 1970. – 19 июнь.

42.   Аминов Н.,  Хасанов А. Уфқлар жилоси // Бухоро ҳақиқати. – 1970. – 19 июнь

43.   Мирзаев С.,  Мирзаев А. Сўқмоқлардан катта майдонга // Ленин йўли. – Самарқанд, 1970. – 23 июнь.

44.   Саид Ахмаду – 50 лет // Лит. газ. – Москва, 1970. – 1 июля.

45.   Норматов У. Роман ва замон // Ўзбекистон маданияти.1970. – 8 декабря.

46.   Норматов У. Насримиз жамоли // Тошкент оқшоми.  – 1971 – 3 февр.

47.   Норматов У.“ Роман ва замон” баҳсига қайтиб // Ўзбекистон маданияти.1971. – 16 март.

48.   Пирматов Қ. Ҳикояда бадият // Ўзбекистон маданияти.1971. – 16 апр.

49.   Яшин К. Ижодимиз халққа, партияга. [Доклад] // Ўзбекистон маданияти.1971. –  27 апр.

50.   Норматов У. Баҳс оқилона, одилона ва ҳалол бўлсин // Ўзбекистон маданияти.1971. – 10 дек.

51.   Баходиров З. Ўткир қалам соҳиби // Колхоз ҳақиқати. – 1971. – 18 дек.

52.   Горизонт. Тақриз // Ўзбекистон маданияти.1974. – 26 февр.

53.   Янги роман муҳокамаси. Қирқ беш кун // Ўзбекистон маданияти.1974. – 2 апр.

54.   Норматов У. Тирик қўшиқдай // Ўзбекистон маданияти.1974. – 11 окт.

55.   Қўшжонов М. Халқ жасорати ҳақида роман // Тошкент ҳақиқати. – 1975. – 15 янв.

56.   Ғофуров И. Қахрамонлар майдони // Совет Ўзбекистони. – 1975. – 12 февр.

57.   Ғуломов Б. Бир оила қиссаси [Келинлар қўзғолони] // Совет Ўзбекистони. – 1976. –12 авг.

58.   Зоиров А. Келинлар бўш келмади // Тошкент ҳақиқати. – 1976. – 21 авг.

59.   Қодиров М. Хазил, таги зил // Ўзбекистон маданияти.1976. – 17 дек.

60.   Абдусаматов Х. Замонни мадх этиб // Тошк. ҳақиқати. – 1977. – 28 янв.

61.   Румянцева Н. Всего два спектакля // Сов. культ. – 1977. – 26 апр.

62.   Вишневская И. Яхши томошалар учун раҳмат // Ўзбекистон маданияти.1977. 26 апр.  

63.   Рудницкий К. Ҳаяжонли спектакллар // Ўзбекистон маданияти.1977. – 26 апр.

64.   Рудницкий К. Созвучие талантов [Московские гастроли] // Правда. – 1977. – 29  апр.

65.   Румянцева. Икки спектаклни кўриб // Ўзбекистон маданияти.1977. – 29 апр.

66.   Йўлдошев К. Қайнона таслим бўлди // Коммунист. – 1977. – 1 май

67.   Рудницкий К. Талантлар ҳамоҳанглиги // Ўзбекистон маданияти.1977. – 4 май.

68.   Хошимов Ў. Нурли уфқлар. С. Ахмад билан суҳбат // Тошкент оқшоми. – 1977. –             15 август.                  

69.   Файзий Р. Ҳаётбахш уфқлар // Совет Ўзбекистони. – 1977. – 4 сент.

70.   Яшин К. Вклад в культуру Узбекистана // Прав. Вост. – 1977. – 8  ноября.

71.   Ўринбоев М. Келинлар қўзғолони // Ленин йўли. – Қирғизистон, 1979. – 17 март.

72.   Тўла Т. “Келинлар қўзғолони” Алма-Атада // Ўзбекистон маданияти.1979. – 6 апр.

73.   Норматов У. Кулги сехри [Саид Ахмад билан суҳбат] // Ўзбекистон маданияти.1979. – 18 сент.

74.   Қаҳҳор А. Илҳом ва маҳорат самараси // Коммуна. – Фарғона, 1980. – 8 май.

75.   Солижонов Й. Рухи чарчамас ижодкор // Коммуна. – Фарғона, 1980. –8 май.

76.   Мадғозиева Д. Адибнинг бахти // Коммуна. – Фарғона, 1980. – 8 май.

77.   Норматов У. Лирик тароналар, қувноқ қахқахалар сохиби // Коммунист. –  Андижон, 1980. – 8 май

78.   Ашуров Т.  Олис бекатлар [Устоз хақида] // Коммунист. – Андижон,1980. – 9 май. 

79.   Азимова Ў. Уфқи кенг ёзувчи // Наманган ҳақиқати. – 1980. – 14 май.

80.   Счастье творить для народа. Интервью // Веч. Ташк. – 1980. – 13 июня.

81.   Хошимов Ў. Халқнинг ардоқли адиби: Суҳбат // Тошкент оқшоми. – 1980. – 13 июнь.

82.   Ахмедов Т. В гуще народной жизни // Сов. Бухара. – 1980. – 14 июня.

83.   Саид Ахмад ижодининг сахифалари // Тошкентдан гапирамиз ва кўрсатамиз. – 1980. –   16-22 июнь. 19 июнь, 1прогр., 19.45 ва 22.30 да.

84.   Фозилов Н. Саид Ахмад бобо // Ленин учқуни. – 1980. – 17 июнь.

85.   Саид Ахмаду – 60 лет // Лит. газ. - Москва, 1980. – 18 июня.

86.   Мирзаев С.,  Йўлдошев Б. Уфқ чорлайверади // Ленин йўли. – 1980. – 19 июнь.

87.   Ғофуров И. Халқ санъаткори // Совет Ўзбекистони. – 1980. – 20 июнь.

88.   Мухтор А. Қутлов мактуби // Совет Ўзбекистони. – 1980. – 20 июнь.

89.   Каримов Э. Кулади, кулдиради // Тошкент оқшоми. – 1980. – 20 июнь.

90.   Усмонов Э. Ҳаёт қўшиғи // Тошкент оқшоми. – 1980. – 20 июнь.

91.   Тоғаев О. “Жиноят” оқсоқол ва “генерал” кампир // Тошкент оқшоми – 1980. – 20 июнь.

92.   Хошимов Ў. Нурли уфқлар // Тошкент оқшоми – 1980. – 20 июнь.

93.   Қаюмов Л.,  Иноғомов Р. Халқ ёзувчиси // Қишлоқ ҳақиқати. – 1980. – 20 июнь.

94.   Қўшжонов М.  Истеъдод қадри // Ўзбекистон маданияти.1980. – 20 июнь.

95.   Шукрулло. Туғма истеъдод // Ўзбекистон маданияти.1980. – 20 июнь.

96.   Хошимов Ў. Ижод сеҳри // Ўзбекистон маданияти.1980. – 20 июнь.

97.   Пармузин Б. Картины жизни народной // Ташк. прав.1980. – 20 июнь.

98.   Каюмов Л. Горизонты творчества // Сельс. прав.1980. – 20 июнь.

99.   Карим М. Уфқнинг доимий ошиғи // Ёш ленинчи. 1980. – 20 июнь.

100.    Умиров С., Абдурасулов Н.  Публицист излари // Ёш ленинчи. 1980. – 20 июнь.

101.    Тўла Т. Шоир носир // Тошкент ҳақиқати. 1980. – 20 июнь.

102.    Норматов У. Эл ардоқлаган адиб // Тошкент ҳақиқати. 1980. – 20 июнь.

103.    Мусаев Э. Кулгидек беғубор // Тошкент ҳақиқати. 1980. – 20 июнь.

104.    Кадыров П. Слово острое и доброе // Прав.Вост. – 1980. – 20 июня.

105.    Искандаров О. Ижод уфқи // Коммунизм тонги. – 1980. – 21 июня.

106.    Не уставайте, друзья! [Интервью с С. Ахмадом] // Сов. Каракал. – 1980. – 14 октября.

107.    Баяндиев Т. Фармонбиби Нукусда // Ўзбекистон адабиёти ва санъати. – 1981. – 5 июнь.

108.    Абдуллаев О. Махорат таҳлили. [Адабиётшунос И. Ғофуровнинг “Прозанинг шоири” китобига тақриз] // Ўзбекистон адабиёти ва санъати. – 1982. – 29 янв.

109.    Костик К. За комедию в полный голос! [Интервью с С. Ахмадом] //                                           Ком. Таджик. 1982.17 марта.

110.    Пардаев Ш. Комедиянинг янги талқини // Ўзбекистон адабиёти ва санъати. – 1983. –       4 февр.

111.     Хидоятов Ш. Кинокомедиямиз нега кам? // Ўзбекистон адабиёти ва санъати. – 1983. – 20 май.

112.    Сахнада беш юз мартда [”Келинлар қўзғолони” хақида] // Ўзбекистон адабиёти ва санъати. – 1983. – 21 окт.  

113.    Куёв. Янги спектакль // Совет Ўзбекистони. – 1985. – 19 сент.

114.    Театр, драматургия, режиссура: Қачон ўзгариш бўлади? [Суҳбатни А. Жўраев                       ва Г. Умарова ёзиб олди] // Ўзбекистон адабиёти ва санъати. – 1985. – 20 дек.

115.    Каххарова Ш. Бунт старого Гани // Прав. Вост. – 1986. – 11 февр.

116.    Муқимов Р. Хаётбахш кулги // Ленин йўли. – 1986. – 3 июль.

117.    Бош мақсадимиз: Суҳбат. [Суҳбатни Ориф Фармонов ёзиб олди] // Тошкент                               оқшоми. – 1986. – 1 сент.

118.    Хошимов Ў. Хангомалар // Ўзбекистон адабиёти ва санъати. – 1988. – 12февр.

119.    Қориев М. Дилдан дилга йўл бор // Ўзбекистон овози. – 1988. – 10 март.

120.    “Келинлар қўзғолони” Лаосда // Совет Ўзбекистони. – 1988. – 17 апр.

121.    Махкамов С. [“Жимжитлик” романи ҳақида cуҳбат] // Ўзбекистон адабиёти ва санъати. – 1988. – 3 июнь.

122.    Боқиев О. “Келинлар қўзғолони” Синьцзянда // Ўзбекистон адабиёти ва санъати. – 1988. – 8 июль.

123.    Нуримов А. Сендан миннатдорман, бардошим!: Суҳбат // Мушоҳада. –1989. – 28  март.

124.    Махкамов С. Сурат ва сийрат. Фотогалерея // Ўзбекистон адабиёти ва санъати. – 1989. – 18 авг.

125.    Бойматов М. Қадрдонлар учрашуви [Ёзёвонга сафар] // Марказий Фарғона. – 1990. –     24 май.

126.    Шукуров А. Эл ардоқлаган адиб [Нутқ] // Марказий Фарғона. – 1990. – 9 июнь.

127.    Фозилов Н. Буюклик. Ёки устоз оханграбосининг сири // Ленин учқуни. –1990 – 9 июнь.

128.    Усмоний И. Саид Ахмад 70 ёшда // Ўзбекистон адабиёти ва санъати. – 1990. – 15 июнь.

129.    Шарофиддинов О. Саид Ахмаднинг санъати // Ўзбекистон адабиёти ва санъати. – 1990. – 15 июнь.

130.    Холмирзаев Ш. Сабоқ // Ўзбекистон адабиёти ва санъати. – 1990. – 15 июнь.

131.    Йўлдошев Б. Театр жонкуяри // Ўзбекистон адабиёти ва санъати. – 1990. – 15 июнь.

132.    Аминов Н. Машхурлик // Ўзбекистон адабиёти ва санъати. – 1990. – 15 июнь.

133.    Шарафуддинов А. Горизонты творчества // Прав. Вост. 1990.17 июня.

134.    Норматов У. Халқнинг кўзидаги адиб // Совет Ўзбекистони. – 1990. – 19 июнь.

135.    Эл севган адиб // Қишлоқ ҳақиқати. – 1990. – 19 июнь.

136.    Тўхтабоев Х.  Қайси хислатларини таърифлай // Тошкент ҳақиқати. – 1990. – 19 июнь.

137.    Йўлдошева Г. “Куёв”, “Фармонбиби аразлади”. Адабий қахрамонлар табриги // Ўзбекистон адабиёти ва санъати. – 1990. – 19 июнь.

138.    Ибрагимов А. Общение с ним – в радость // Ташк. прав. – 1990. 19  июня.

139.    Сўз санъаткорининг юбилейи // Совет Ўзбекистони. – 1990. – 21 июнь.

140.    Ахмедова Ш. Хаётбахш кулги устаси // Шофиркон ҳақиқати. – 1990. – 21 июнь.

141.    Юбилей мастера слова // Прав. Вост. – 1990. – 22 июня.

142.    Юсупов Ш. Бир сурат тарихи // Ўзбекистон адабиёти ва санъати. – 1991. – 1  март

143.    Махмудов С. Шарқий Туркистонда Саид Ахмад комедиялари // Ўзбекистон адабиёти ва санъати. – 1991. – 14 июнь.

144.    Хошимов Ў. Кичик шумликлар // Хабар. – 1993. – 22 янв.

145.    Қориев М.  Пайванд. Ҳаётий лавҳалар // Халқ сўзи. – 1995. – 28 март.

146.    Жўраев А. Чақмоқ сўз // Ўзбекистон овози. – 1995. – 8 июнь.

147.    Фозилов Н. Хамиша халқ орасида // Ўзбекистон овози. – 1995. – 8 июнь.

148.    Жураев А. Писатель, сатирик, драматург // Народное слово. – 1995. – 9 июня

149.    Ўтаев Ў.  Мухими- ўқувчини ишонтириш: Суҳбат // Ўзбекистон адабиёти ва санъати. – 1995. – 9 июнь.

150.    Ёқубов О. Хазил устаси ҳақида бехазил ўйлар // Ўзбекистон адабиёти ва санъати. – 1995. – 9 июнь.

151.    Аминов Н. Устоз ёнида [Ҳужжатли ҳажвиялар] // Халқ сўзи. – 1995. – 9 июнь.

152.    Сатторов А. Театримизнинг чарчамас отахони // Халқ сўзи. – 1995. – 9 июнь.

153.    Аъзам Э.  Профессор ва “назарпараст” шогирд хангомаси // Халқ сўзи. – 1995.                               – 9 июнь.

154.    Юсуф М. Саид Ахмад: Шеър // Халқ сўзи. – 1995. – 9 июнь.

155.    Жўраев А. Келинлар табриги // Ўзбекистон адабиёти ва санъати. – 1995. – 9 июнь.

156.    Хорошхин В.  Нельзя творить с холодным сердцем // Веч. Ташк. – 1995.9 июня.                      

157.    Ғулом Х. Уфқи кенг ижод // Миллий тикланиш. – 1995. – 10 июнь.

158.    Хозиржавоб устозимиз Саид Ахмад 75 ёшдалар: интервью // Ватан. – 1995. – 14 сон.                                       

159.    Хошимов Ў. Мой любимқй устоз // Голос Узбекистана. – 1995. – № 22.

160.    Тюриков В. Слово о друге // Голос Узбекистана. – 1995. – № 22.

161.    Қориев М.  Унинг ўз қўшиғи бор // Мехригиёх. – 1995. – 17 июнь.

162.    Сейданов К. Аса дарынды досымыз // Нурлы йол. – 1995. – 7 маусым.                                              

163.    Қориев М.  Унинг ўз қўшиғи бор // Халқ сўзи. – 1995. – 25 июль.

164.    Мамажонов С. “Бир ўпичнинг баҳоси” қанча? // Ўзбекистон адабиёти ва санъати. – 1995. – 22 сент.

165.    Абдусаматов Х.  Вафодор // Миллий тикланиш. – 1996. – 27 февр.

166.    Ахмедова Х.  Шу газета сахифаларида болалигим яшайди: суҳбат // Тонг юлдузи. – 1996. – 21 сент.

167.    Ахмад Т.  Саид Ахмад Бухорода [Шум боланинг чойхонаси] // Ўзбекистон адабиёти ва санъати. 1998. – 23 янв.

168.    Хорошхин В. Путь к читательскому сердцу // Ташк. прав. – 1998. – 18 марта.

169.    Ахророва Х.  Айтилмаган сўзлар Ёднома // Ўзбекистон адабиёти ва санъати. – 1998. –     3 апрель.

170.    Саъдулла Х.  Латифалар шундай туғилади // Мехригиёх. – 1998. – 14 окт.

171.    Ботир К. Мен хозир ёзадиган кайфиятдаман // Тонг юлдузи.1999.9 февр.

172.    Қориев М. Танлов ғолиби. Ҳаётий хангомалар // Ўзбекистон адабиёти ва санъати. – 1999. – 9 апр.

173.     Қориев М. “Келинлар қўзғолони” Америкада // Мехригиёх. 1999.23 июль.

174.    Жабборов Н.  Океан ортида “Келинлар қўзғолони” //Фидокор. – 1999. – 5 авг.

175.     Қориев М. “Келинлар қўзғолони” Америкада қўйилди // Ўзбекистон овози. – 1999. –               7 август.

176.     Ахмадоға. Келинлар Америкада қўзғолон кутаришди // Ўзбекистон адабиёти ва санъати. – 1999. –  13 авг.

177.     Елизарова Р. “Уйғониш” театрининг янги ютуғи // Халқ сўзи. – 1999. – 19 авг.

178.    Новый триумф [Перепечатано из газеты «Бухарско-еврейский мир» /США/1999.       1 июнь] // Нар. слово. 1999. 24 авг.

179.    Жумаев П.  Саид Ахмаднинг “медаллари” // Халқ сўзи. – 2000. – 26 янв.

180.    Обиджон А. Хангома мударриси // Халқ сўзи. – 2000. – 13 май.

181.     Жўрабоев А. Худо берадиган бўлса, қариликда берсин экан: Суҳбат //                           Марказий Осиё маданияти. – 2000. – №22.

182.    Саид Ахмад латифалари.  [Ў. Хошимов, Н. Аминов, Шодмонотабек, Э. Усмонов, А. Жўраев] // Афанди. – 2000. – 6 июнь.

183.     Қориев М. Чорбоғдаги унутилмас кечалар // Ўзбекистон овози. – 2000. – 8 июнь.

184.    Ахмадотабой. “Уфқ”дан таралган зиё // Маърифат. – 2000. – 10 июнь.

185.    Саид Ахмад бобо хикматлари // Маърифат. – 2000. – 10 июнь.

186.    Хошимов Ў. Элнинг суюкли адиби // Халқ сўзи. – 2000. – 10 июнь.

187.    Шарофиддинов О. Умрнинг мунаввар кунлари // Халқ сўзи. 10 июнь 2000.

188.    Жахонгирфозил. Ёзувчи бобомиз Саид Ахмадга: Тўйхат // Оила ва жамият. –                          2000. – №24.

189.     Саид Ахмад бобо хикматлари. Ота-она ва фарзанд ҳақида // Оила ва жамият. – 2000. – №24.

190.    Калдыбексейданов. Аса дарынды суреткер // Нурлы жол. 2000. 7 маусым.

191.    Накаяма К.  Дўстлик ришталари мустахкамланаверсин. [“Офтоб ойим” ҳикояси хақида] // Халқ сўзи. – 2001. – 13 февр.

192.    Норматов У. Истиқлол илҳомлари // Халқ сўзи. – 2001. – 6 март.

193.    Саъдулла Х. Адиб тақдири: Достон // Наманган ҳақиқати. 2001.18, 21, 25, 28 июль.

194.    Саъдулла Х. Адиб тақдири: Достон // Ўзбекистон адабиёти ва санъати. – 2001. –            20 июль.

195.    Азимова Г. Ибратли умр сахифалари. [”Инсонни енгиб бўлмайди” ҳужжатли                      фильми ҳақида] // Туркистон. – 2002. – 16 апр.

196.     Омонмухтор. Узун йўлакдаги икки киши // Ўзбекистон адабиёти ва санъати. – 2002. –    3 май.

197.     Ғуломова О. Дадамнинг шогирди, менинг устозим // Қишлоқ ҳаёти. – 2002. – 28 май.

198.     Убайдуллаева И. Муҳаббат ва садоқат чамбарчас: Суҳбат // Ҳуррият. – 2002.                                   – 12 июнь.

199.     Хожиева О. Йигирма беш йиллик соғинч // Миллий тикланиш. – 2002. – 25 июнь.

200.    Калинина О. Увидеть солнце: Беседа // Нар. слов. – 2002. – 1 сент.

201.    Турдиев Ш. Бир оила қисмати // Ўзбекистон овози. – 2002. – 29 июнь, 2 июль.

202.    Норқул Х.  Саид Ахмаднинг тўйтепалик таниши // Қишлоқ ҳаёти.2003. – 20 февр.

203.    Саъдулла Х. 1001 ой ҳикмати // Қишлоқ ҳаёти. – 2003. – 10 июнь.

204.    Номозов О.  Адиб ижодхонасида бир кун // Қишлоқ ҳаёти. – 2004. – 6 авг.

205.    Фозилов Н. Самимий маслаҳат // Қишлоқ ҳаётити. – 2004. – 6 авг.

206.    Хошимов Ў.  Аждахога дуч кепган адиб // 7*7. – 2005. – 29 сент.

207.    Садоқат ва вафо тимсоллари // Даракчи. – 2009. – 4 июнь.

208.    Юсуф М.  Саид Ахмад: Шеър // Бекажон. – 2009. – 30 июль.

209.    Нодира Саид Ахмад қизи. Куйганёр соғинчи // Гулчехралар. – 2009. – 9 окт.

 

ЎЗБЕК ТИЛИГА  БАДИИЙ ТАРЖИМАЛАР

 

1. Стратиев “Римская баня”

2. Т. Минуллин “Алмандар”

3. Н.Думбадзе “Бабушка, Илико и я”

4. Н.Думбадзе “Древо желиния”

5. А.Макаенек “Святая простота”

6. Иоселиани “Пока арба не перевернулась”

7. Миршакар “Дети Памира”.

 

 Библиографияни ёзувчининг шахсий архив материаллари асосида                                                                            Нодира Саид Ахмад қизи тузди.

 

 

МУКОФОТЛАР 

 

1. “За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 г.г.” медали – 1945 й.

6 июн.

2. “За трудовое отличие” медали 1959й. 18 март.

3. “30 лет победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 г.г.” медали – 1975 й. 29 август.

4. Хамза номли Давлат мукофоти  “Уфқ” трилогияси учун. – 1977 й.

5. “Дружба Народов” ордени – 1980 й. 9 июнь.

6. “Ўзбекистон халқ ёзувчиси” унвони  – 1980 й. 9  июнь.

7. “Ўзбекистон ССРда хизмат кўрсатган маданият ходими” унвони – 1968й. 8 август.

8. “Дўстлик” ордени 1995 й. 8 июнь.

9. “Буюк хизматлари учун” ордени – 1997 й. 26 август.

10. Ленин ордени – 1991 й. 25 февраль.

11 “Узбекистон қаҳрамони” унвони – 1999 й. 25 август