КАРИМОВ БАХОДИР НУРМЕТОВИЧ

(1966)

 

 

 

Каримов Баходир Нурметович 1966 йил 7 февралда Туркманистон Республикаси Тошҳовуз вилояти Тоза ёрмиш қишлоғида туғилган.

Б.Каримов 1983 йили Тоза — ёрмиш қишлоғидаги 30 — ўрта мактабни битирди.

1984— 1986 йилларда ҳарбий хизматда бўлди.

1986—1991 йилларда ҳозирги ЎзМУ ўзбек филологияси факультетида ўқиди.

1991—1994 йилларда шу университет аспиранти, 1996—1999 йилларда шу университет докторанти бўлган.

1995 йили “Вадуд Маҳмуднинг 20 — йиллар адабий танқидчилигидаги ўрни” мавзусида номзодлик, 2002 йилда “XX аср ўзбек адабиётшунослигида талқин муаммоси” (қодирийшунослик мисолида) мавзусида докторлик диссертацияларини ҳимоя қилган.

1994—1996 йиллар мобайнида ўзбек филологияси факулътети ҳозирги ўзбек адабиёти кафедрасида XX аср ўзбек адабиёти тарихи, ўзбек адабиётшунослиги ва танқидчилиги тарихи фанлари бўйича маърузалар ўқиган; шунингдек, деканнинг илмий ишлар бўйича муовини, сўнгра ўқув ишлари бўйича декан муовини вазифаларида ишлаган.

1999 йил ноябридан буён Мирзо Улуғбек номидаги Ўзбекистон Миллий Университетининг “Жахон адабиёти ва назарияси” кафедраси мудири, 2003 йил январидан 2006 йил январигача Ўзбек филологияси факультети декани вазифаларида ишлади.

Айни чоғда 2001 йилдан буён Б.Каримов ЎзМУ қошида Ёзувчилар уюшмаси билан биргаликда ташкил этилган Олий Адабиёт курси раҳбари муовини вазифасида ишлаб келади.

“Жадид мунаққиди Вадуд Маҳмуд” (2000 йил), “Қодирий қадри” (2003 йил), “Бунда бир ҳикмат бор” (2003 йил), “Янгиланиш соғинчи” (2004 йил), “Чўлпон ва танқид” (2004 йил), “Абдулла Қодирий: танқид, таҳлил, талқин” (2006йил) номли китоблари нашр этилган. Республика марказий нашрларида 100 дан ортиқ илмий мақолалари эълон қилинган. Оилали. Уч нафар фарзанди бор.

БИБЛИОГРАФИЯ

 

Китоблар

 

1.Жадид мунаққиди Вадуд Маҳмуд. – Т .:Университет нашриёти, 2000. – 6 б.

2.Вадуд Маҳмуднинг 20-йиллар адабий танқидчилигидаги ўрни. – Т.: КДА, 1995.

3.ХХ аср ўзбек адабиётшунослигида талқин муаммоси (Қодирийшунослик мисолида). – Т.: ДДА,2002.

4.Қодирий қадри. – Т.:А. Қодирий номидаги халқ мероси нашриёти, 2003. 5 б.

5.Янгиланиш соғинчи // Адабиёт жамғармаси. – 2004. – Б. 5.

6.Чўлпон ва танқид //  Адабиёт жамғармаси. – 2005. – 6 б.

7.Абдулла Қодирий: танқид, таҳлил, талқин. – Фан, 2006. – 15 б.

 

Адабий-танқидий мақолалар

8.Насрдаги назокат // Шарқ юлдузи, 1991. – 7сон.

9.Вадуд Маҳмуд // Ўзбекистон адабиёти ва санъати. – 1992. – 16 окт.

10. Ингеборг Балдауф айтадики... // Ўзбекистон адабиёти ва санъати. – 1993. – 2 июль.

11.Вадуднинг назари //Ўзбекистон адабиёти ва санъати. – 1994. – 25 март.

12.Ҳинд  ихтилолчилари // Гулистон. – 1994  йил. – 3 сон.

13.Жулқунбой мени тепмакчи // Ўзбекистон адабиёти ва санъати. – 1994. – 30 сент.

14.Вилям Диркс: Ўзбек чалобини унутолмайман (суҳбат)//Оила ва жамият. – 1992. – 10 окт.

15.Фикр ва муҳит зиддияти // Шарқ юлдузи. – 1995. – 11-12 сон.

16.Ойбек, Элбек, Гулбек...  // Маърифат. – 1996. – 28 февр.

17. Бадиий  олам манзаралари // Ватан. – 1995. – 25 март.

18.Уйғоқ нигоҳ // Ватан. – 1996. – 18-25 апр.

19.Ўзбек ёш шоирлари // Ватан. – 1996. – 5-12 дек.

20.Танқидчилик машаққатлари // Маърифат. – 1997. – 28  июнь.

21.“Уйғониш”нинг хабари // Ўзбекистон адабиёти ва санъати. – 1997. – 7  нояб.

22. Бир ёзувчига икки муносабат // Ватан. – 1997. – 20 февр.

23.Дастлабки талқинлардан бири // Ўзбекистон адабиёти ва санъати. – 1997. – 28 нояб.

24.Танқидчининг теран томирлари. Абдуғофир Расуловнинг библиографик кўрсаткичига сўз боши (С.Содиқов билан ҳамкорликда). – Т.:Университет нашриёти, 1997.

25.“ВОВ” имзосига доир // Ўзбекистон матбуот. – 1998. – 4 сон .

26.Чўлпон ижодининг дастлабки талқинлари // ТошДУ хабарномаси. – 1998. – 3 сон.

27.Парижда чиққан ўзбек мажмуаси  // Ўзбекистон адабиёти ва санъати. – 1998. – 9 окт.

28.Гўзал Туркистон // Ўзбекистон адабиёти ва санъати. – 1998. – 6 нояб.

29.Истиқлолчи мажмуанинг иккинчи умри // Ўзбекистон матбуот. – 1999. – 3 сон.

30.Ўзбекистонда жадид ёзарлари // Турк дунёси тил ва адабиёт журнали. – Анқара, 1999. –           7 сон. – Б. 30-32.

31.Ким нимадан куладир // Муштум. – 1999. – 3-4 сон.

32.Жадидона кайфият // Жамият ва бошқарув. – 1999. - №4.- Б.34-36.

33.“Меҳробдан чаён”ни ўрганиш // Шарқ юлдузи. – 1999. -4 – сон.

34.Таъсир ва тасвир // Тафаккур. – 1999. – 4 - сон.

35.Ҳақ гапнинг баҳоси  // Фидокор. – 1999. – 16 сент.

36.Билдириш: тилшунос маслаҳат беради // Фидокор. – 1999. – 19 окт.

37.Янги китоб – “Турон” ёғдуси  // Фидокор. – 1999. –28окт.

38.Мувозанат - талқин таянчи // Тил ва адабиёт таълим.- 1999. – 5-6-сон.

39.Ривоят ичидаги роман // Ўзбекистон адабиёти ва санъати. – 2000. – 7 апр.

40.Ибратли кўзгу // Жаҳон адабиёти. –  2000. – 4  сон.

41.Милий адабиёт. Равшан ва Қурбон. – Ёшлик. – 2000. – 3 сон.

42.Даҳа гўзал битиклар // Гулистон.- 2000. – 3 сон.

43.Тақдир шамоли  // Тафаккур. – 2000. – 1  сон.

44.Чўлпон-ўзбекнинг янги шоири // Чўлпон ҳаёти ва ижодий мероси. – Андижон, 2000. – 2-3 июнь. – Б. 11-15.

45.Мунаввар Қорини эслаганда // Гулистон. – 2001. – 1 сон.

46.Образ моҳияти ва талқин доираси // ЎзМУ хабарлари. – 2001. – №3. – Б.36-39.

47.Маънавият қасрининг олтин калити // Жаҳон адабиёти. – 2001. – 4 сон.

48.“Жаҳон адабиёти тарихи” фанини ўқитишнинг айрим муаммоларига доир // Кадрлар тайёрлашнинг миллий дастури ва университет таълимининг истиқболлари. Ўқув-методик конференция материаллари. 22 июн. –Т.,2001. – Б. 21-22.

49.Абдулла Қодирий // ЎзМЭ. – Т, 2001. – Б. 22-25.

50.Теваракдан шом азони эшитиладир... // Ҳидоят. – 2001. – 4 сон.

51.Уйғунлик эҳтиёжи // Ўзбекистон адабиёти ва санъати. – 2001. – 16 нояб.

52.Тирик назар, уйғоқ қалб // Ўзбекистон адабиёти ва санъати. – 2001. –  6 апр.

53.Муаллим Шакурий // Ўзбекистон адабиёти ва санъъати. – 2001. –  31 авг.

54.Мустақиллик: тил ва адабиёт // Ўзбек тили ва адабиёти. – 2001. – 4 сон.

55.Сўз мўъжизасини англаш йўлида //  Ёшлик. –2002. –№2. – Б.42-43.

56.Талқинда биографик маълумотнинг ўрни  // Ўзбек тили ва адабиёти. – 2002. – 3-сон.

57.Қодирий қадри // Жаҳон адабиёти. – 2002. – 6 сон.

58.Қодирий ва маънавият // Жадидчилик ва миллий истиқлол тантанаси. –Т. 2002. – Б.54-57.

59.“Далойил” ўқиётган Юсуфбек ҳожи // Ўзбекистон адабиёти ва санъати. – 2003. – 10 апр.

60. Ўзбекларнинг Белинскийси // Моҳият. – 2003. –  9 май.

61. Роман “хошияси”даги изоҳлар // Ўзбекистон адабиёти ва санъати. – 2004. – 9 апр.

62. Илҳом самараси // Қишлоқ ҳаёти. – 2004. – 25 май.

63.Сўнгги кеча. Сўзбоши ва табдил // Ўзбекистон адабиёти ва санъати. – 2004. – 30 июль.

64.Мустаҳкам пойдевор бўлса... // Туркистон. – 2004. – 4-сент.

65.Адабиёт – покиза майдон // Ўзбекистон адабиёти ва санъати. – 2005. – 1 сон.

66.Меҳр, ҳайрат ва ҳаяжон // Норматов У. Тафаккур ёғдуси. – 2005.

67.Ишонч – энг катта  мукофот // Муҳаммад Сиддиқ, Муҳиддин Абдусамад. Ишқ бекати. – Т.,  2005.

66.Қалби бутун шахс... (Ойбек ва Қодирий) // Миллатни уйғотган адиб. (Ойбек туғилган кунининг 100 йиллигига). – Т.Университет, 2005. – Б. 97-101.

67.Мавлоно Ойбек ҳақида нурли хотира // Миллатни уйғотган адиб. (Ойбек туғилган кунининг 100 йиллигига).- Т.Университет, 2005. – Б. 182-183.

68.Мавлоно Ойбек // Ҳидоят. – 2005. –  4-сон.

69.Қайғу аралаш шодлик... // Сўфи Аллоҳёр. Халқаро илмий анжуман материаллари. –  Теҳрон-Тошкент, 2005. – Б. 55-60.

70.Нурли хотира (Ойбек ҳақида) // Истиқбол. – 2005. – 13 май.

71.Гаспринский ва Чўлпон // Исмоил Гаспринский ва Туркистон. – Т., 2005.

72.Умидли дунё бу... // Таълим ва тафаккур. – 2005. – 2(16) сон. – Б.28-29.

73.Илм – инсон ҳаётининг безаги /Суҳбат.Д. Шарипова // Истиқбол. – 2005. – 9сент.