БОЙБЎТА АБДУҒАНИЕВИЧ ДЎСТҚОРАЕВ

 

 

 

 

 

 

Бойбўта Абдуғаниевич Дўстқораев Ўзбекистон Давлат Жаҳон Тиллари Университети “Жаҳон журналистикаси назарияси, амалиёти ва тарихи” кафедрасининг мудири, доцент.

Б. А. Дўстқораевнинг эълон қилган

илмий ва илмий-оммабоп мақола ҳамда китобларининг

Р   Ў   Й    X    А    Т   И

 

Номи

Чиқиш

маълумотлари

Ҳажми

Ҳаммуал-лифлик

1.

Ададиётларимиз алоқаси – халқларимиз дўстлиги

“Қаўқадарё ҳақиқати” газ., 1968, 26 апрел

0,2

 

2.

Маҳоратнинг бир белгиси

“Ўзбекистон маданияти” газ., 1971, 18 ноябр

0,1

 

3.

Журналистика жанрлари ва уларнинг хусусиятлари

“Бир сафда” жур. 1973, № 5.

0,2

 

4.

Хабар. Ҳисобот.

“Бир сафда” 1973, № 6.

0,2

 

5.

Интервью. Репортаж

“Бир сафда” 1973, № 7.

0,2

 

6.

Корреспонденция. Мақола

“Бир сафда” 1973, № 8.

0,2

 

7.

Публицистика ҳақида баъзи мулоҳазалар

“Журналистика масалалари” Тош ДУ илмий асарлари. 1974.

 

 

8.

Александр Корнейчук

“Шарқ юлдузи” журн. 1975, № 5.

 

Тилак Жураев

9.

“Мазлум қурбонлар” ҳақида

“Ўзбекистон маданияти” 1978, 9 июнь.

 

 

10.

“Бой или хизматчи” тожик тилида

“Таржима санъати” Илмий мақолал.тўп. Т., 1978.

 

 

11.

Назир Тўрақулов-журналист ва редактор

“Мухбир” журн., 1979. № 12.

 

 

12.

Хайрли иш

“Мухбир”. 1979.

 

 

13.

Алангали йилларнинг сўник талқини

“Гулистон” журн., 1979. № 7.

 

Бегали Қосимов

14.

Ҳамза-замондошлари талқинида

“Совет Ўзбекистони санъати” жур, 1979, № 7.

0,4

 

15.

Дўстлик алоқаларимиз гувоҳи /А. Фалёв ҳақида/

“Тошкент университети” газ., 1982, 15.12.

 

 

16.

Жангчи, журналист, олим.

“Ёш ленинчи”газ., 1982, 15.12.

0,2

Сайди Умиров

17.

Ғози Олим Юнусов

“Ўзбек совет энциклопедияси”. 13 жилд.Т., 1979.

 

 

18.

Ўзбек совет танқидчилигининг илк йиллари ҳақида мулоҳазалар

“Ўзбек тили ва адабиёти”журн., 1986., № 2

 

 

19.

Сўз мулкига саёҳат

“Мухбир”, 1986, № 5.

0,4

 

20.

Ўзбекистонда журналистика назарияси тарихидан

“Журналист” рўз., 1986, 28 июн.

0,3

 

21.

Илк адабиётшунос асарлари

“Ўзбек совети адабиёти масалалари”. ТошДУ илм.асарл.тўпл., 1986.

0,5

 

22.

Хотирада адабиёт сиймоси

“Шарқ юлдузи”, 1987, №2

0,3

 

23.

Кўз билан кўрганга нима етсин

“Ўзбекистон адабиёти ва санъати”хафт., 1987, 14 август

0,4

 

24.

Биринчи курс студентларига методик маслаҳатлар

“Журналист” газ., 1987, 1сент.

0,4

 

25.

Улуғ йўлларнинг сабоқлари

“Ўзбекистон адабиёти ва санъати” 1987., 30октябр

0,6

 

26.

Қайта қуриш ва матбуот

“Журналист” газ., 1988, 12 январ

0,2

 

27.

“Ғирвонли Маллавой” билан қайта учрашув

“Ўзбекистон адабиёти ва санъати” газ., 1989, 27 январь.

0,2

 

28.

Ҳамзанинг номаълум шеъри

“Ўзбекистон адабиёти ва санъати” газ., 1989, 10 март.

0,2

 

29.

Фавқулодда комисар /Ўзбек шўро матбуотининг биринчи муҳаррири ва ташкилотчиси Ориф Клеблиев/

“Ўзбекистон адабиёти санъати”газ., 1990, 16апр.

0,3

 

30.

Маданиятимизнинг йирик арбоби

“Ўзбекистон адабиёти ва санъати”газ., 1990, 16апр.

0,7

 

31.

Адабиётимизнинг жонкуяри

“Тошкент ҳақиқати”г., 1990, 17 апрель.

0,3

 

32.

Кўп тиражли олий ўқув юртлари рўзномалари таҳририятининг ўзига ҳосликлари ҳақида

“Перестройка и многотиражние вузовские газеты” Илм мақ..тўпл., Т.,1991.

0,4

 

33.

“Тараққий” газетаси ташкил топган сана...

“Халқ сўзи”г., 1993, 11 июн.

0,4

Тоҳир Пидаев

34.

Орзумиз рўёби

“Маърифат” газ., 1993, 13 август

0,2

 

35.

“Иштирокиюн” газетасининг ташкилотчиси ва биринчи муҳаррири

“Ўзбекистон овози ”г., 1993, 21 декабрь.

0,4

 

36.

Фитратнинг диний мавзудаги асарлар

“Миллий уйғониш” тўп., ТошДУ. 1993.

0,5

 

37.

Мажмуа ҳақида бир-икки сўз

“Яссавий ким эди” китобига сўз боши.Т.,1994

0,4

 

38.

Даҳолар тақдири ибратидир

“Халқ сўзи”г., 1994. 13январ

0,4

С.Умаров, Бердиев, М.Аҳмедов

39.

Атоқли маърифатпарвар /М.Бехбудий хақида/

“Ишонч” г., 1995, 17 ноябр

0,3

 

40.

Истиқлолга ташна ўтган /публицист Назир Тўрақулов хақида/

“Илмий тикланиш” г., 1995, 21 ноябр

0,4

 

41.

Салоҳиятли ижодкор, истеъдодли олим /Фитрат хақида/

“Ватанпарвар” г., 1996, 7,10 сентябр

0,3

 

42.

Иқтидорли олим эди /проф. О.Тоғаев хақида/

“Ёзувчи” г., 1996, декабр.

0,5

Ғ.Ғофуров

43.

Фитратнинг “Фрҳоду Ширин тўғрисида”ги мақоласи

“Маърифат” г., 1996, 7 декабр

0,2

 

44.

Олим ва мураббий /проф. О.Саидов хақида/

“Маърифат” г., 1997, 26 март.

0,1

О.Мадаев

45.

Мухторият ғояси: тарихи, амалга ошиши, ҳалокати

“Миллий тикланиш” 1997 йил, 30декабр, 1998, 6,13янв., 10март.

1,5

 

46.

Туркистон жадидларининг йирик сиймоси /Мунаввар қори/

“Жаҳон адабиёти” жур., 1998, № 3

0,5

 

47.

Омоли жон фидо қилмоқ эди /Маҳмудхўжа Беҳбудийнинг “Танланган асарлар”ига тақриз/

“Жаҳон адабиёти” 1998, № 9

0,5

 

48.

Қалами эзгулик бирла рост эрур

“ЎзАС”, 1998, 14 феврал.

0,3

 

49.

Туркистоннинг усули идораси қандай бўлмоғи керак эди: жадидларнинг давлат тўғрисидаги қарашлари

“Жамият ва бошқарув” жур., 1997, №2, 1998, №1.

1,0

 

50.

Жадидлар мафкураси

“Ватан саодати” мақол.тўп., 1998.

 

 

51.

Томирларнинг қони, жонларнинг жонони Ватан ёхуд жадидлар мафкурасига чизгилар

“ЎзАС”, 1998, 26 август.

0,4

 

52.

Жадидлар матбуоти /рус тилида/

“Роль СМИ в переломные переоды ХХ века. Т., фонд К.Аденаэра”. 1998.

0,4

 

53.

Ўтли чақириқлар /Чўлпон публицистикаси./

“ЎзСА”, 1997, 25 ноябр.

0,1

 

54.

Муҳаббат осмонининг гўзал Чўлпони

Чўлпон. “Гўзал Туркистон”. Шеърлар тўплами-га сўзбоши. Т., 1997.

0,4

 

55.

Замон ва кадрлар /журна-

лист кадрлар тайёрлаш муаммоси ҳақида/

“Энг яқин дўст, энг ишончли ҳамроҳ”, Матбуот-

га оид семинар материаллари. Т., 1999.

0,3

 

56.

Хазинабон /адабиётшунос Озод Шарафиддинов ҳақида/

“Матонат ва муҳаббат”. (Ада-биётшунос Озод Шарофиддиновнинг 70 йиллигига илм.мақ.тўпл., Т.1999)

0,5

 

57.

Жадидларнинг педагогик қарашлари

“Ўзбек педагогикаси антологияси”. 2-жилд, Т., 1999 .

1,5

 

58.

ХХ аср ўзбек адабиёти ва Абдулла Орипов ижоди

“Филология маса-лалари” журн., Т., 2002, №1.

0,5

 

 

 

  КИТОБЛАР:

 

 

59.

Ўзбек совет танқидчилиги тарихи

ТошДУ нашриёти, 1989.

5,6

 

60.

Яссавий ким эди /Сўзбоши муаллифи ва нашрга тайёрловчи Б.Дўстқораев/

Т., 1994

5,0

 

61.

Чўлпон. Гўзал Туркистон / Сўзбоши ва изоҳлар муаллифи, нашрга тайёрловчи Б.Дўстқораев/

Т., 1997.

8,0

 

62.

Ўн тўрт тилни билган олим (Саидризо Ализода ҳақида)

“Маърифат”, 2000, 14 феврал.

0,2

С.Умиров.

63.

Умрни узайтирувчи фарзанд. (Аҳмад Алиевнинг “Маънавий, қадрият ва бадиият” китобига тақриз)

Жаҳон адабиёти 2001 йил 11-сон

 

 

64.

Алишер Навоийнинг “қаро кўз”и ким бўлган?

“Маърифат” газ. 2001 йил, 10 январ.

0,4

 

65.

Туркистонда жадидлар матбуотининг пайдо бўлиши:

Марказ. Осиёни тадқиқ этиш Европа комитетининг 7-конф. материал-

лари. Вена. 2001.

0,5

 

66.

Бугунги дунёнинг манзараси

“Маънавият гулистони” тўплами. Т.: Шарқ. 2002.

1,0

 

67.

“Падаркуш”нинг ғаройиб саёҳати ёхуд Махмудхўжа Беҳбудий тифлисда бўлганми?

“ЎзАС”, 2002, 11 январ.

0,2

 

68.

Юлдузни бенарвон урилмайди ёхуд “Ҳаёт” нашриётида чоп этилган китоблар ҳақида.

“Халқ сўзи” газетаси 2003 йил, 6 феврал.

0,2

 

69.

Исмоил Гаспринский ва Туркистонда миллий матбуот.

“Филология масалалари” журнали 2003 йил, 2-сон

0,7

 

70.

Рад этиб бўлмас далиллар.

“Филология маса-

лалари”. 2004 йил № 3.

3

 

71.

Жаҳон мезонлари асосида (“Журналист кадрларни тайёрлаш ва қайта тайёрлашни янада такомиллаштириш тўғрисида”ги қарор 5 йиллиги муносабати билан)

“Марказий Осиё маданияти”. 2004 йил, №3

3

Тошпўла-това Н.

72.

Жадидчилик ва ўзбек адабиёти.

“Филология масалалари”. 2004 йил, 2-сон.

 

Тошпўла-това Н.

73.

Сийнани санага алмаштириб бўлмайди ёхуд чўлпоншуносликнинг долзарб масаласи.

“Ўзбекистон ада-

биёти ва санъати” газетаси. 2004 йил. 24 сентябр.

 

 

74.

Чўлпон: “Газета еттинчи давлат” ёхуд Саид Аҳрорий публицистикаси.

ЎзАС. 2004 йил, 19 ноябр.

 

 

75.

Беғубор қалб эгаси (Шоир Тилак Жўра ҳақида).

“Эрта сўнган юлдузлар”. Т.2004

0,3

 

76.

Қатағон тўрини солганлар (Абдулла Қодирийнинг “Ўтган кунлар” романи 20-йиллар танқидчилиги баҳосида)

Адабиёт. Бадият. Абадият. (Хотира-лар, бабиалар, мақолалар). Т.: Янги аср авлоди. 2004.

 

 

77.

Маккорона сиёсат ниқобини йиртган нутқ.

Филология масалалари 2004 4-сон.

 

 

78.

Беҳбудий муносиб шогирди.

Ҳожи Муин. Тан-

ланган асарлар. Т.: Маънавият 2005 йил.

 

Намозова Н.

79.

Махмудхўжа Беҳбудий – ислоҳотчиси.

“Тил ва адабиёт таълими” журн...2005 йил 4-сон

0,5

 

80.

Юриши ҳам тез, қалами ҳам тез.

Маърифат 2005 йил 4 июн.

0,2

Умиров С.

81.

Маҳмудхўжа Беҳбудий – “Шўро” журналида

Филология масалалари. 2005 йил, 1-сон.

 

 

82.

Она тилим зарварақлари

ЎзАС 2005 йил, 21 октяб.

0,4

 

83.

Чўлпон ва танқид

ЎзАС 2005 йил, 25 ноябр.

0,3

 

84.

Исмоил Гаспринский ва Туркистонда миллий матбуот

Исмоил Гаспринский ва Туркистон (мақолалар тўплами). Тошкент, Шарқ. 2005.

 

 

85.

Исмаил Гаспринский и национальная печать Туркестана

Исмаил Гаспринский и Туркестан (Сборн.статей) Т.: Шарқ. 2005.

 

 

86.

Ўзбек насрида Машраб тимсолини яратиш тажрибаси ҳақида мулоҳазалар.

Мустақиллик даври адабиёти мақолалар тўплами). Т.: 2006 йил.

 

 

87.

“Тараққий” бошлаб берган ёрқин йўл

2006 йил, 27 июн, 5 июл.

0,5

 

88.

“Ўғизхон”дан бирор “из” қолмаганми?

Ҳуррият 2006, 24 август

0,3

 

89.

Орзулари катта эди... (проф.Очил Тоғаев ҳақида)

Ўзбекистон адабиёти ва санъати 2006, 22 сентябр.

0,3

 

90.

Муаззам Чинор (Ўзбекистон Қаҳрамони Озод Шарафиддинов ҳақида)

Маърифат (Яна: Озод Шарафиддинов замондошлари хотирасида. “Ўзбекистон”, 2007) 2006 йил, 4 октябр.

0,3

 

91.

Саркотиб (Абдулла Қодирийнинг озиқ-овқат комитетидаги фаолияти)

“Ишонч” газ., 2007 йил. 10 апрел.

0,2

 

92.

Беғубор қалбли инсон (журналист Абдукаримов Набихўжаев ҳақида)

“Яхши инсон ёди”. Т., 2007.

0,1

 

93.

Телевидение кўрсатувлари ҳақида

“Даракчи”, 2007. сентябр.

0,1

 

94.

“Ҳуррият”нинг кўксига гул тақайлик

“Ҳуррият”, 2007, 29 август.

0,2

 

95.

Мавжланиб оқаётган дарё

Олим. Мураббий, Публицистик. (Сайди Умиров. Библиографик кўрсаткич). Abu – Matbuot Консалтинг. 2008.

0,2

Х.Дўстму-ҳаммад

96.

Адабиётшунос ва танқид юзасидан анкета саволлари жавоб

“ЎзАС”, 2008, 7 март.

 

 

 

 

  Китоблар:

 

 

1.

Ўзбек совет адабий танқидчилиги тарихи (ўқув қўлланма)

ТошДУ нашриёти, 1998.

5,5

 

2.

Зиёбахш умр саҳифалари (адабиётшунос, педагог, таржимон Асил Рашид ҳақида)

Т., 2006.

5,7

С.Умиров

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Туркияда нашр этилаётган "Турк энциклопедияси"га 18 та ном ёзиб топширилган (айримлари чиққан).

"Ўзбек қомуси"да 6 та номда материал босилган.

 

Б. Дўстқораев нашрга таёрлаган матнлар:

1.     Фитрат. "Машраб", - "Ёш ленинчи"газетаси, 1991 йил, 29 июнь, 2, 4 июль, 1.б.т

2.     А. Қодирий. "Олти йиллик базм"- "Муштум", 1993 й., № 8. 0.4 б.т.

3.     Яссавий ким эди. Т., "А. Қодирий номидаги "Мерос" нашриёти, 1994. 5 б.т.

4.     Чўлпон. "Шамол нимадан ҳосил бўлади". "Муштум", 1995 йил, № 10.

5.     Чўлпон. Гўзал Туркистон. /шеърлар тўплами/. Т., "Маънавият", 1997 й, 8 б.т

6.     Чўлпон. А. Хонталишскийга мактуб. Умид сиздан. - "Узбекистон адабиёти ва санъати", 1998 йил, 21 ноябрь

7.     Ойбек.  Чўлпон.  Шоирни қандай текшириш керак.  "Мунаққиднинг мунаққиди" мақоласининг эгасига. - Шарқ юлдузи, 1989йил, 6-сон. 1.6.т

8.     Чўлпон. Қайтиш йўқ.. - Ўзбекистон адабиёти ва санъати, 1999 йил, 24 декабрь, 0.4 б.т.

9.      Фитрат. "Фарҳоду Ширин тўғрисида"- "Маърифат"газетаси, 1996 йил, 7,11, 14, 17, 21, 24, 27 декабрь сонлари, 1.5.6.Т.

10.  Мунаввар Қори. "Бизни жаҳолат жаҳли мураккаб", "Тошкентда жамиятлар", Т., 21 ноябрь, "Никоҳ тўғрисида"-"Ўзбек педагогикаси антологияси", Т., 1999 йил, 2-жилд. 1.6. т.